Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
279339
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 4453 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5019 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5061 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2680 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2878 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3646 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5228 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3654 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2440 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2494 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4306 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3372 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3051 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2849 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 2408 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 2770 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 1212 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 2862 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3820 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3264 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3110 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 4467 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 4364 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 2848 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 3426 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 3576 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 2997 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 3334 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3876 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4724 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3837 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3533 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3737 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3905 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3332 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2817 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2624 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2777 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2645 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 2565 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 2396 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 4659 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2940 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 2992 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 2917 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5210 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3436 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3336 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4663 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2727 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2773 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 2569 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 2761 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2595 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2582 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2626 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2291 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2572 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1130 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1195 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2673 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1152 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 1091 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 2250 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 2504 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2683 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2478 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2637 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3041 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2720 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3098 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2540 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2955 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3273 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2615 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2496 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2533 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3071 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1304 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3093 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3369 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 3636 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3711 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 3667 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4433 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2262 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite