Trấn Hồn Nhai

Other Name
Rakshasa Street, 镇魂街 , Trấn Hồn Tướng
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author xu chen
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Trấn Hồn Nhai

favorite 3 / 10
person 7 votes
visibility
225316
local_library
114 Chaps

Genres

Summary

Trấn Hồn Nhai, nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
112 Chương 112 2877 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 379 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 559 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 fix chaps 1858 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 703 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 553 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 552 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 745 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 706 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3489 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 665 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 626 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 713 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2100 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1263 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 732 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1231 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 773 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 201 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 207 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 159 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Khốn Cảnh 2249 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1594 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2197 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2748 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1139 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1836 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1595 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1219 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1487 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2698 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 075: Hoa Hải - Phần 2 2616 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.1 Chap 74.1 1263 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 197 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 073:Tồi Thành 2992 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 072: Trảm Đầu 1402 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 071: Phá Băng 1147 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070: Bạch Diệm 1112 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069: Liêu nguyên 1022 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068: Sương trắng 1049 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067: Truy ức 1524 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 066: Hợp tác 985 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 065: Sa thành 1484 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 064: Hoa Hải 1310 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 063: Giao dịch 1858 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 062: Phi Tuyết 1529 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 061: Mê thành 1315 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 060: Phong nhận 1190 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 059: Kinh cức (bụi gai) 1470 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 058: Phá giáp 1337 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 057: Phong Hỏa 1379 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 056: Lộ chướng 1424 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 055: Huyễn Lâu 1686 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 054: Phần Tịch 2 1541 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 053: Phần Tịch 1 1537 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 052: Tật Phong 1558 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051: Trùng Tập 1448 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 050: Mê Hương 1670 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049: Đi săn 1386 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 048: Hửng Đông 1400 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chap 047.1: Khúc dạo đầu 1555 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 047: Ngã Thị Truyền Thuyết 1679 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046: Phù Sinh Nhã Mộng 1907 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045: Khí Phách Ngất Trời 1843 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044: Trường Phong Phá Lãng 1863 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043: Thiên Địa Huyền Hoàng 2712 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042 : Ám tàng sát khí 1979 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chap 041.2 : Xuất địch ý ngoại 2 2036 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chap 041.1 : Xuất địch ý ngoại 1 3163 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040 : Chuyển nhật hồi thiên 2331 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039 : Thâm bất khả trắc 2230 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 038 : Thốn mộc sầm lâu 2419 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 037: Hai Vị Bá Vương 2415 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 036: Dĩ Huyết Tẩy Huyết 2131 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 035: Tào Ma Vương 2536 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 034: Lực Vãn Cuồng Lan 4196 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 033: Đoạn Tội Tà Linh 2085 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 032: Kiếm Thụ Đao Sơn 2408 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 : Dĩ tâm truyên tâm 2307 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 : Thanh trần trọc thủy 2345 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 : Hồn khiên mộng oanh 2453 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 : Hổ bôn song hùng 4045 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 : Vân khởi long tương 2219 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 : Cùng đồ mạt lộ 2126 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 : Ngư du phủ trung 2240 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 : Như lang tự hổ 2342 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 : Ý ngoại 2669 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 : Vô tướng hỏa hoàng 2704 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 : Lưỡng cá quái vật 2496 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 : Mộ dạ hoài kim 2562 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chap 019.1 : Bất tốc chi khách 2 2567 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 : Bất tốc chi khách 2604 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 : Thế giới bồ đề 2641 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 : Khởi hành 2756 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 : Thiên thần sa ngã 2914 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 : Tứ diện sở ca 3746 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 : Duy ngã độc tôn 3094 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 : Võ thần khu 3402 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 : Hòe, Đào, Du, Tang 3196 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 : Tứ phương chân như 3033 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 : Phong khởi vân dũng 3697 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 : Hồi phá trúc chi thế 3584 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 : Thanh phong hóa sát 3609 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 : Bối thủy chi chiến 3210 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 : Kẻ xâm nhập 3318 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 : Bạo vũ lê hoa 3598 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 : Tỏa tâm liên 4062 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 442 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 400 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 519 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 : Âm lộ 3915 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 : Hỏa tướng quân 5161 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001: Bách Qủy Dạ Hành 5948 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rakshasa Street, 镇魂街 , Trấn Hồn Tướng
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author xu chen
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite