Imawa no Kuni no Alice

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing

Imawa no Kuni no Alice

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
257472
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

ARISU RYOUHEI LÀ MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC SẮP TỐT NGHIỆP, SAU KHI NHÌN THẤY PHÁO HOA, ĐÃ LẠC VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ LỐI THOÁT – “BORDERLAND” – CÙNG 2 NGƯỜI BẠN: KARUBE CỨNG RẮN MẠNH MẼ VÀ CHOUTA NGỚ NGẨN HÁM GÁI. TRONG THẾ GIỚI NÀY, CON NGƯỜI TA BUỘC PHẢI THAM GIA NHỮNG TRÒ CHƠI SINH TỬ ĐỂ GIÀNH LẤY SỰ SỐNG HOẶC CHẤP NHẬN CÁI CHẾT. LIỆU HỌ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chap 65 3844 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4673 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3760 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2442 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2689 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3427 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5200 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3425 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2227 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2269 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4107 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3158 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2748 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2514 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chap 51.5 2125 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.4 Chap 51.4 2545 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 969 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chap 51.2 2628 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chap 51.1 3617 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2993 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2862 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.7 Chap 49.7 3737 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.6 Chap 49.6 4174 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chap 49.5 2656 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chap 49.4 3231 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chap 49.3 3335 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chap 49.2 2761 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chapter 49.1 3067 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3491 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4371 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3391 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3533 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3278 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3435 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3639 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3040 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2520 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2321 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2348 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.7 Chap 37.7 2332 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.6 Chap 37.6 2159 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 4394 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2434 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2615 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chap 35.2 2749 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 2638 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5170 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3117 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2987 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4365 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2374 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2506 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 2339 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 2553 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2350 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2343 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2422 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2077 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2341 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 922 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 955 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2475 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 994 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 942 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chap 21.2 2103 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chap 21.1 2336 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2508 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2358 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2517 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2911 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4397 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2512 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2584 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2949 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2430 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2837 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3172 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2467 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2370 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2424 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2917 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1195 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2973 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3234 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 3466 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chap 2.1 3536 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4273 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1841 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Imawa no Kuni no Alice
Translator Name TruyentranhNet
Category Manga
Author asou haro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite