Dragon Quest II: Emblem of Roto

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing

Dragon Quest II: Emblem of Roto

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
106560
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian.Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chap 54 5269 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2612 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1901 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1691 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5142 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2125 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1787 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1931 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1574 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1498 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1706 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2146 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1372 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1965 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1935 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5287 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1648 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1342 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1478 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1502 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1552 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1668 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1878 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1615 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2506 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1447 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1523 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1667 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1551 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1659 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1614 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3374 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1843 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1254 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1181 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1275 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1249 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1426 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1142 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1052 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1261 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1110 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1052 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1126 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1192 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1142 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1431 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1057 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1461 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5180 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4435 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite