Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
177780
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5519 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5297 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3244 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2781 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2791 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2775 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2655 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2757 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2451 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2290 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3039 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2457 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2587 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2636 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2540 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2509 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2480 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2659 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 3340 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2744 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2663 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2841 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4048 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2668 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3692 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2946 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2706 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2715 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2889 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3064 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2798 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3740 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2898 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2921 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 3317 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3370 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3662 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4427 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3341 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3371 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3221 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3228 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3266 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4343 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4609 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3598 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3840 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5024 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4365 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3912 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4197 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5067 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5482 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite