Amentia

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing

Amentia

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
139283
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Vâng lại một bộ khác của thánh Lim Dall Young aka trùm drop truyện . Nếu các thím đã đọc qua UnbalanceX3, một câu chuyện nói về tình chị em thì qua bộ này, tác giả lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình anh em . Cụ thể thế nào mời mấy chế cùng theo dõi. ^^!

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chap 49 5184 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2094 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1568 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1912 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1568 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2213 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2266 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2332 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2327 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2527 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2244 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2328 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2279 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2216 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2931 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2290 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2490 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2400 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2900 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2670 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2873 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2727 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2992 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2652 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2554 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2337 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2452 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2330 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2240 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2412 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2346 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2620 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2311 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2367 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2617 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2618 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2578 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2834 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2740 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3146 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3002 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2867 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4345 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4274 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4532 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4311 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4984 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5034 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5449 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite