World Embryo

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing

World Embryo

favorite 7 / 10
person 15 votes
visibility
377239
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Một loại virus chết chóc đang lan tràn khắp thế giới, biến con người thành những con quái vật ghê rợn được biết đến với cái tên “Kanshu”. Thế nhưng, không ai biết tới sự tồn tại của chúng ngoại trừ một tổ chức được gọi là “F.L.A.G” chuyên săn tìm và tiêu diệt nguồn lây nhiễm bệnh. Thành viên của tổ chức này sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể tiêu diệt lũ Kanshu. Một ngày, một tin nhắn tới từ người chị đã qua đời đưa cậu thiếu niên Riku Amami vào giữa cuộc chạm trán của F.L.A.G và Kanshu – để rồi cậu bắt được một cái kén bí ẩn sẽ thay đổi số phận của cậu mãi mãi…

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 5310 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3873 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3431 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4205 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4076 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4527 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 4776 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5052 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5063 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5027 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5061 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 4427 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4866 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4552 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2546 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2430 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2669 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2467 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 524 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2274 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2511 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2438 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2191 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2220 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2263 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2168 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2382 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2058 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2262 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2240 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2309 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2548 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2511 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2387 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2690 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1260 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3547 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3092 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3660 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3857 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3707 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3553 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3556 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3350 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3566 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3761 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3425 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3254 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3558 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3667 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3975 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3554 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3812 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3873 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3829 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4157 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3508 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4091 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3991 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3827 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3916 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 779 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4289 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3851 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4494 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5020 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4704 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4897 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4967 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5073 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5296 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5021 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5092 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5185 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5154 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5159 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5237 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5287 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5230 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5306 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5317 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5282 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5236 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5283 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5338 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5350 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5475 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5515 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5659 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite