Inu Yashiki

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done

Inu Yashiki

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
102399
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Một Siêu Phẩm mới của Oku Hiroya, cha đẻ của siêu phẩm Gantz Nổi Tiếng. Câu chuyện kể về một ông lão tên Inu Yashiki, 58 tuổi, sống vô cùng tằn tiện và tiết kiệm vì vợ và con nhưng vợ và con ông thì không quan tâm ông và coi ông là gánh nặng của họ. Rồi một ngày, ông được bác sĩ phát hiện mình mắc ung thư thời kỳ cuối, cuộc đời ông coi như chấm dứt. Trong lúc túng quẫn, thì một biến cố đã xảy ra... Và cuộc sống ông có thể bứoc sang trang mới. một manga mang phong cách đậm chất Oku Hiroya, có tính nhân văn sâu sắc, sự huyền bí, và kỳ lạ đến hại não của Oku Hiroya, mời các bạn cùng thửong thức Manga Inu Yashiki...

Chap Title Total Views Date Added Action
85.1 Chương 85.1 1650 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 END 2158 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 850 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 581 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 593 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 420 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 468 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 400 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 429 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chap 77 351 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 449 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 326 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 345 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2374 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 994 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 979 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1296 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1755 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1241 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1143 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1047 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1030 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 957 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 863 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 965 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1051 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1011 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 943 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1064 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 903 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1207 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1209 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1093 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1071 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1086 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1180 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1023 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 978 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1151 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 959 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1067 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 948 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 955 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1104 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1142 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1175 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 946 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1078 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1015 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1478 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 934 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 987 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1055 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 334 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1115 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1038 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1208 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1269 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1077 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1046 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1238 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1111 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1030 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1132 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1210 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1308 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1195 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1287 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1117 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1385 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1470 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1565 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1652 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1475 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1623 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1607 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1751 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1965 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1950 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1986 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1935 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2216 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2205 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3423 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
いぬやしき; Inuyashiki, Lão già khốn khổ
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author oku hiroya
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite