Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
276104
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 4349 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5011 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5057 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2650 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2867 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3632 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5226 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3635 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2420 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2478 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4290 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3354 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3022 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2826 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 2393 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 2755 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 1198 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 2843 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3807 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3245 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3087 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 4452 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 4364 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 2848 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 3426 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 3576 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 2979 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 3305 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3803 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3653 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3509 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3707 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3873 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3303 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2786 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2598 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2744 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2612 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 2548 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 2371 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 4628 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2639 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2890 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 2946 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 2870 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5204 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3373 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3249 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4595 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2735 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 2525 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 2718 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2516 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2581 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2245 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2521 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1078 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1132 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2622 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1102 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 1043 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 2203 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 2438 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2616 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2427 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2587 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2992 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4482 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2624 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2682 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3068 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2527 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2917 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3260 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2595 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2476 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2514 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3053 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1291 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3076 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3357 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 3622 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3691 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 3639 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4392 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2142 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite