Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
18926
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Cốt truyện xoay quanh một thầy giáo trẻ chán đời người luôn luôn nhìn thấy mặt bi quan của cuộc sống và luôn diễn giải nó theo hướng tiêu cực nhất có thể nhưng rất logic, anh đã nhận dạy một lớp mà trong đó tập hợp rất nhiều học sinh có nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống cũng như có những tính cách khác người...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chapter 92 541 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 135 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 105 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 113 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 136 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 102 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 106 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 133 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 110 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 111 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 123 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 134 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 151 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 127 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 155 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 146 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 107 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 109 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 118 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 115 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 122 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 146 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 138 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 121 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 141 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 115 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 94 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 148 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 195 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 139 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 103 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 115 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 125 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 113 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 104 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 89 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 95 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 74 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 112 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1410 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 744 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 616 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 684 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 908 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 916 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1343 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2117 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5022 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sayounara Zetsubousensei Goodbye Mr Despair
Translator Name Vn-Sharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite