Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
185736
local_library
99 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

Chap Title Total Views Date Added Action
99 chap 99 646 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 601 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 706 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 312 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 749 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 426 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 708 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 862 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 820 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 889 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1546 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 846 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 933 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 937 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1070 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1361 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1578 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1657 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1617 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1584 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1716 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1870 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1804 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1418 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3094 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1710 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1617 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1740 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1909 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1478 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1376 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3851 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 260 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 196 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 240 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 178 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 213 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 571 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2123 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1516 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1185 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1663 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1115 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2107 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1946 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1761 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2121 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1841 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2053 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1599 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1926 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1919 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1575 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2007 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1694 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1577 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1962 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1816 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1602 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1781 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2005 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1735 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1960 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1990 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2061 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2199 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2154 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1931 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1849 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2128 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2188 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2845 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2504 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2276 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2069 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1985 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2223 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2102 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2728 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2295 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2368 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2195 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2454 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2676 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2435 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2888 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2799 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3333 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2880 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3208 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3083 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3200 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3459 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3429 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3766 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3782 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4291 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite