Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
118870
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5255 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 4884 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2180 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1988 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1961 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2008 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1910 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2018 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1690 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1546 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1988 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1704 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1908 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1899 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1816 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1749 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1712 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1810 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 1328 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1894 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1895 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2074 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1832 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1851 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1845 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1811 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1824 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1830 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1898 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1917 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1870 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2073 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1904 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1946 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 2097 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2205 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2288 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2301 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2332 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2400 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2133 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2322 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2107 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2650 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2413 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2618 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2293 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2484 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2500 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2471 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2810 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3596 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5032 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite