Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
16557
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Cốt truyện xoay quanh một thầy giáo trẻ chán đời người luôn luôn nhìn thấy mặt bi quan của cuộc sống và luôn diễn giải nó theo hướng tiêu cực nhất có thể nhưng rất logic, anh đã nhận dạy một lớp mà trong đó tập hợp rất nhiều học sinh có nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống cũng như có những tính cách khác người...


Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chapter 92 298 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 62 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 48 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 46 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 41 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 63 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 78 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 62 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 65 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 60 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 57 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 74 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 84 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 79 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 101 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 84 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 64 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 82 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 67 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 83 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 76 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 77 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 78 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 95 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 102 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 81 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 79 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 100 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 112 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 98 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 89 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 95 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 88 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 96 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 104 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 89 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 83 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 74 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 76 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1410 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 744 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 584 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 664 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 895 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 897 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1299 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2042 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4732 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite