Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
328750
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 chapter 87 4819 21/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4893 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chapter 85 5050 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5094 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4764 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5012 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4034 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3555 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1603 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5117 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3637 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3326 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3217 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3650 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3895 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3739 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4332 21/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4741 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2120 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4174 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4641 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3942 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2321 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2226 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1883 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3386 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2973 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2957 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2738 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3032 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2386 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2331 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2439 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2584 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3073 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2446 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2886 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2408 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1665 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1898 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 3421 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3835 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2729 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 4660 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3511 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4180 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5128 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5050 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 4118 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3383 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 4376 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3282 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4348 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5014 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5315 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5572 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5153 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5539 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5394 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5356 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5300 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5147 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5334 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3971 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4065 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5358 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4362 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2955 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2842 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2792 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5281 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4549 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2646 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3176 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2948 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4346 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2751 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2795 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4407 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4077 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4805 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4367 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4481 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2359 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite