Otaku Sanctuary

Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
14282
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Cốt truyện xoay quanh một thầy giáo trẻ chán đời người luôn luôn nhìn thấy mặt bi quan của cuộc sống và luôn diễn giải nó theo hướng tiêu cực nhất có thể nhưng rất logic, anh đã nhận dạy một lớp mà trong đó tập hợp rất nhiều học sinh có nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống cũng như có những tính cách khác người...

Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chapter 92 240 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 32 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 19 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 11 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 12 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 26 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 47 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 36 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 25 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 31 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 28 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 27 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 34 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 28 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 60 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 30 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 24 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 31 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 24 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 32 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 30 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 26 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 34 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 47 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 34 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 35 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 42 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 69 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 74 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 74 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 67 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 60 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 62 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 73 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 64 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 57 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 47 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 41 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 45 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1175 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 696 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 537 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 620 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 852 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 851 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1264 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1930 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4579 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite