Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
159448
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1422 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1252 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1159 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1706 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1724 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2269 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2144 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1852 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2742 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2082 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2382 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2062 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 1789 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2617 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2854 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2358 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5365 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5131 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 5102 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5480 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5475 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5760 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5594 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5677 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5715 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5775 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5867 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5821 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5787 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5833 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5863 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5887 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6004 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6057 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6075 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6345 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6650 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 5771 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite