Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Bartender

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing

Bartender

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
229337
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Sasakura Ryu và Eden Hall, tại một quầy rượu nhỏ ở khu vực Ginza của Tokyo – nơi mà những khách hàng khi cảm thấy buồn phiền hoặc gặp rắc rối với cuộc sống của mình thường tìm đến. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ đầy nhiệt thànhcủa Ryu, họ sẽ dễ dàng giải quyết những vấn đề tưởng chừng vô cùng khó khăn đó một cách rất đơn giản… Với một cốt truyện nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, Bartender sẽ chỉ cho bạn biết nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống… Tại sao?! Hãy đọc Bartender để tìm ra lời giải thích cho riêng mình

Chap Title Total Views Date Added Action
166 Chương 166 403 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 336 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 301 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 993 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 274 15/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 424 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 570 18/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 159 379 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158.5 158.5 màu 485 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 158 - Kind-hearted Man (Part 2) 311 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 157 1108 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 The jealous man 1251 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1060 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 880 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 850 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 152 628 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 artender Chap 151Bartender Chap 151 1116 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 736 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 879 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 710 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 147 departure 843 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 933 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 145 -Bartender Akatsu Shinji (Part 002) 761 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 935 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 143 1002 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 142 - Treasures of the Bar – Bond 697 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 795 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 711 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 139 866 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 138 571 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 137 742 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 136 961 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 135 901 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 134 584 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 687 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 132 756 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 131 620 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 130 901 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 129 804 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 874 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 763 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 126 1207 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 125 1161 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2202 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2002 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1978 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2124 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2236 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2310 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2262 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2007 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1952 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2166 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2567 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2158 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3156 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2368 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2311 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2811 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2334 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2331 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2295 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4879 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2416 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2521 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2559 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2362 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2270 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2385 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1934 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2041 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1913 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1843 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2052 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1875 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1961 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2063 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1986 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1990 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1877 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2002 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2065 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1988 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1939 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1925 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1889 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1959 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1978 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1877 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2016 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1973 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2017 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2092 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2143 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2196 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 709 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 714 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 644 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 615 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 718 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 882 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 789 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2746 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 761 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 837 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Bartender 61 765 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Bartender 60 655 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Bartender 59 631 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Bartender 58 667 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Bartender 57 768 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Bartender 56 1362 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Bartender 55 691 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Bartender 54 846 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Bartender 53 592 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Bartender 52 782 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Bartender 51 890 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Bartender 50 1022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Bartender 49 849 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Bartender 48 925 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Bartender 47 663 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Bartender 46 635 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Bartender 45 791 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Bartender 44 734 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Bartender 43 859 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Bartender 42 835 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Bartender 41 738 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Bartender 40 861 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Bartender 39 862 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Bartender 38 797 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Bartender 37 939 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Bartender 36 787 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Bartender 35 852 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Bartender 34 867 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Bartender 33 942 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Bartender 32 992 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Bartender 31 738 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Bartender 30 1056 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Bartender 29 968 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Bartender 28 1004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Bartender 27 922 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Bartender 26 1006 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Bartender 25 1163 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Bartender 24 1005 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Bartender 23 956 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Bartender 22 1021 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Bartender 21 1087 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Bartender 20 1090 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Bartender 19 1157 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Bartender 18 1303 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Bartender 17 998 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Bartender 16 1181 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Bartender 15 1294 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Bartender 14 1417 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Bartender 13 1402 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Bartender 12 1460 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Bartender 11 1702 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Bartender 10 1714 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Bartender 9 1566 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Bartender 8 1846 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Bartender 7 1852 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Bartender 6 1747 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Bartender 5 2252 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Bartender 4 2189 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Bartender 3 2298 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Bartender 2 3158 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Bartender 1 3442 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bartender
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author joh araki
Artist nagatomo kenji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite