Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
187541
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

Chap Title Total Views Date Added Action
67 Chương 67 2530 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1906 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 913 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 725 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 740 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2240 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1759 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2017 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1975 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2248 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1539 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1617 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1653 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1776 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2388 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1595 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2173 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1387 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1031 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1056 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 2649 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2439 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2129 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 2617 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2587 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3222 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2852 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3902 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2704 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2544 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 2456 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2596 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2714 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4385 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5121 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4274 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5041 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5211 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5232 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5088 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5144 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5025 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5198 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3309 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2758 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5272 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3451 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2405 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2382 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2337 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5171 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2693 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1901 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2624 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2482 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2849 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3720 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2213 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2253 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3090 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2888 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3166 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2771 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3293 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1036 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5079 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite