Hyulla's Race

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing

Hyulla's Race

favorite 5 / 10
person 16 votes
visibility
312609
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một anh chàng mắc chứng sợ phụ nữ, và để chữa trị, anh chàng lại tìm đến phụ nữ để abc xyz =)) =))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
36.2 Chương 36.2 1124 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 36.1 626 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 424 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 857 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2642 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 1004 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 33.2 1271 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 33.1 1106 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 426 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1118 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 1200 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 1077 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 3333 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 2726 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5167 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 4339 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 4858 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5119 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5142 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 4328 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 5138 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 5064 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 5075 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chap 25.1 5035 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 5052 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chap 24.1 5020 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 4561 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 4875 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 5011 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 5018 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 5086 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5034 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 5042 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 5014 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 5004 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 5033 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5034 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 5073 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 5022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chapter 17.1 5028 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5040 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 5056 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 5019 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chapter 15.1 5027 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5016 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5041 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5094 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 5084 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 5082 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5119 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5419 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5154 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5056 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5097 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5112 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5219 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5158 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 630 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5152 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 chapter 7.1 5143 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5192 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 chapter 6.1 5157 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 chapter 5.2 5189 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5187 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5303 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5230 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5233 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 620 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 Chapter 2.3 5188 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5241 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5306 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 727 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5365 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5481 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2366 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite