Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
336516
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
116.5 Chap 116.5 3757 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chap 99 2916 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chap 98 2048 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2891 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1490 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 1725 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3611 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 2801 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2008 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4128 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2160 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3778 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1809 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2150 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2012 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2268 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2842 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3077 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3265 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3450 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2656 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2947 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3197 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3076 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3429 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 4666 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2809 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3988 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4368 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3481 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2808 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3295 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5291 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1192 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1381 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1259 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1131 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2623 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2751 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2985 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2745 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2192 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3197 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2242 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3537 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2922 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2076 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2732 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3270 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2897 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3349 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2949 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3445 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4429 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2925 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4302 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3066 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3151 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3313 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2852 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2781 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3417 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3491 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2960 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3022 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3910 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3103 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3418 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3610 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3056 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3173 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4508 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3142 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4990 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3517 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3104 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3261 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4181 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3577 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5050 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3804 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3333 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3617 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3382 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4006 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3913 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4046 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5078 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4304 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4775 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5012 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4292 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4951 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4529 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5023 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5166 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5025 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5050 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5104 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5725 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite