Thần Võ Tướng Tinh Lục

Other Name
Thần Võ Tướng Tinh Lục
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thần Võ Tướng Tinh Lục

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
168087
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu. nhau, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được. Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng. Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60 ENDThần Võ Tướng Tinh Lục Chap 060 - END 1207 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1382 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1258 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1360 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1749 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1635 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 945 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1298 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1164 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1314 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1791 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1939 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1558 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1730 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1723 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1471 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1883 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1659 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2543 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2823 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3137 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2926 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3202 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3037 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3222 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3560 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3474 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3509 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3633 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3392 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3899 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3296 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chap 28 3145 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3472 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2927 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3835 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3260 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3481 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3313 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3418 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3464 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3329 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3452 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3415 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3268 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3440 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3284 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3148 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3486 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3271 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3424 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3351 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3222 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3344 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3344 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3252 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3507 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3439 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3436 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4641 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thần Võ Tướng Tinh Lục
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite