Satellizer el Bridget

Amentia

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing

Amentia

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
135074
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Vâng lại một bộ khác của thánh Lim Dall Young aka trùm drop truyện . Nếu các thím đã đọc qua UnbalanceX3, một câu chuyện nói về tình chị em thì qua bộ này, tác giả lại đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình anh em . Cụ thể thế nào mời mấy chế cùng theo dõi. ^^!

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chap 49 5170 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1989 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1505 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1755 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1521 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2167 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2166 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2269 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2236 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2373 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2166 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2274 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2163 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2136 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2865 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2195 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2427 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2360 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2843 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2626 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2803 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2593 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2766 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2472 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2468 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2287 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2374 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2270 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2164 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2365 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2184 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2482 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2240 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2321 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2514 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2518 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2483 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2712 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2687 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3083 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2799 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2811 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4312 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4214 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4455 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4230 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4808 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5022 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5431 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Amentia
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author lim dall young
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite