Devil vs Hades

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done

Devil vs Hades

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
55418
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Sự kết hợp giữa 2 tác phẩm huyền thoại của tác giả nagai go là Devilman và Mazinger Z. Câu chuyện kể về Fudo Akira nắm giữ trong người sức mạnh Devilman của con quỉ Amon xuống địa ngục đòi đối đầu với Hades để đòi lại linh hồn bạn gái mình nhằm hồi sinh cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chapter 41 END 604 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 578 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 302 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1338 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 352 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 458 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 420 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 545 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 402 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 257 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 270 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 269 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 767 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 974 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 870 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 648 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 656 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 675 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 544 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 595 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1045 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1273 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 834 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 889 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1863 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 886 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1481 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1916 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1652 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1689 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1661 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1874 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2164 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2496 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3084 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2817 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3086 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2643 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2567 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2912 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5062 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite