Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 115 votes
visibility
651887
local_library
114 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
103 Chương 103 2816 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5070 13/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 4426 31/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 4679 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5168 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5047 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5103 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5013 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 4750 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5515 21/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5175 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5136 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5169 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5333 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5278 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5238 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5373 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5175 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5229 18/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5302 11/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5306 08/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5337 30/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5410 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5586 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5432 05/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chương 78.5 5261 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5581 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5354 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5348 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5266 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2639 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5260 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5153 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5419 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5306 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5522 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5384 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5590 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chương 67.5 5324 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5864 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5309 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5464 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5481 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5307 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5375 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5482 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5628 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5776 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5635 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chương 57.5 5280 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5728 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5555 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5691 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5492 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5965 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5438 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5779 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5715 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5294 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5410 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3285 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5656 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5268 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5420 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5478 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5255 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5460 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5079 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5361 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5338 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5447 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5357 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5373 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5170 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5508 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5560 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5320 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5388 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5451 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5508 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5449 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 5532 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5709 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5581 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5603 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5521 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 5530 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5725 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5735 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5652 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5379 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5362 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6623 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6381 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 6820 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 6750 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6705 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7232 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7028 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7023 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7395 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7477 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7539 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7491 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7507 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7579 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7747 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7949 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7748 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7553 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8059 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8117 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9094 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 7469 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite