Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
21283
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Cốt truyện xoay quanh một thầy giáo trẻ chán đời người luôn luôn nhìn thấy mặt bi quan của cuộc sống và luôn diễn giải nó theo hướng tiêu cực nhất có thể nhưng rất logic, anh đã nhận dạy một lớp mà trong đó tập hợp rất nhiều học sinh có nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống cũng như có những tính cách khác người...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chapter 92 611 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 206 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 162 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 167 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 203 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 181 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 149 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 229 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 174 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 171 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 173 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 206 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 222 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 166 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 166 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 193 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 157 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 109 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 183 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 157 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 194 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 160 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 149 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 168 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 203 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 176 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 153 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 180 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 222 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 189 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 165 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 154 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 181 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 135 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 167 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 140 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 141 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 126 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 175 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1425 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 764 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 667 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 738 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 971 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 944 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1397 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2174 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5040 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite