Thần Võ Tướng Tinh Lục

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thần Võ Tướng Tinh Lục
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Thần Võ Tướng Tinh Lục

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
162145
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu. nhau, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được. Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng. Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!

Chap Title Total Views Date Added Action
60 ENDThần Võ Tướng Tinh Lục Chap 060 - END 1040 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1280 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1172 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 1299 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1220 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1491 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 817 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1212 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1051 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1222 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1733 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1842 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1508 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1660 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1615 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1336 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1677 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1659 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2543 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2823 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3022 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2811 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3152 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2952 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3154 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3471 27/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3407 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3425 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3570 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3323 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3754 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3237 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chap 28 3080 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3390 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2825 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3768 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3174 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3413 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3207 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3353 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3401 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3228 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3339 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3284 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3218 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3370 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3169 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3011 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3119 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3165 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3355 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3288 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3136 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3264 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3268 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3134 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3458 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3379 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3344 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4527 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thần Võ Tướng Tinh Lục
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite