Hibi Chouchou

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done

Hibi Chouchou

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
102204
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 2 con người cực kỳ ít nói. Suiren, một cô gái cực kỳ "cute" đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi mới vào cấp 3. Nhưng có duy nhất một chàng trai không hề để tâm đến cô.
OtakuFC , Aigoo~ + Bánh Tráng cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75.6 Chapter 75.6 5173 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chapter 75.5 1202 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.4 Chapter 75.4 1471 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.3 Chapter 75.3 850 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chapter 75.2 925 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 1023 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 End 3196 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 800 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 774 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 663 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 645 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2816 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 848 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 704 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 913 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 634 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 753 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 662 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 734 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 788 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 672 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 765 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 654 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 698 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 718 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 836 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 931 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 905 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 683 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 884 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 762 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1032 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 860 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 832 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 796 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 835 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 923 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 913 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 823 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 828 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 753 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1330 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 745 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 767 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 893 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 900 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 988 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1010 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1056 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1094 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1022 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1022 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1018 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1118 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1064 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1067 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 992 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1119 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1060 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1307 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1240 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1582 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1403 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1397 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1537 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1778 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1633 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1570 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1638 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1631 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1819 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1800 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1596 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2053 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1746 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1945 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1896 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1964 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2080 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2473 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5174 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无口之恋; 日々蝶々; 日日蝶蝶; Hibi Choucho; Hibi Choujou
Translator Name OtakuFC
Category Manga
Author morishita suu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite