Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
122736
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5279 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5021 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2222 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2041 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2018 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2053 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2004 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2065 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1740 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1593 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2033 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1748 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1943 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1935 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1870 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1775 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1750 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1879 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 1472 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1961 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2012 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2155 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1912 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1923 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1940 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1909 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1912 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1931 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1972 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1983 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1933 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2132 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2013 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2047 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 2200 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2329 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2377 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2452 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2421 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2482 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2216 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2394 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2170 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2715 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2474 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2690 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2360 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2526 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2598 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2537 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2884 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3689 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5046 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite