Otaku Sanctuary

Saiki Kusuo no Sainan

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing

Saiki Kusuo no Sainan

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
235608
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Saiki Kusuo là một nhà ngoại cảm bẩm sinh. Nhưng khác với những người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusuo lại coi đó như sự bất hạnh nhất thế giới, và cố gắng sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phiền nhiễu này

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 4272 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 811 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2338 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1777 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 3431 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 4811 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 aiki Kusuo no Sainan Chap 072Saiki Kusuo no Sainan Chap 072 4162 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 aiki Kusuo no Sainan Chap 071Saiki Kusuo no Sainan Chap 071 2655 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 aiki Kusuo no Sainan Chap 070Saiki Kusuo no Sainan Chap 070 2871 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 aiki Kusuo no Sainan Chap 069Saiki Kusuo no Sainan Chap 069 3027 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 aiki Kusuo no Sainan Chap 068Saiki Kusuo no Sainan Chap 068 4137 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 aiki Kusuo no Sainan Chap 067Saiki Kusuo no Sainan Chap 067 1662 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 aiki Kusuo no Sainan Chap 066Saiki Kusuo no Sainan Chap 066 2258 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 aiki Kusuo no Sainan Chap 065Saiki Kusuo no Sainan Chap 065 1497 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 aiki Kusuo no Sainan Chap 064Saiki Kusuo no Sainan Chap 064 3257 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3563 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chapter 62.5 3451 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3718 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3095 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2375 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2237 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2552 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1961 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3168 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 304 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 291 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2604 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2742 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2797 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3081 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3020 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2789 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2945 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2760 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3170 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4439 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2807 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3407 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1912 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1835 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1573 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2051 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2007 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1834 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1867 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1766 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1619 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1850 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1646 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2172 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1849 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2094 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2021 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2744 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2971 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2630 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2839 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3057 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2965 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3244 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3078 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3231 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3473 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3452 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3728 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3535 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3679 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3321 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4058 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 256 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4600 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4103 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 3405 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3883 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4167 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4363 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5017 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4207 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4832 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5088 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5344 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite