Belfast (Azur lane)

Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
175647
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 1792 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1453 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1786 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1720 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2056 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1393 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1457 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1557 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1700 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2290 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1502 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2101 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1294 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 969 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1014 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 2583 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2370 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2036 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 2555 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2543 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3114 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2759 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3770 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2630 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2407 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 2323 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2481 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2604 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4263 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5103 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4180 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5027 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5201 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5222 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5074 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5132 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5019 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5190 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3268 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2667 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5262 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3386 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2326 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2273 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5165 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2644 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1827 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2563 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2418 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2783 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3641 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2185 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2223 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3045 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2842 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3118 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2713 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3231 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 985 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5071 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite