Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
379551
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 5225 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2451 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chapter 87 5752 21/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5162 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chapter 85 5242 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5354 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5171 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5154 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4813 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4627 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2174 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5183 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4066 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4596 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3766 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5232 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4271 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4107 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5111 21/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5080 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2887 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4774 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5061 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4709 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3205 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3057 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3140 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4447 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3504 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3548 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3159 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4351 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2895 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3153 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2938 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2940 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3574 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2872 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4453 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2813 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1863 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2151 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 3602 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4119 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3149 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 4980 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5031 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4592 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5188 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5160 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 4415 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3696 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 4729 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3641 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4770 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5102 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5363 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5874 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5197 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5631 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5488 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5442 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5370 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5203 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5398 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4462 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5107 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5496 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4933 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3199 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3248 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4160 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5317 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4881 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3850 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3487 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4340 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5045 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4827 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2998 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3050 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4675 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4424 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5023 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4718 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4830 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2859 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5451 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite