Saiki Kusuo no Sainan

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing

Saiki Kusuo no Sainan

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
245767
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Saiki Kusuo là một nhà ngoại cảm bẩm sinh. Nhưng khác với những người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusuo lại coi đó như sự bất hạnh nhất thế giới, và cố gắng sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phiền nhiễu này

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 4410 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 893 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2403 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1869 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 3534 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 4989 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 aiki Kusuo no Sainan Chap 072Saiki Kusuo no Sainan Chap 072 4397 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 aiki Kusuo no Sainan Chap 071Saiki Kusuo no Sainan Chap 071 2795 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 aiki Kusuo no Sainan Chap 070Saiki Kusuo no Sainan Chap 070 3046 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 aiki Kusuo no Sainan Chap 069Saiki Kusuo no Sainan Chap 069 3197 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 aiki Kusuo no Sainan Chap 068Saiki Kusuo no Sainan Chap 068 4376 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 aiki Kusuo no Sainan Chap 067Saiki Kusuo no Sainan Chap 067 1862 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 aiki Kusuo no Sainan Chap 066Saiki Kusuo no Sainan Chap 066 2485 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 aiki Kusuo no Sainan Chap 065Saiki Kusuo no Sainan Chap 065 1735 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 aiki Kusuo no Sainan Chap 064Saiki Kusuo no Sainan Chap 064 3492 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3819 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chapter 62.5 3644 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3820 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3212 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2581 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2330 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2611 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2112 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3255 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 425 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 403 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2696 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2832 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2884 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3150 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3123 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2874 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3050 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2893 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3273 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4615 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2896 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3585 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2005 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2009 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1662 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2228 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2087 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1932 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2050 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1910 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1768 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1991 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1704 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2297 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1936 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2163 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2116 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2826 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3034 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2807 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2929 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3151 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3121 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3406 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3188 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3362 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3577 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3665 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3842 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3620 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3891 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3434 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4158 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 396 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4700 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4242 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 3505 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3985 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4239 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4442 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5027 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4294 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5008 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5116 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5378 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite