Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
297745
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 4835 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5043 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5085 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2871 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3103 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3835 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5248 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3843 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2628 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2672 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4454 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3237 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3025 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 2533 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 2917 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 1434 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3104 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 4073 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3496 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3345 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 4691 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 4583 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 3040 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 3649 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 3800 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3243 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 3613 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4127 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4956 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3909 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4070 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3709 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3981 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4141 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3029 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2945 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2968 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2880 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 2781 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 2592 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 4878 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2943 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3164 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 3150 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3144 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5240 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3604 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3553 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4850 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2929 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2934 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 2754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 2940 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2800 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2756 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2800 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2508 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2758 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1345 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1461 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2887 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1360 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 1354 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 2429 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 2706 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2913 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2642 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3252 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4734 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2966 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2959 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3306 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2714 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3115 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3461 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2763 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2717 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3350 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1480 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3314 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3548 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 3821 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3849 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 3914 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4673 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2814 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite