Goblin Slayer

Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 75 votes
visibility
400497
local_library
84 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 5713 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5913 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5573 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5588 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7282 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 5882 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 5941 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6227 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 5922 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 5895 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5786 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5722 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5720 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5674 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5600 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5471 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5539 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5507 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5657 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5378 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5272 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5305 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5375 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5383 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5392 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5368 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5462 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5565 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5464 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5238 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5080 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5169 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5270 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5190 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5114 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5165 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5139 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5172 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5159 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5174 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5154 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5136 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5175 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5254 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5160 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5127 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5083 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5112 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5096 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5085 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5102 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5084 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5158 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5154 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5083 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5085 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5148 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5109 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3747 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3728 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3773 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3010 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3356 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3693 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3014 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3139 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2998 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3195 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3646 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3102 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3391 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3202 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3832 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2125 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3601 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3591 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3522 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4153 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4080 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3736 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 243 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5020 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 314 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5535 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite