Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
291087
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 4626 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5031 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5079 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2815 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3023 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3787 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5244 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2535 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2598 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4402 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3481 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3179 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2960 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 2455 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 2860 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 1381 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 3027 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3990 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3435 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3255 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 4628 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 4519 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 2980 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 3569 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 3731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 3156 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 3522 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4054 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4874 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3852 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3986 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3655 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3921 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4063 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3483 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2958 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2768 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2900 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2775 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 2695 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 2514 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 4793 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2874 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3079 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 3064 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3063 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5228 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3511 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3440 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4775 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2850 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2858 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 2688 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 2878 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2741 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2684 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2737 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2405 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2686 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 1291 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 1381 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2803 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 1296 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 1293 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 2357 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 2617 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2802 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2596 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2799 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3153 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4663 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2886 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2842 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3231 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2608 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3073 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3404 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2690 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2636 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2658 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3258 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1396 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3271 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3490 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 3749 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3788 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 3867 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4634 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2644 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite