Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
512004
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chapter 99 1989 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3257 24/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5348 30/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5180 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5252 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5801 24/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5820 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chapter 92 7086 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chapter 91 5870 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 7755 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6306 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chapter 87 7314 21/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5756 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chapter 85 6072 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5944 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5707 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5478 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5437 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5361 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5056 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5649 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5178 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5868 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5181 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5784 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5267 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5119 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5551 21/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5616 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4397 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5185 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5425 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5299 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5171 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5009 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5239 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5629 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5103 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5038 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4892 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5238 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5077 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5150 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4627 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4194 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4833 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3762 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5121 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4890 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3237 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3628 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 4711 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5085 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5009 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 5281 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5179 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5641 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5504 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5914 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5137 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5039 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 5215 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 4930 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5093 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5394 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5501 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6398 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5445 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5785 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5618 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5600 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6060 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5443 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5590 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5050 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5253 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5708 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5186 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5099 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4819 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5611 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5042 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5164 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5034 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5385 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5228 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4872 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4537 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5228 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5294 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5329 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5324 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5590 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5096 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6301 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite