Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
124185
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5283 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5037 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2222 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2056 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2053 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2019 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2065 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1740 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1610 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2147 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1748 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1954 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1935 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1895 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1794 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1764 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1909 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 1512 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1973 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2012 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2170 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1932 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1940 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2017 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2010 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1941 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1931 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1972 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1983 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1953 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2196 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2068 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2087 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 2219 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2363 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2402 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2508 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2439 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2513 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2216 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2394 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2277 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2768 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2559 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2707 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2376 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2544 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2598 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2557 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2897 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3817 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5072 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite