Dragon Ball Super

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing

Dragon Ball Super

favorite 9 / 10
person 2 votes
visibility
536308
local_library
99 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì nhà gần như hết tiền để chi tiêu Chichi tiền ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!! Videl sắp trở thành chị dâu của Goten nên Goten đã đặt ra một cuộc hành trình cùng với TRunks để tìm cho Videl một món quà!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
101 Chương 101 5157 21/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2993 21/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5241 27/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 4434 24/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5456 30/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5702 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5374 08/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5903 24/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6244 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chapter 92 7206 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chapter 91 5982 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 8091 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6654 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chapter 87 7448 21/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5870 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chapter 85 6256 30/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6058 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5779 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5558 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5545 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5437 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5120 26/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5761 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5304 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5926 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5351 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5862 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5321 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5173 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5615 21/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5734 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4865 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5243 25/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5501 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5459 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5249 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5085 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5301 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5739 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5181 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5116 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5046 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5294 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5171 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5218 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5057 22/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4797 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5140 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4062 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5183 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5034 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3419 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3764 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chapter 47 4859 18/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5153 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5059 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chapter 44 5331 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5199 21/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5665 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5524 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5946 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5193 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5059 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chapter 37 5237 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5021 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5183 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5420 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 033 5575 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6432 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5479 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5915 28/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5668 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5656 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6116 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5493 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5880 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5108 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5291 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5782 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5222 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5145 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5018 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5019 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5685 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5238 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5078 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5188 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5064 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5433 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5290 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5007 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5066 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5342 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5412 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5407 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5434 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5658 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5250 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6629 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dragon Ball Super
Translator Name BayVienNgocRongVn
Category Manga
Author akira toriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite