Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
153045
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 2614 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2710 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1923 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1700 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1910 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1806 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1566 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1678 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1902 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1833 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1793 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 1583 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 1922 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 328 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 2001 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 1774 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1952 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1932 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 1541 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 1559 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 1611 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 1505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 1749 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 1756 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 348 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1997 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1985 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1930 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1967 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1982 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1706 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1802 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1881 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1706 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1896 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1739 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 1754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 1636 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 1771 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1690 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1853 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 1762 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 1855 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1701 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1841 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1882 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1769 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1800 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1879 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 1760 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 1896 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1732 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1708 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1722 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1437 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1781 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 368 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 409 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1893 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 416 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 412 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 1558 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 1770 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1883 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1813 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1928 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1836 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1766 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1869 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 555 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1936 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1707 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1825 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1823 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1872 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1762 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1840 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2052 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 573 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2367 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 2207 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 2165 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 2148 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 2233 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 581 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1072 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite