Saiki Kusuo no Sainan

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing

Saiki Kusuo no Sainan

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
241511
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Saiki Kusuo là một nhà ngoại cảm bẩm sinh. Nhưng khác với những người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusuo lại coi đó như sự bất hạnh nhất thế giới, và cố gắng sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phiền nhiễu này

Chap Title Total Views Date Added Action
78 Chương 78 4363 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 857 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2375 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 1818 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 3511 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 4892 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 aiki Kusuo no Sainan Chap 072Saiki Kusuo no Sainan Chap 072 4261 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 aiki Kusuo no Sainan Chap 071Saiki Kusuo no Sainan Chap 071 2687 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 aiki Kusuo no Sainan Chap 070Saiki Kusuo no Sainan Chap 070 2949 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 aiki Kusuo no Sainan Chap 069Saiki Kusuo no Sainan Chap 069 3097 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 aiki Kusuo no Sainan Chap 068Saiki Kusuo no Sainan Chap 068 4226 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 aiki Kusuo no Sainan Chap 067Saiki Kusuo no Sainan Chap 067 1751 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 aiki Kusuo no Sainan Chap 066Saiki Kusuo no Sainan Chap 066 2386 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 aiki Kusuo no Sainan Chap 065Saiki Kusuo no Sainan Chap 065 1617 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 aiki Kusuo no Sainan Chap 064Saiki Kusuo no Sainan Chap 064 3366 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3712 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chapter 62.5 3608 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3787 03/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3181 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2460 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2301 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2580 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2007 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3227 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 374 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 368 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2673 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2814 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2873 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3114 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3093 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2839 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3026 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2852 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3223 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4568 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2865 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3481 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1972 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1874 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1627 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2131 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2064 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1902 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1956 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1866 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1736 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1892 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1692 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2208 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1920 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2134 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2100 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2808 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3020 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2708 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2916 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3117 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3031 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3305 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3155 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3336 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3566 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3552 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3826 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3608 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3776 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3419 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4130 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 351 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4663 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4196 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 3467 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3958 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4209 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4420 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5023 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4260 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4959 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5110 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5366 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chounouryokusha Saiki Kusuo no Sainan; PSI Kusuo Saiki; Saiki Kusuo no Ψ Nan;
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author asou shuuichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite