Hantsu x Torasshu

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing

Hantsu x Torasshu

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
950932
local_library
198 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về bóng nước và gái

Chap Title Total Views Date Added Action
204 Chương 204 12316 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 7190 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7318 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 6941 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 8252 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 7461 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 7101 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 8147 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6453 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 6393 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6778 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 6710 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 6194 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5970 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 6128 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6001 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6217 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 6534 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 6856 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 6929 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 6987 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 7683 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 6966 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6589 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 7217 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 7388 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6992 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 7139 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6867 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 7366 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6660 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 6918 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6620 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6775 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6437 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6818 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 8138 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 7479 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6771 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 7323 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 7719 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 8431 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 7402 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6911 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 7111 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7733 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 10064 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6093 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5869 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5864 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5982 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5748 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5736 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5733 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5651 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5633 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5554 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5523 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5599 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5552 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5634 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5537 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5634 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5818 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5462 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5447 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5429 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5487 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5490 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5686 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5842 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5342 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5377 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5344 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5537 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5412 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5529 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5809 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5839 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5404 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5242 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5133 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5179 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2974 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2576 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2725 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 3186 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2411 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2343 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3575 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4098 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 Bản raw (chưa dịch) 4247 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 Bản raw (chưa dịch) 4726 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3185 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2669 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3017 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2895 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2565 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2471 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3280 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Hantsu x Torasshu - Chap 100 3818 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Hantsu x Torasshu - Chap 099 2605 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Hantsu x Torasshu - Chap 098 3248 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Hantsu x Torasshu - Chap 097 3174 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Hantsu x Torasshu - Chap 096 3258 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Hantsu x Torasshu - Chap 095 3324 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Hantsu x Torasshu - Chap 094 5167 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Hantsu x Torasshu - Chap 093 3580 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Hantsu x Torasshu - Chap 092 3008 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Hantsu x Torasshu - Chap 091 2870 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Hantsu x Torasshu - Chap 090 3286 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Hantsu x Torasshu - Chap 089 4419 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Hantsu x Torasshu - Chap 087 3798 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Hantsu x Torasshu - Chap 086 3364 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Hantsu x Torasshu - Chap 084 3687 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Hantsu x Torasshu - Chap 083 3461 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Hantsu x Torasshu - Chap 082 3471 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Hantsu x Torasshu - Chap 081 3287 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Hantsu x Torasshu - Chap 080 3166 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Hantsu x Torasshu - Chap 079 4250 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Hantsu x Torasshu - Chap 078 4449 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Hantsu x Torasshu - Chap 077 4187 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Hantsu x Torasshu - Chap 076 3710 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Hantsu x Torasshu - Chap 075 3538 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Hantsu x Torasshu - Chap 074 3599 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Hantsu x Torasshu - Chap 073 3372 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Hantsu x Torasshu - Chap 072 3593 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Hantsu x Torasshu - Chap 071 3315 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Hantsu x Torasshu - Chap 070 3994 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Hantsu x Torasshu - Chap 069 2725 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Hantsu x Torasshu - Chap 068 3367 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Hantsu x Torasshu - Chap 067 3191 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Hantsu x Torasshu - Chap 066 3196 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Hantsu x Torasshu - Chap 065 3542 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Hantsu x Torasshu - Chap 064 3540 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hantsu x Torasshu - Chap 063 3436 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Hantsu x Torasshu - Chap 062 3571 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Hantsu x Torasshu - Chap 061 3169 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Hantsu x Torasshu - Chap 060 3459 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Hantsu x Torasshu - Chap 059 3510 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Hantsu x Torasshu - Chap 058 3155 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Hantsu x Torasshu - Chap 057 3417 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Hantsu x Torasshu - Chap 056 3358 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Hantsu x Torasshu - Chap 055 3307 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Hantsu x Torasshu - Chap 054 3250 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Hantsu x Torasshu - Chap 053 3268 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Hantsu x Torasshu - Chap 052 3120 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Hantsu x Torasshu - Chap 051 3255 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Hantsu x Torasshu - Chap 050 3489 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Hantsu x Torasshu - Chap 049 3296 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Hantsu x Torasshu - Chap 048 3616 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Hantsu x Torasshu - Chap 047 3360 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Hantsu x Torasshu - Chap 046 3806 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Hantsu x Torasshu - Chap 045 3604 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Hantsu x Torasshu - Chap 044 3370 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Hantsu x Torasshu - Chap 043 3746 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Hantsu x Torasshu - Chap 042 3816 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Hantsu x Torasshu - Chap 041 3242 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Hantsu x Torasshu - Chap 040 3795 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Hantsu x Torasshu - Chap 039 3885 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Hantsu x Torasshu - Chap 038 3673 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Hantsu x Torasshu - Chap 037 3435 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hantsu x Torasshu - Chap 036 3475 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Hantsu x Torasshu - Chap 035 3567 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Hantsu x Torasshu - Chap 034 3278 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Hantsu x Torasshu - Chap 033 3317 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Hantsu x Torasshu - Chap 032 3648 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Hantsu x Torasshu - Chap 031 3694 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Hantsu x Torasshu Chap 030 3788 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Hantsu x Torasshu Chap 029 3301 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Hantsu x Torasshu Chap 028 3402 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Hantsu x Torasshu Chap 027 3455 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Hantsu x Torasshu Chap 026 3544 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Hantsu x Torasshu Chap 025 3572 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Hantsu x Torasshu Chap 024 3771 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Hantsu x Torasshu Chap 023 4212 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Hantsu x Torasshu Chap 022 4155 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Hantsu x Torasshu Chap 021 3960 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Hantsu x Torasshu Chap 020 4311 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Hantsu x Torasshu Chap 019 4143 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Hantsu x Torasshu Chap 018 4324 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Hantsu x Torasshu Chap 017 4029 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Hantsu x Torasshu Chap 016 3726 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Hantsu x Torasshu Chap 015 4110 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Hantsu x Torasshu Chap 014 3215 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Hantsu x Torasshu Chap 013 3746 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Hantsu x Torasshu Chap 012 3996 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Hantsu x Torasshu Chap 011 4124 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Hantsu x Torasshu Chap 010 4822 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Hantsu x Torasshu Chap 009 5041 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Hantsu x Torasshu Chap 008 2417 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Hantsu x Torasshu Chap 007 3287 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Hantsu x Torasshu Chap 006 3417 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Hantsu x Torasshu Chap 005 3618 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Hantsu x Torasshu Chap 004 4598 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Hantsu x Torasshu Chap 003 5179 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hantsu x Torasshu Chap 002 5436 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Hantsu x Torasshu Chap 001 5801 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite