Devil vs Hades

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done

Devil vs Hades

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
56424
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Sự kết hợp giữa 2 tác phẩm huyền thoại của tác giả nagai go là Devilman và Mazinger Z. Câu chuyện kể về Fudo Akira nắm giữ trong người sức mạnh Devilman của con quỉ Amon xuống địa ngục đòi đối đầu với Hades để đòi lại linh hồn bạn gái mình nhằm hồi sinh cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chapter 41 END 619 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 596 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 321 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1367 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 370 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 471 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 435 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 563 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 414 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 276 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 289 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 287 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 780 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 990 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 887 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 664 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 670 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 694 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 577 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 615 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1072 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1288 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 848 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 900 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1876 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 982 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1498 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2011 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1740 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1705 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1674 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1890 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2184 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2516 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3104 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2837 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3103 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2659 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2583 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3005 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5064 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite