Dragon Quest II: Emblem of Roto

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing

Dragon Quest II: Emblem of Roto

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
105594
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian.Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chap 54 5263 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2573 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1888 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1663 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1866 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2672 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5134 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2105 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1768 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1919 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1485 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2132 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1356 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1939 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1900 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5283 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1632 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1323 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1458 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1487 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1540 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1649 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1850 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1572 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2482 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1435 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1653 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1549 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1625 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3355 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1580 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1825 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1242 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1170 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1260 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1235 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1408 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1130 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1040 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1248 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1110 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1052 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1109 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1179 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1128 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1335 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1042 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1461 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5176 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4422 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite