Inu Yashiki

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done

Inu Yashiki

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
100809
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Một Siêu Phẩm mới của Oku Hiroya, cha đẻ của siêu phẩm Gantz Nổi Tiếng. Câu chuyện kể về một ông lão tên Inu Yashiki, 58 tuổi, sống vô cùng tằn tiện và tiết kiệm vì vợ và con nhưng vợ và con ông thì không quan tâm ông và coi ông là gánh nặng của họ. Rồi một ngày, ông được bác sĩ phát hiện mình mắc ung thư thời kỳ cuối, cuộc đời ông coi như chấm dứt. Trong lúc túng quẫn, thì một biến cố đã xảy ra... Và cuộc sống ông có thể bứoc sang trang mới. một manga mang phong cách đậm chất Oku Hiroya, có tính nhân văn sâu sắc, sự huyền bí, và kỳ lạ đến hại não của Oku Hiroya, mời các bạn cùng thửong thức Manga Inu Yashiki...

Chap Title Total Views Date Added Action
85.1 Chương 85.1 1630 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 END 2129 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 819 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 552 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 543 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 387 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 437 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 374 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 398 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 339 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 431 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 313 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 310 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2356 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 983 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 964 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1278 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1738 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1223 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1127 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1034 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1011 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 945 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 843 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1000 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1020 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 925 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1048 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 892 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1188 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1197 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1075 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1060 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1072 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1166 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1003 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1132 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 942 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 928 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1054 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 937 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 943 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1084 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1130 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1161 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 929 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1078 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 998 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1005 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1463 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 917 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 967 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1037 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 334 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1101 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1256 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1060 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1226 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1092 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1011 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1132 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1190 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1297 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1178 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1276 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1101 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1372 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1452 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1546 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1621 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1462 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1516 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1589 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1739 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1934 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1969 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1924 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2200 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2187 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3408 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite