Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
275171
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116.5 Chap 116.5 3111 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chap 99 2325 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 1530 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1444 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1074 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1478 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 2427 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 2433 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1563 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2845 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1559 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2669 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1526 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1613 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1658 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1701 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1968 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 2814 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 2463 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2403 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2361 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2700 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2589 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2596 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2507 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3968 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2282 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2804 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3045 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3138 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2112 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1964 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5201 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 833 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 697 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 836 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 858 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1709 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1728 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2713 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2355 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1873 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2348 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1808 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2644 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2633 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1770 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2407 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2796 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2581 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2719 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2617 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2728 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2400 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2551 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3900 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2281 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2259 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2484 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2547 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2250 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2492 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2982 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2287 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2657 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2790 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2742 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2877 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2861 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2659 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2480 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3503 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2769 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3465 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3158 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2798 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2856 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3351 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3026 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5006 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3440 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2962 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3293 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2894 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3153 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3433 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3530 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3727 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3526 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4078 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4458 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3904 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4377 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4014 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4285 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4178 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4574 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4787 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5036 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5567 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite