Original

Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 8 / 10
person 81 votes
visibility
150384
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 1139 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1361 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1893 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1869 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1581 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2311 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1775 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2147 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1806 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 1533 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2387 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2645 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2101 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5337 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5105 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 5074 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5450 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5445 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5730 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5560 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5639 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5661 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5709 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5793 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5757 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5725 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5775 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5803 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5827 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5944 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5995 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6009 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6261 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6534 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 5703 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite