Bartender

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing

Bartender

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
250147
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Sasakura Ryu và Eden Hall, tại một quầy rượu nhỏ ở khu vực Ginza của Tokyo – nơi mà những khách hàng khi cảm thấy buồn phiền hoặc gặp rắc rối với cuộc sống của mình thường tìm đến. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ đầy nhiệt thànhcủa Ryu, họ sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề tưởng chừng vô cùng khó khăn đó một cách rất đơn giản… Với một cốt truyện nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, Bartender sẽ chỉ cho bạn biết nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống… Tại sao?! Hãy đọc Bartender để tìm ra lời giải thích cho riêng mình

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
166 Chương 166 569 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 460 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 406 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1223 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 428 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 535 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 725 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 159 470 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158.5 158.5 màu 532 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 158 - Kind-hearted Man (Part 2) 405 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 157 1147 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 The jealous man 1331 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1169 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1004 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 949 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 152 702 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 artender Chap 151Bartender Chap 151 1221 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 822 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 984 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 838 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 147 departure 962 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1301 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 145 -Bartender Akatsu Shinji (Part 002) 844 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1045 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 143 1117 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 142 - Treasures of the Bar – Bond 760 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 878 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 795 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 139 968 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 138 651 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 137 812 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 136 1070 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 135 962 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 134 657 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 788 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 132 831 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 131 693 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 130 1007 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 129 889 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 968 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 826 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 126 1273 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 125 1241 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2277 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2057 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2044 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2241 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2354 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2377 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2378 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2086 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2092 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2061 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2266 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2682 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2285 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3260 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2649 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2403 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2877 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2461 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2428 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2357 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4972 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2583 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2808 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2684 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2482 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2332 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2474 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2023 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2139 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2024 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1927 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2184 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1986 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2020 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2165 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2066 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2146 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1952 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2104 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2198 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2080 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2003 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2037 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1991 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2108 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2051 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1961 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2132 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2065 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2135 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2220 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2231 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2272 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 810 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 770 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 729 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 713 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 834 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 922 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 852 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3091 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 875 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 893 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Bartender 61 1061 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Bartender 60 757 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Bartender 59 743 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Bartender 58 766 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Bartender 57 859 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Bartender 56 1464 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Bartender 55 744 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Bartender 54 931 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Bartender 53 686 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Bartender 52 1085 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Bartender 51 978 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Bartender 50 1318 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Bartender 49 892 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Bartender 48 1003 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Bartender 47 737 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Bartender 46 710 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Bartender 45 882 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Bartender 44 824 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Bartender 43 932 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Bartender 42 902 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Bartender 41 824 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Bartender 40 945 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Bartender 39 948 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Bartender 38 888 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Bartender 37 979 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Bartender 36 854 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Bartender 35 1011 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Bartender 34 977 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Bartender 33 1015 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Bartender 32 1624 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Bartender 31 792 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Bartender 30 1103 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Bartender 29 1036 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Bartender 28 1093 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Bartender 27 1013 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Bartender 26 1124 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Bartender 25 1258 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Bartender 24 1064 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Bartender 23 1035 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Bartender 22 1122 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Bartender 21 1232 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Bartender 20 1195 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bartender 19 1408 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Bartender 18 1441 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Bartender 17 1219 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Bartender 16 1361 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Bartender 15 1580 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Bartender 14 1615 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Bartender 13 1601 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Bartender 12 1619 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Bartender 11 2317 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Bartender 10 1861 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bartender 9 1823 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Bartender 8 2094 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bartender 7 2094 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Bartender 6 1922 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Bartender 5 2423 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Bartender 4 2311 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Bartender 3 2501 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Bartender 2 3691 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bartender 1 3923 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite