Otaku Sanctuary

Hyulla's Race

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing

Hyulla's Race

favorite 10 / 10
person 15 votes
visibility
308167
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về một anh chàng mắc chứng sợ phụ nữ, và để chữa trị, anh chàng lại tìm đến phụ nữ để abc xyz =)) =))

Chap Title Total Views Date Added Action
36.2 Chương 36.2 610 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chương 36.1 512 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 339 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 765 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 2569 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 909 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chương 33.2 1176 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chương 33.1 1012 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 361 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chương 32.1 1056 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chap 31.2 1133 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chap 31.1 1010 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chap 30.2 3260 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 030.1 2643 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5157 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 4289 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 4754 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5101 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5136 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chap 27.1 4267 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 5132 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chap 26.1 5058 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chap 25.2 5067 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chap 25.1 5025 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 5044 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chap 24.1 5008 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 4490 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 4803 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 4983 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 4993 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 5042 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 5026 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 5036 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4950 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 4925 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 5025 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 5020 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 5065 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 5016 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chapter 17.1 5020 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 5034 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 5048 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chapter 15.2 5009 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chapter 15.1 5015 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 5008 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 5031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5086 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 5078 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 5066 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5099 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 5409 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 5136 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5042 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5083 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 5096 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5191 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 5140 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 489 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5132 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 chapter 7.1 5085 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 5166 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 chapter 6.1 5105 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 chapter 5.2 5135 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5129 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5273 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 5208 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 5175 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 421 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.3 Chapter 2.3 5160 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 5209 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 5250 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 437 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5321 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5437 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1677 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혈라의 일족; Hyulla's Clan
Translator Name Thần Bí Team
Category Manhwa
Author tamrin
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite