Satellizer el Bridget

Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
132484
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 2269 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2500 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1656 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1528 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1503 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1357 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1696 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1596 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1374 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1479 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1721 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1640 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1529 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1578 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1395 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 1735 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 153 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 1804 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 1600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1758 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 1350 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 1395 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 1425 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 1311 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 1570 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 1592 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 193 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1733 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2338 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1784 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1710 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1772 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1782 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1520 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1543 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1625 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1452 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1655 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1531 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 1559 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 1469 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1596 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1470 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1647 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 1595 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 1667 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1446 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1580 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1625 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1548 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1676 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 1528 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 1673 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1515 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1493 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1530 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1260 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1557 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 154 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 191 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1678 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 194 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 216 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 1334 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 1562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1650 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1575 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1581 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1539 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1489 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1581 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 285 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1652 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1466 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1559 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1531 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1511 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1760 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 308 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2093 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 1866 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 1877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1809 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 1965 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 312 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 757 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite