Otaku Sanctuary

Trấn Hồn Nhai

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Rakshasa Street, 镇魂街 , Trấn Hồn Tướng
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author xu chen
Status Ongoing

Trấn Hồn Nhai

favorite 3 / 10
person 7 votes
visibility
190703
local_library
111 Chaps

Genres

Summary

Trấn Hồn Nhai, nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?

Chap Title Total Views Date Added Action
108 Chương 108 fix chaps 1609 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 563 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 401 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 477 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 590 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 557 24/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 440 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 099 493 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 546 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 601 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 527 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 751 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 502 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 905 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 55 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 20 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 31 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 40 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 57 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Khốn Cảnh 1866 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1324 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1380 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1469 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1019 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1712 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1270 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 869 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1349 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1165 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 075: Hoa Hải - Phần 2 1981 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.1 Chap 74.1 1139 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 61 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 073:Tồi Thành 1450 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 072: Trảm Đầu 1324 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 071: Phá Băng 1081 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070: Bạch Diệm 1011 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069: Liêu nguyên 969 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068: Sương trắng 998 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067: Truy ức 1444 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 066: Hợp tác 944 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 065: Sa thành 1414 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 064: Hoa Hải 1270 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 063: Giao dịch 1783 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 062: Phi Tuyết 1459 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 061: Mê thành 1273 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 060: Phong nhận 1141 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 059: Kinh cức (bụi gai) 1433 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 058: Phá giáp 1250 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 057: Phong Hỏa 1318 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 056: Lộ chướng 1339 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 055: Huyễn Lâu 1612 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 054: Phần Tịch 2 1459 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 053: Phần Tịch 1 1429 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 052: Tật Phong 1454 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051: Trùng Tập 1402 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 050: Mê Hương 1567 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049: Đi săn 1302 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 048: Hửng Đông 1298 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.1 Chap 047.1: Khúc dạo đầu 1475 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 047: Ngã Thị Truyền Thuyết 1591 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046: Phù Sinh Nhã Mộng 1818 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045: Khí Phách Ngất Trời 1767 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044: Trường Phong Phá Lãng 1764 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043: Thiên Địa Huyền Hoàng 1873 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042 : Ám tàng sát khí 1907 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chap 041.2 : Xuất địch ý ngoại 2 1913 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.1 Chap 041.1 : Xuất địch ý ngoại 1 1844 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040 : Chuyển nhật hồi thiên 2247 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039 : Thâm bất khả trắc 2110 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 038 : Thốn mộc sầm lâu 2319 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 037: Hai Vị Bá Vương 2273 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 036: Dĩ Huyết Tẩy Huyết 2049 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 035: Tào Ma Vương 2378 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 034: Lực Vãn Cuồng Lan 3853 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 033: Đoạn Tội Tà Linh 2008 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 032: Kiếm Thụ Đao Sơn 2315 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 : Dĩ tâm truyên tâm 2205 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 : Thanh trần trọc thủy 2229 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 : Hồn khiên mộng oanh 2261 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 : Hổ bôn song hùng 2392 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 : Vân khởi long tương 2151 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 : Cùng đồ mạt lộ 2066 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 : Ngư du phủ trung 2157 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 : Như lang tự hổ 2267 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 : Ý ngoại 2301 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 : Vô tướng hỏa hoàng 2156 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 : Lưỡng cá quái vật 2419 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 : Mộ dạ hoài kim 2473 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chap 019.1 : Bất tốc chi khách 2 2359 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 : Bất tốc chi khách 2494 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 : Thế giới bồ đề 2537 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 : Khởi hành 2592 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 : Thiên thần sa ngã 2720 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 : Tứ diện sở ca 2781 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 : Duy ngã độc tôn 2913 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 : Võ thần khu 2986 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 : Hòe, Đào, Du, Tang 3058 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 : Tứ phương chân như 2818 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 : Phong khởi vân dũng 3505 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 : Hồi phá trúc chi thế 3378 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 : Thanh phong hóa sát 3417 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 : Bối thủy chi chiến 3052 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 : Kẻ xâm nhập 3119 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 : Bạo vũ lê hoa 3370 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 : Tỏa tâm liên 3853 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.3 Chapter 3.3 179 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 182 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 269 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 : Âm lộ 3622 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 : Hỏa tướng quân 5105 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001: Bách Qủy Dạ Hành 5620 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Rakshasa Street, 镇魂街 , Trấn Hồn Tướng
Translator Name Comicvn.net
Category Manhua
Author xu chen
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite