rem (re zero)

Sekainohate de Aimashou

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing

Sekainohate de Aimashou

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
101755
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Yona Ryouma, một nam sinh trung học bình thường, cậu ta đã cứu mạng một vị hoàng tử ngoài trất đất tuy nhiên do một trận động đất kì lạ nên mất mạng. Vị hoàng tử đó, Emillo đã dùng một loại ma dược để cứu cậu ta đồng thời biến cơ thể cậu ta thành con gái. Để đền ơn, Emillo đã cầu hôn Ryouma, nhưng còn cuộc sống ở Trái đất của Ryouma sẽ thế nào, liệu cậu ta có chấp nhận trở thành vợ?
manga24h.com , Shine , Dafuq cùng thực hiện.

Chap Title Total Views Date Added Action
49.5 Chapter 49.5 5159 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 - END 4104 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1823 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1720 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1754 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1809 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1717 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1794 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1472 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chapter 41.5 1282 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1763 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1446 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1623 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1656 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1555 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1486 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1397 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1403 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1578 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1541 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1874 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1625 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1687 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1615 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1578 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1564 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1552 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1640 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1703 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1613 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1770 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1640 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1648 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1801 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1901 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1959 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2039 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2013 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2116 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1831 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2022 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1827 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2365 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2115 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2306 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1981 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2154 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2105 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1996 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2305 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2968 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4360 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekainohate de Aimashou
Translator Name manga24h.com
Category Manga
Author takeda sun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite