Hibi Chouchou

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done

Hibi Chouchou

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
77860
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 2 con người cực kỳ ít nói. Suiren, một cô gái cực kỳ "cute" đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi mới vào cấp 3. Nhưng có duy nhất một chàng trai không hề để tâm đến cô.
OtakuFC , Aigoo~ + Bánh Tráng cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
75.6 Chapter 75.6 2576 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chapter 75.5 928 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.4 Chapter 75.4 1294 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.3 Chapter 75.3 691 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chapter 75.2 692 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 849 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 End 1884 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 638 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 629 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 524 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 519 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 599 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 645 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 523 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 569 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 554 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 626 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 508 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 568 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 654 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 521 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 615 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 495 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 562 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 606 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 722 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 792 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 763 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 540 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 760 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 637 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 692 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 717 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 662 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 674 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 700 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 736 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 817 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 655 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 682 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 619 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 943 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 608 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 678 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 748 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 709 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 841 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 865 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 902 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 950 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 910 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 894 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 896 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 927 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 903 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 908 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 835 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 937 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 937 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1163 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1096 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1239 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1197 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1242 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1369 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1624 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1432 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1358 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1402 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1441 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1401 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1585 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1411 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1767 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1416 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1673 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1548 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1449 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1530 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1485 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2204 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite