Otaku Sanctuary

Hyakuren no Haou to Seiyaku no Ikusa Otome

Other Name
Hyakuren no Haou to Seiyaku no Ikusa Otome
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author takayama seiichi
Status Ongoing

Hyakuren no Haou to Seiyaku no Ikusa Otome

favorite 9 / 10
person 23 votes
visibility
74119
local_library
20 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên chơi ngu lấy điện thoại thông minh ra khoe rồi bị dịch chuyển sang thế giới khác làm chúa tể...

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 2303 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1884 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1023 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1687 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1748 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1033 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 756 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1612 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1283 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2726 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4687 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 6370 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 4097 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4397 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4350 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5979 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5761 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5984 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6686 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9753 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hyakuren no Haou to Seiyaku no Ikusa Otome
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author takayama seiichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite