Aharen-san wa Hakarenai

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing

Aharen-san wa Hakarenai

favorite 9 / 10
person 119 votes
visibility
999749
local_library
179 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Raidou và cô bạn bàn bên Aharen, một người có vấn đề trong việc ước lượng độ thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
167 Chapter 167 5333 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5333 03/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4027 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 4990 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3984 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 4856 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4180 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4396 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 4161 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5079 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5063 22/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3892 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4557 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4147 10/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3785 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5179 06/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 4766 04/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5211 01/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5460 25/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5099 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4932 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 4017 15/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4987 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5066 11/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5038 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5548 06/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5108 04/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5377 28/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 3225 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2118 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3777 25/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5249 19/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4326 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 4797 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5408 16/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5100 12/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5027 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 4962 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5160 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2744 26/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5049 21/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5083 18/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5020 15/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 4942 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5112 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5683 06/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5043 03/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5030 26/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5034 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3231 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5208 21/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5224 18/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5230 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5400 14/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5189 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 4476 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5080 29/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5034 26/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5420 25/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5224 23/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5159 20/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5645 16/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5233 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5141 20/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5352 22/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5405 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5552 13/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5292 31/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5306 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5548 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5491 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5397 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5243 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5297 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6075 21/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5377 09/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5356 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5407 25/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5581 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5472 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5522 05/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5657 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5385 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5449 18/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5554 11/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5584 08/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5525 30/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5682 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5822 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5742 05/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chương 78.5 5425 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5883 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5546 24/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5656 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5420 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2714 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5534 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5389 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5611 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5580 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5860 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5610 09/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5912 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chương 67.5 5504 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6178 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5537 21/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5700 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5661 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5593 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5621 01/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5764 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5998 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6000 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5795 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chương 57.5 5438 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5968 15/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5769 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5885 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5756 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6211 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5664 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6043 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5959 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5484 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5628 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3453 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5790 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5482 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5684 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5690 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5429 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5624 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5269 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5633 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5760 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5619 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5533 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5537 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5374 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5684 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5732 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5506 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5646 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5735 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5822 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5883 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 5868 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6129 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5771 02/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5783 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5725 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chương 25.5 5782 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6075 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5983 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5934 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5617 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5970 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6861 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6597 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter18 7048 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 7472 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6995 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7462 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7366 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7307 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7703 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7833 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7831 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7827 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7801 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7949 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8043 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8431 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8284 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7893 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8527 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8537 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9652 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Special) 8085 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aharen-san wa Hakarenai
Translator Name 7 fingers team
Category Manga
Author mizu asato
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite