Hyulla's Race

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing

Hyulla's Race

favorite 5 / 10
person 16 votes
visibility
310008
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một anh chàng mắc chứng sợ phụ nữ, và để chữa trị, anh chàng lại tìm đến phụ nữ để abc xyz =)) =))

Chap Title Total Views Date Added Action
36.2 Chương 36.2 797 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 36.1 538 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 376 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 804 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2612 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 979 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 33.2 1226 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 33.1 1053 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 409 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1103 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 1186 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 1054 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 3307 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 2688 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5163 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 4339 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 4823 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5113 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5142 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 4312 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 5138 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 5062 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 5071 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chap 25.1 5031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 5048 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chap 24.1 5018 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 4525 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 4842 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 5005 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 5014 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 5062 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5032 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 5040 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4974 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 4958 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 5031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5026 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 5069 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 5020 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chapter 17.1 5024 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5040 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 5052 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 5013 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chapter 15.1 5021 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5014 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5037 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5092 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 5084 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 5074 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5109 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5415 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5148 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5046 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5089 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5102 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5201 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5146 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 560 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5136 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 chapter 7.1 5107 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5176 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 chapter 6.1 5125 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 chapter 5.2 5155 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5147 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5281 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5212 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5199 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 457 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 Chapter 2.3 5166 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5217 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5270 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 489 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5329 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5445 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1840 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite