Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
188807
local_library
99 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

Chap Title Total Views Date Added Action
99 chap 99 797 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 638 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 752 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 337 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 781 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 451 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 742 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 898 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 836 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 920 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1571 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 866 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 946 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 980 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1099 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1373 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1578 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1672 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1628 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1595 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1736 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1890 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1815 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1493 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3094 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1725 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1617 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1759 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1909 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1478 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1376 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3939 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 277 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 229 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 256 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 213 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 233 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 608 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2140 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1610 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1199 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1674 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1134 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2119 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1962 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 957 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1778 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2149 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1935 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2088 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1711 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2046 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1938 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1667 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2121 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1705 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1612 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1981 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1909 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1617 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1811 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1750 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1979 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2003 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2094 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2211 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2170 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1947 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1887 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2144 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2203 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2862 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2520 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2291 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2089 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2000 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2238 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2114 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2743 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2319 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2498 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2228 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2480 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2710 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2465 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2906 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2852 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3350 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2984 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3226 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3099 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3254 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3495 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3441 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3791 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3808 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4306 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5347 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite