Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
197326
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

Chap Title Total Views Date Added Action
70 Chương 70 2038 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 608 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1820 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3177 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2256 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1044 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 819 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 877 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2332 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1860 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2087 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2051 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2319 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1607 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1685 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1743 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1834 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2472 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1663 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2262 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1510 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1233 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1152 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 2759 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2585 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2227 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 2728 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2651 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3321 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2959 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 4023 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2751 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2569 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 2504 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2607 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2725 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4385 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5133 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4367 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5045 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5227 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5248 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5094 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5154 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5031 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5206 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3366 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2854 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5278 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3549 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2437 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2400 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2402 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5183 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2724 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1996 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2658 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2494 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2976 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3784 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2281 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2296 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3210 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3276 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2887 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3337 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1089 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5097 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite