Bartender

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing

Bartender

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
243644
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Sasakura Ryu và Eden Hall, tại một quầy rượu nhỏ ở khu vực Ginza của Tokyo – nơi mà những khách hàng khi cảm thấy buồn phiền hoặc gặp rắc rối với cuộc sống của mình thường tìm đến. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ đầy nhiệt thànhcủa Ryu, họ sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề tưởng chừng vô cùng khó khăn đó một cách rất đơn giản… Với một cốt truyện nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, Bartender sẽ chỉ cho bạn biết nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống… Tại sao?! Hãy đọc Bartender để tìm ra lời giải thích cho riêng mình

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
166 Chương 166 514 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 411 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 338 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1183 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 396 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 517 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 678 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 159 423 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158.5 158.5 màu 532 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 158 - Kind-hearted Man (Part 2) 372 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 157 1147 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 The jealous man 1300 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1112 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 970 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 895 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 152 666 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 artender Chap 151Bartender Chap 151 1159 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 780 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 957 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 776 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 147 departure 918 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1290 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 145 -Bartender Akatsu Shinji (Part 002) 810 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 997 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 143 1064 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 142 - Treasures of the Bar – Bond 725 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 849 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 746 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 139 924 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 138 616 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 137 770 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 136 1000 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 135 923 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 134 607 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 725 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 132 806 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 131 693 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 130 954 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 129 854 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 940 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 826 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 126 1259 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 125 1241 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2277 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2057 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2044 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2172 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2284 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2352 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2315 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2062 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2060 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2024 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2204 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2617 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2219 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3210 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2612 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2361 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2860 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2409 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2375 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2342 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2571 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2763 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2623 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2456 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2317 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2426 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1974 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2083 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1965 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1909 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2130 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1936 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2005 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2131 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2034 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2089 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1939 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2052 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2142 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2032 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1977 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2003 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2048 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2017 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1920 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2073 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2048 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2092 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2160 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2241 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 766 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 751 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 709 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 661 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 798 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 909 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 826 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3025 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 809 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 867 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Bartender 61 1017 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Bartender 60 718 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Bartender 59 682 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Bartender 58 729 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Bartender 57 819 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Bartender 56 1427 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Bartender 55 725 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Bartender 54 882 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Bartender 53 621 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Bartender 52 1067 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Bartender 51 946 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Bartender 50 1302 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Bartender 49 878 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Bartender 48 964 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Bartender 47 702 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Bartender 46 664 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Bartender 45 823 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Bartender 44 781 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Bartender 43 895 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Bartender 42 882 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Bartender 41 771 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Bartender 40 911 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Bartender 39 907 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Bartender 38 858 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Bartender 37 964 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Bartender 36 842 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Bartender 35 953 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Bartender 34 932 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Bartender 33 974 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Bartender 32 1577 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Bartender 31 778 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Bartender 30 1103 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Bartender 29 996 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Bartender 28 1059 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Bartender 27 970 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Bartender 26 1064 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Bartender 25 1186 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Bartender 24 1040 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Bartender 23 1004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Bartender 22 1074 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Bartender 21 1185 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Bartender 20 1163 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bartender 19 1341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Bartender 18 1386 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Bartender 17 1182 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Bartender 16 1331 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Bartender 15 1516 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Bartender 14 1556 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Bartender 13 1560 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Bartender 12 1605 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Bartender 11 2287 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Bartender 10 1829 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bartender 9 1708 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Bartender 8 2076 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bartender 7 2034 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Bartender 6 1885 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Bartender 5 2403 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Bartender 4 2311 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Bartender 3 2458 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Bartender 2 3625 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bartender 1 3840 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite