Bartender

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing

Bartender

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
236962
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Sasakura Ryu và Eden Hall, tại một quầy rượu nhỏ ở khu vực Ginza của Tokyo – nơi mà những khách hàng khi cảm thấy buồn phiền hoặc gặp rắc rối với cuộc sống của mình thường tìm đến. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ đầy nhiệt thànhcủa Ryu, họ sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề tưởng chừng vô cùng khó khăn đó một cách rất đơn giản… Với một cốt truyện nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, Bartender sẽ chỉ cho bạn biết nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống… Tại sao?! Hãy đọc Bartender để tìm ra lời giải thích cho riêng mình

Chap Title Total Views Date Added Action
166 Chương 166 459 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 379 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 327 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1055 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 351 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 467 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 647 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 159 423 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158.5 158.5 màu 496 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 158 - Kind-hearted Man (Part 2) 359 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 157 1134 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 The jealous man 1289 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1098 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 911 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 869 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 152 652 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 artender Chap 151Bartender Chap 151 1148 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 766 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 914 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 745 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 147 departure 879 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 970 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 145 -Bartender Akatsu Shinji (Part 002) 810 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 972 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 143 1034 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 142 - Treasures of the Bar – Bond 725 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 832 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 746 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 139 907 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 138 603 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 137 770 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 136 1000 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 135 923 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 134 607 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 725 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 132 787 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 131 649 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 130 921 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 129 836 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 890 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 795 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 126 1243 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 125 1208 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2250 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2038 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2010 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2155 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2264 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2340 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2295 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2016 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2027 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1970 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2181 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2599 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2188 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3190 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2474 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2347 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2826 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2360 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2351 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2327 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4914 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2485 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2638 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2592 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2393 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2303 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2415 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1962 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2070 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1945 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1875 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2087 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1902 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1986 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2091 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2017 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1893 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2038 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2104 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2019 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1961 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1962 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1921 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1994 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1895 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2049 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1993 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2052 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2106 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2174 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2226 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 727 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 739 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 664 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 649 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 745 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 895 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 826 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2983 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 792 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 867 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Bartender 61 894 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Bartender 60 700 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Bartender 59 682 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Bartender 58 698 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Bartender 57 805 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Bartender 56 1390 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Bartender 55 725 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Bartender 54 882 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Bartender 53 621 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Bartender 52 903 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Bartender 51 928 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Bartender 50 1150 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Bartender 49 878 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Bartender 48 948 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Bartender 47 687 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Bartender 46 664 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Bartender 45 823 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Bartender 44 763 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Bartender 43 895 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Bartender 42 867 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Bartender 41 771 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Bartender 40 897 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Bartender 39 896 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Bartender 38 817 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Bartender 37 964 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Bartender 36 822 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Bartender 35 905 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Bartender 34 898 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Bartender 33 974 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Bartender 32 1022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Bartender 31 778 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Bartender 30 1089 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Bartender 29 996 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Bartender 28 1041 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Bartender 27 955 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Bartender 26 1047 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Bartender 25 1175 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Bartender 24 1040 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Bartender 23 990 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Bartender 22 1063 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Bartender 21 1171 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Bartender 20 1122 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bartender 19 1293 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Bartender 18 1386 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Bartender 17 1109 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Bartender 16 1313 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Bartender 15 1407 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Bartender 14 1541 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Bartender 13 1534 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Bartender 12 1589 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Bartender 11 1839 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Bartender 10 1800 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bartender 9 1675 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Bartender 8 1980 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bartender 7 1958 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Bartender 6 1833 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Bartender 5 2357 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Bartender 4 2286 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Bartender 3 2430 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Bartender 2 3226 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bartender 1 3566 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite