Goblin Slayer

Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
130592
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 2253 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2500 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1620 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1513 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1488 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1357 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1682 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1569 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1374 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1468 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1710 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1622 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1517 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1564 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1376 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 1723 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 120 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 1791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 1580 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1740 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1739 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 1333 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 1377 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 1408 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 1294 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 1559 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 1572 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 177 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1733 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2309 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1771 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1698 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1761 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1763 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1506 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1594 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1437 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1630 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1513 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 1546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 1453 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1584 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1451 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1628 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 1583 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 1647 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1432 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1580 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1611 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1509 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1536 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1660 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 1510 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 1673 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1503 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1493 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1530 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1248 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 127 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 168 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1646 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 163 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 186 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 1320 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 1548 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1624 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1550 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1456 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 254 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1626 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1422 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1530 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1501 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1475 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1511 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1747 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 273 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2043 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 1832 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 1827 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1779 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 1928 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 255 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 673 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite