Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
407100
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116.5 Chap 116.5 5067 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chap 99 5080 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 3026 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4011 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2617 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 2136 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 4288 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3746 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2859 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4324 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2899 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4038 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2300 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2600 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2662 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2973 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3118 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3631 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3779 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 4617 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3370 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3139 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3755 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3516 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3971 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 4884 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2992 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4683 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4903 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3998 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3013 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3586 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5351 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1951 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2946 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2321 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1964 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3351 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3027 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3375 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3088 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2457 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5093 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2559 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4417 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3170 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2979 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3146 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3645 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3683 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3257 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4230 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5055 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3805 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5109 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3499 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3995 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4026 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3425 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3839 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4824 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4004 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5100 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3626 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5090 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3980 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4100 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5058 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3563 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4112 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5256 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4081 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5062 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3944 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4844 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4035 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5039 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5205 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4485 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3905 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5136 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5043 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5098 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5228 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5099 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5136 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5180 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5023 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5165 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5045 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5115 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5306 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5169 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5286 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5308 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5941 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite