Goblin Slayer

Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
103386
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5165 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 4170 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1834 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1720 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1754 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1821 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1717 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1794 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1472 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1282 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1763 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1446 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1690 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1684 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1589 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1518 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1424 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1433 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1609 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1575 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1901 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1665 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1716 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1640 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1608 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1597 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1584 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1672 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1732 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1650 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1819 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1667 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1678 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1838 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1936 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1990 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2065 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2051 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2144 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1864 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2056 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1849 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2394 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2143 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2345 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2038 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2213 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2147 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2038 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2360 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3055 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4471 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite