Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
166192
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5471 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5259 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3033 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2619 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2622 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2611 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2502 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2626 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2280 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2146 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2870 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2309 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2429 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2481 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2374 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2324 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2313 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2481 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 3108 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2589 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2541 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2715 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3913 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2472 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2754 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2814 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2542 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2519 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2554 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2617 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2572 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2946 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2728 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2767 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 2930 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3029 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3433 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4275 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3160 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3165 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3016 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3058 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3095 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3499 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4397 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3429 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3634 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4913 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4125 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3704 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3976 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5031 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5422 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite