Buddy Go!

Other Name
バディゴ!
Translator Name GàMeii ~ Gà con lon ton
Category Manga
Author kurosaki minori
Status Ongoing

Buddy Go!

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
40142
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Một cô gái yêu thích Dance và đang là một Dancer có tiếng trên một website với danh phận là một người con trai !? Vô tình đụng mặt với người có biệt danh là “Hoàng tử của nhịp điệu” . Câu chuyện sẽ đi về đâu?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
21 Chương 21 619 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 325 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 328 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 606 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1303 08/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1666 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2869 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2016 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1575 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.5 Chapter 13.5 123 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2040 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1926 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1578 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1447 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chap 9.2 1067 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chap 9.1 1048 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1474 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1332 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1776 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1954 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1455 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1668 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2781 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2454 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4712 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
バディゴ!
Translator Name GàMeii ~ Gà con lon ton
Category Manga
Author kurosaki minori
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite