Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
179416
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

Chap Title Total Views Date Added Action
98 chap 98 514 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 655 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 281 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 735 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 406 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 658 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 801 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 755 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 794 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1514 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 789 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 840 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 850 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1016 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1329 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1532 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1631 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1570 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1531 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1681 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1820 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1773 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1344 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3060 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1659 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1565 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1697 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1864 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1428 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1314 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3798 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 219 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 162 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 194 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 141 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 186 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 409 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2084 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1462 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1145 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1636 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1077 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2082 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1898 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 900 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1712 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2073 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1781 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1991 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1555 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1897 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1871 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1512 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1968 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1665 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1530 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1925 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1773 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1563 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1729 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1972 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1664 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1896 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1930 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1996 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2130 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2096 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1864 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1791 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2064 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2114 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2784 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2416 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2206 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1984 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1915 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2148 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2037 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2646 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2218 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2268 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2092 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2375 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2600 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2366 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2813 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2734 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3273 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2831 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3138 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3019 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3114 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3384 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3679 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3692 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4189 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5293 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite