Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
145722
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 2523 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2667 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1864 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1660 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1634 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1491 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1847 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1749 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1502 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1632 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1862 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1780 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1696 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1746 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1515 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 1872 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 284 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 1959 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 1735 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1887 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1871 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 1460 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 1487 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 1541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 1430 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 1692 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 1694 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 270 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1937 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2494 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1913 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1845 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1887 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1927 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1633 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1735 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1814 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1633 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1830 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1671 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 1691 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 1575 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1707 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1594 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1785 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 1697 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 1794 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1624 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1770 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1660 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1701 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1795 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 1651 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 1813 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1674 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1650 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1668 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1381 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1711 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 296 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 323 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1830 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 339 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 342 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 1481 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 1715 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1789 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1725 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1745 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1698 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1638 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1743 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 429 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1814 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1608 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1703 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1699 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1724 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1654 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1694 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1912 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 469 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2264 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 2082 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 2069 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 2018 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 2135 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 469 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 974 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite