Dragon Quest II: Emblem of Roto

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing

Dragon Quest II: Emblem of Roto

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
103938
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của manga này diễn ra giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của anh hùng huyền thoại ROTO và đồng hành của ông phải đối mặt với một ác mới có pha được một thời gian.Câu chuyện này cũng làm rõ nguồn gốc của DragonLord, lâu đời nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chap 54 5241 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2437 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1888 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1644 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1866 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2672 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5132 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2093 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1768 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1919 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1562 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1485 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2132 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 1356 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1819 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1821 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5271 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1614 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1303 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1444 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1471 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1528 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1630 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1732 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1552 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2366 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1417 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1488 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1635 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1531 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1507 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1490 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1567 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3322 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1567 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1781 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1231 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1157 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1249 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1202 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1395 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1114 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1022 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1231 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1079 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1019 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1075 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1142 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1105 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1202 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1005 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1436 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5164 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4372 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Quest II: Emblem of Roto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author chiaki kawamata , junji koyonagi
Artist kamui fujiwara
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite