Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 119 votes
visibility
958181
local_library
179 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
167 Chapter 167 3495 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3177 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2942 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2924 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1921 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3304 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2982 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 2006 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 3081 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2608 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2954 22/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3461 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4028 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3082 10/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3021 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5111 06/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 4034 04/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5157 01/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5136 25/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 4487 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4474 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3690 15/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4621 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5022 11/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 4885 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5370 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 4289 04/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5291 28/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2977 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1817 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 2993 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5179 19/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3894 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4045 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5272 16/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5038 12/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4789 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3921 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5076 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2315 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 4493 21/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5041 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 4599 15/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4512 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5072 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5649 06/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 4386 03/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 4821 26/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 4850 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2920 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5166 21/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5190 18/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5196 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5366 14/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5147 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 4008 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5038 29/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4795 26/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5316 25/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5102 23/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5103 20/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5585 16/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5177 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5101 20/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5318 22/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5373 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5466 13/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5256 31/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5264 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5460 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5441 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5357 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5207 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5259 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6041 21/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5339 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5318 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5367 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5541 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5432 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5460 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5617 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5339 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5403 18/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5514 11/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5534 08/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5483 30/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5636 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5762 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5708 05/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chương 78.5 5393 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5839 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5508 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5580 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5380 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2686 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5492 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5345 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5559 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5522 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5818 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5564 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5874 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chương 67.5 5466 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6134 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5491 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5652 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5615 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5539 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5513 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5664 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5870 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5962 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5763 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chương 57.5 5402 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5932 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5733 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5847 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5692 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6165 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5620 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5993 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5857 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5448 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5594 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3423 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5762 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5450 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5650 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5658 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5385 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5590 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5227 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5601 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5718 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5587 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5491 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5501 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5338 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5648 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5696 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5472 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5612 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5699 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5786 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5817 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 5838 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6099 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5741 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5755 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5697 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 5722 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6049 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5945 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5896 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5585 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5936 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6815 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6569 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 7014 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 7432 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6961 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7424 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7324 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7261 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7643 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7783 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7775 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7781 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7755 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7903 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7987 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8199 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8022 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7855 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8343 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8427 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9598 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 8027 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite