World Embryo

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing

World Embryo

favorite 7 / 10
person 15 votes
visibility
385045
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Một loại virus chết chóc đang lan tràn khắp thế giới, biến con người thành những con quái vật ghê rợn được biết đến với cái tên “Kanshu”. Thế nhưng, không ai biết tới sự tồn tại của chúng ngoại trừ một tổ chức được gọi là “F.L.A.G” chuyên săn tìm và tiêu diệt nguồn lây nhiễm bệnh. Thành viên của tổ chức này sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể tiêu diệt lũ Kanshu. Một ngày, một tin nhắn tới từ người chị đã qua đời đưa cậu thiếu niên Riku Amami vào giữa cuộc chạm trán của F.L.A.G và Kanshu – để rồi cậu bắt được một cái kén bí ẩn sẽ thay đổi số phận của cậu mãi mãi…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 5370 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 4006 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3499 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4277 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4190 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4615 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5005 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5062 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5075 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5035 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5067 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 4529 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5010 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4616 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2628 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2495 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2756 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2488 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2503 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 591 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2331 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2571 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2494 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2282 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2302 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2312 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2238 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2448 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2153 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2286 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2292 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2349 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2631 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2576 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2439 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3150 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1366 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3593 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3298 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3775 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3943 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3914 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3832 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3804 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3639 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3397 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3631 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3854 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3498 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3484 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3626 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3907 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4067 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3653 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3870 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3896 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3937 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3929 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4309 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3620 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4193 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4271 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3900 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4261 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4018 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 843 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4419 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3930 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4545 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5052 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5033 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4778 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5007 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5031 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5002 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5083 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5304 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5031 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5100 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5195 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5166 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5171 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5255 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5193 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5301 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5240 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5318 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5349 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5298 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5256 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5299 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5360 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5366 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5513 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5529 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5739 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite