Hibi Chouchou

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done

Hibi Chouchou

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
92616
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 2 con người cực kỳ ít nói. Suiren, một cô gái cực kỳ "cute" đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi mới vào cấp 3. Nhưng có duy nhất một chàng trai không hề để tâm đến cô.
OtakuFC , Aigoo~ + Bánh Tráng cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75.6 Chapter 75.6 4193 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chapter 75.5 1085 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.4 Chapter 75.4 1354 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.3 Chapter 75.3 754 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chapter 75.2 776 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 924 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 End 3055 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 690 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 682 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 588 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 571 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2710 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 732 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 597 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 841 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 600 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 661 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 540 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 622 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 715 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 553 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 671 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 534 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 586 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 633 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 772 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 820 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 809 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 607 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 811 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 673 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 752 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 779 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 734 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 705 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 731 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 812 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 849 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 726 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 735 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 665 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1229 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 661 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 735 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 799 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 824 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 909 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 917 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 937 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1003 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 941 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 923 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 922 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 991 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 981 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 975 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 890 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1025 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 998 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1221 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1148 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1298 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1307 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1296 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1446 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1689 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1505 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1442 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1515 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1517 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1732 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1684 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1507 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1898 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1648 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1827 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1737 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1832 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1973 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2168 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4919 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite