Amentia

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing

Amentia

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
137998
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Vâng lại một bộ khác của thánh Lim Dall Young aka trùm drop truyện . Nếu các thím đã đọc qua UnbalanceX3, một câu chuyện nói về tình chị em thì qua bộ này, tác giả lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình anh em . Cụ thể thế nào mời mấy chế cùng theo dõi. ^^!

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chap 49 5182 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2094 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1550 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1820 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1552 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2199 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2247 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2312 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2313 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2436 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2226 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2316 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2267 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2199 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2917 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2273 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2490 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2400 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2883 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2659 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2849 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2684 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2899 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2568 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2536 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2324 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2438 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2319 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2228 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2401 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2250 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2602 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2291 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2347 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2597 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2604 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2559 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2819 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2722 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3129 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2866 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2856 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4334 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4260 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4515 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4296 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4891 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5032 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5447 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite