Otaku Sanctuary

Namaikizakari

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing

Namaikizakari

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
173432
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Machida Yuki đã biết mình không muốn dây dưa gì với Naruse Shou. Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi hắn là thành viên của CLB bóng rổ mà Yuki làm quản lý

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chương 97 451 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 156 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 chap 95 640 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 302 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 589 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 752 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 702 13/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 754 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1455 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 759 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 813 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 765 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 952 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1264 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1490 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 1584 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1516 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1487 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1632 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1778 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1733 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1314 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2994 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1614 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1496 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1659 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1842 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1386 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1263 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3748 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 167 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 123 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 148 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 109 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 151 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 220 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2048 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1418 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1122 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1589 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1046 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2040 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1861 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 876 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1685 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2033 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1731 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1914 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1517 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1867 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1838 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1466 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1929 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1633 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1505 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1897 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1737 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1532 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1699 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1942 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1634 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1868 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1894 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1964 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2095 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2074 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1835 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1743 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1983 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2074 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2739 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2353 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2112 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1916 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1870 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2096 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1993 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2589 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2173 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2234 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2042 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2332 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2533 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2300 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2737 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2598 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3210 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2720 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3059 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2914 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3034 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3299 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3208 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3531 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3595 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4077 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5271 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Namaikizakari
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author miyuki mitsubachi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite