Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
150605
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 2601 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2695 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1892 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1670 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1522 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1882 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1787 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1666 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1887 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1799 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1742 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1764 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1550 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 1888 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 313 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 1985 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 1751 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1934 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1901 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 1505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 1534 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 1575 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 1469 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 1717 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 1730 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 331 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1979 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1957 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1911 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1944 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1953 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1669 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1765 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1851 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1679 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1884 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1726 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 1741 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 1622 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1753 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1660 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1819 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 1745 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 1837 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1682 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1826 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1850 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1738 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1780 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1857 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 1714 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 1883 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1702 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1696 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1705 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1424 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1761 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 350 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 382 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1874 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 383 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 393 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 1534 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 1752 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1853 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1779 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1876 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1799 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1837 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 529 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1888 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1672 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1799 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1795 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1824 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1716 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2003 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 542 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2336 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 2148 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 2134 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 2084 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 2216 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 541 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1053 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite