Hyulla's Race

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing

Hyulla's Race

favorite 5 / 10
person 16 votes
visibility
314082
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một anh chàng mắc chứng sợ phụ nữ, và để chữa trị, anh chàng lại tìm đến phụ nữ để abc xyz =)) =))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
36.2 Chương 36.2 1176 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 36.1 660 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 452 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 890 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2668 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 1069 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 33.2 1325 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 33.1 1150 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 487 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1136 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 1257 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 1143 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 3367 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 2726 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5169 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 4339 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 4891 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5123 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5146 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 4392 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 5150 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 5066 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 5079 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chap 25.1 5041 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 5060 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chap 24.1 5024 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 4623 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 4927 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 5017 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 5022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 5094 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5038 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 5044 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 5022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 5010 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 5043 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5038 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 5081 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 5026 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chapter 17.1 5032 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5044 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 5066 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 5027 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chapter 15.1 5031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5020 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5047 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5100 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 5092 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 5084 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5121 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5421 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5158 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5058 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5097 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5116 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5231 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5162 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 734 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5158 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 chapter 7.1 5153 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5200 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 chapter 6.1 5163 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 chapter 5.2 5201 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5201 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5315 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5240 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5243 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 687 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 Chapter 2.3 5194 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5247 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5316 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 795 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5383 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5495 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2479 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite