Amentia

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing

Amentia

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
143397
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Vâng lại một bộ khác của thánh Lim Dall Young aka trùm drop truyện . Nếu các thím đã đọc qua UnbalanceX3, một câu chuyện nói về tình chị em thì qua bộ này, tác giả lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình anh em . Cụ thể thế nào mời mấy chế cùng theo dõi. ^^!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chap 49 5362 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2158 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1628 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2136 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1584 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2242 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2331 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2394 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2338 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2698 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2318 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2407 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2310 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2216 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2972 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2304 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2585 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2507 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2964 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2731 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2902 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2791 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3162 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2888 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2652 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2419 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2463 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2392 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2318 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2479 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2527 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2668 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2417 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2467 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2848 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2703 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2652 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2864 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2767 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3283 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3215 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2900 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4381 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4307 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4567 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4384 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5037 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5074 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5685 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite