Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 119 votes
visibility
990684
local_library
179 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
167 Chapter 167 5235 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5195 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3675 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 4473 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3611 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 4682 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3403 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3551 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 4014 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5027 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4437 22/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3740 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4385 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4021 10/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3636 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5163 06/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 4604 04/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5195 01/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5382 25/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5081 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4771 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3908 15/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4884 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5054 11/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5026 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5534 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5094 04/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5361 28/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 3129 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2027 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3670 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5217 19/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4197 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4680 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5390 16/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5088 12/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5011 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 4854 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5104 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2647 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5033 21/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5067 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 4922 15/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4788 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5098 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5667 06/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5025 03/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5020 26/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5024 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3158 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5198 21/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5214 18/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5218 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5388 14/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5171 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 4396 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5066 29/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5018 26/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5400 25/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5206 23/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5143 20/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5627 16/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5219 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5129 20/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5338 22/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5393 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5540 13/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5280 31/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5292 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5534 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5475 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5385 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5229 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5285 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6061 21/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5365 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5342 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5393 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5567 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5460 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5504 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5637 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5365 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5433 18/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5540 11/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5566 08/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5513 30/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5666 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5808 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5730 05/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chương 78.5 5415 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5869 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5532 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5642 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5404 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2714 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5524 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5377 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5593 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5566 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5848 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5596 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5898 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chương 67.5 5490 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6164 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5523 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5686 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5645 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5579 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5603 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5750 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5984 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5990 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5783 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chương 57.5 5426 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5956 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5757 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5873 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5740 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6199 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5652 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6029 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5943 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5470 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5616 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3453 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5782 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5472 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5676 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5682 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5419 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5616 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5261 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5623 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5748 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5609 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5525 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5529 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5364 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5676 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5724 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5496 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5634 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5721 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5810 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5875 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 5858 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6119 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5757 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5769 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5713 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 5772 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6065 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5973 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5922 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5607 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5960 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6847 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6583 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 7034 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 7456 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6979 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7448 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7346 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7287 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7679 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7811 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7813 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7807 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7779 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7925 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8021 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8287 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8052 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7871 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8363 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8515 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9624 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 8059 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite