Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
158781
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1330 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1232 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1139 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1680 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1704 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2255 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2119 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1821 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2707 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2058 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2348 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2025 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 1761 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2590 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2827 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2327 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5361 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5127 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 5098 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5474 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5469 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5754 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5588 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5671 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5709 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5759 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5851 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5815 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5781 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5829 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5857 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5881 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5998 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6051 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6063 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6327 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6630 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 5765 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite