Goblin Slayer

World Embryo

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing

World Embryo

favorite 7 / 10
person 15 votes
visibility
371846
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Một loại virus chết chóc đang lan tràn khắp thế giới, biến con người thành những con quái vật ghê rợn được biết đến với cái tên “Kanshu”. Thế nhưng, không ai biết tới sự tồn tại của chúng ngoại trừ một tổ chức được gọi là “F.L.A.G” chuyên săn tìm và tiêu diệt nguồn lây nhiễm bệnh. Thành viên của tổ chức này sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể tiêu diệt lũ Kanshu. Một ngày, một tin nhắn tới từ người chị đã qua đời đưa cậu thiếu niên Riku Amami vào giữa cuộc chạm trán của F.L.A.G và Kanshu – để rồi cậu bắt được một cái kén bí ẩn sẽ thay đổi số phận của cậu mãi mãi…

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 5284 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3769 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3379 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4135 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4021 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4478 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 4636 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5048 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5061 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5021 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5057 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 4416 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4697 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4506 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2517 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2374 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2650 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2409 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2429 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 474 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2263 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2447 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2423 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2158 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2195 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2245 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2143 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2365 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2045 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2226 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2197 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2277 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2523 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2494 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2671 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1223 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3465 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3049 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3390 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3468 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3705 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3580 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3412 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3504 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3259 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3480 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3683 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3351 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3181 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3469 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3590 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3839 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3474 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3653 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3774 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3760 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3727 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3966 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4092 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3392 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3910 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3892 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3704 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4084 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3821 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 743 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4214 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3771 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4401 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4904 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5001 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4586 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4800 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4967 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4878 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5051 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5288 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4992 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5072 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5167 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5136 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5141 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5219 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5167 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5273 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5214 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5292 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5291 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5268 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5216 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5271 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5324 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5336 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5461 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5495 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5629 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite