Otaku Sanctuary

Devil vs Hades

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done

Devil vs Hades

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
53814
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Sự kết hợp giữa 2 tác phẩm huyền thoại của tác giả nagai go là Devilman và Mazinger Z. Câu chuyện kể về Fudo Akira nắm giữ trong người sức mạnh Devilman của con quỉ Amon xuống địa ngục đòi đối đầu với Hades để đòi lại linh hồn bạn gái mình nhằm hồi sinh cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chapter 41 END 533 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 547 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 263 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1259 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 309 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 410 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 390 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 501 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 371 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 228 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 236 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 249 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 751 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 962 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 840 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 610 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 636 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 632 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 514 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 584 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1013 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1237 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 808 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 877 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1837 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 854 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1446 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1881 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1620 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1639 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1610 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1828 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2129 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2418 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3041 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2754 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3017 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2595 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2518 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2827 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5040 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Devil vs Hades
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite