Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
158226
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 1184 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1202 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1124 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1680 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1704 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2255 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2119 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1821 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2591 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2047 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2348 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2005 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 1743 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2574 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2811 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2312 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5359 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5125 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 5096 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5472 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5467 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5752 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5584 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5665 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5705 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5749 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5841 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5809 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5775 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5823 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5851 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5875 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5992 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6045 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6057 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6313 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6600 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 5751 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite