Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
264748
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116.5 Chap 116.5 2841 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chap 99 2021 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 1435 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1350 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1013 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1420 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 2352 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 2358 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1436 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2752 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1450 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2571 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1388 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1439 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1431 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1588 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1875 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2705 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 2186 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2281 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2263 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2533 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2458 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2484 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2367 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3869 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2175 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2692 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2916 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3018 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1992 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1821 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5189 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 755 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 619 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 771 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 737 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1639 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1493 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2634 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2286 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1788 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2227 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1725 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2567 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2540 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1688 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2315 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2700 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2499 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2629 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2508 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2639 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2341 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2467 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3807 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2198 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2162 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2427 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2480 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2181 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2433 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2934 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2225 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2578 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2712 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2656 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2771 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2731 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2523 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2390 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3418 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2683 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3403 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3080 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2742 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2795 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3268 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2954 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3330 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2890 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3192 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2798 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3038 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3271 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3439 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3643 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3446 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3989 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4358 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3820 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3970 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3939 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4185 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4084 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4489 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4590 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5521 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite