Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
183413
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5737 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5329 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3350 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2872 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2905 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2861 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2744 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2845 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2506 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2355 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3107 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2520 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2673 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2709 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2610 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2554 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2521 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2750 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 3509 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2802 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2706 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2891 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4099 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2720 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3832 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2989 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2744 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2781 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2948 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3148 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2878 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3830 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2995 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3198 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 3806 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3442 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3767 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4504 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3424 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3475 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3786 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3295 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3349 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4552 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4727 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3692 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3962 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5040 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4529 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4061 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4379 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5087 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5518 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite