Inu Yashiki

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done

Inu Yashiki

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
105289
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Một Siêu Phẩm mới của Oku Hiroya, cha đẻ của siêu phẩm Gantz Nổi Tiếng. Câu chuyện kể về một ông lão tên Inu Yashiki, 58 tuổi, sống vô cùng tằn tiện và tiết kiệm vì vợ và con nhưng vợ và con ông thì không quan tâm ông và coi ông là gánh nặng của họ. Rồi một ngày, ông được bác sĩ phát hiện mình mắc ung thư thời kỳ cuối, cuộc đời ông coi như chấm dứt. Trong lúc túng quẫn, thì một biến cố đã xảy ra... Và cuộc sống ông có thể bứoc sang trang mới. một manga mang phong cách đậm chất Oku Hiroya, có tính nhân văn sâu sắc, sự huyền bí, và kỳ lạ đến hại não của Oku Hiroya, mời các bạn cùng thửong thức Manga Inu Yashiki...

Chap Title Total Views Date Added Action
85.1 Chương 85.1 1678 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 END 2197 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 885 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 610 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 629 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 449 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 493 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 438 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 454 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 384 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 479 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 359 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 377 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2387 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1013 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 993 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1311 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1791 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1271 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1173 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1091 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1044 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 988 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 889 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 977 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1084 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1036 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1048 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 983 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1089 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 933 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1234 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1239 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1181 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1086 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1121 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1195 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1121 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1013 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1184 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 985 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 972 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1099 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 985 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 968 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1128 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1178 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1191 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 981 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1106 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1044 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1501 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 968 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1015 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1089 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 360 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1151 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1071 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1236 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1311 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1103 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1093 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1353 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1143 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1066 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1168 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1246 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1335 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1228 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1323 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1149 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1415 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1490 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1598 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1766 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1506 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1731 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1631 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1782 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1992 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1977 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2013 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1963 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2246 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2239 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3454 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite