Hyulla's Race

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing

Hyulla's Race

favorite 5 / 10
person 16 votes
visibility
309172
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một anh chàng mắc chứng sợ phụ nữ, và để chữa trị, anh chàng lại tìm đến phụ nữ để abc xyz =)) =))

Chap Title Total Views Date Added Action
36.2 Chương 36.2 690 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 36.1 524 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 358 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 785 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2596 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 944 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 33.2 1214 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 33.1 1037 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 373 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1086 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 1167 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 1040 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 3291 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 2670 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5161 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 4326 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 4807 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5109 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5140 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 4296 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 5134 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 5060 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 5069 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chap 25.1 5027 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 5046 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chap 24.1 5014 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 4512 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 4822 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 5003 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 5010 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 5048 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5030 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 5038 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4961 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 4945 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 5027 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 5067 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 5018 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chapter 17.1 5022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5036 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 5050 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 5011 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chapter 15.1 5017 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5012 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5035 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5090 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 5080 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 5072 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5105 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5413 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5144 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5044 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5085 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5098 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5193 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5142 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 525 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5134 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 chapter 7.1 5091 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5174 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 chapter 6.1 5111 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 chapter 5.2 5141 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5133 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5277 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5210 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5179 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 434 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 Chapter 2.3 5164 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5215 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5254 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 455 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5327 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5443 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1789 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite