Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
159011
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5429 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 5215 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2810 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2483 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2515 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2475 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2419 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2534 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2169 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 2033 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2714 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2197 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2352 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2405 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2305 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2222 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2239 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2393 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 2816 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2491 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2450 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2601 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3775 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2385 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2665 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2674 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2368 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2409 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2474 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2512 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2478 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2816 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2603 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2629 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 2817 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2916 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3097 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4128 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3036 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3023 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2809 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2930 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2948 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3334 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4251 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3265 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3425 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4754 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3888 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3431 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3743 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4803 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5358 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite