World Embryo

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing

World Embryo

favorite 7 / 10
person 15 votes
visibility
375990
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Một loại virus chết chóc đang lan tràn khắp thế giới, biến con người thành những con quái vật ghê rợn được biết đến với cái tên “Kanshu”. Thế nhưng, không ai biết tới sự tồn tại của chúng ngoại trừ một tổ chức được gọi là “F.L.A.G” chuyên săn tìm và tiêu diệt nguồn lây nhiễm bệnh. Thành viên của tổ chức này sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể tiêu diệt lũ Kanshu. Một ngày, một tin nhắn tới từ người chị đã qua đời đưa cậu thiếu niên Riku Amami vào giữa cuộc chạm trán của F.L.A.G và Kanshu – để rồi cậu bắt được một cái kén bí ẩn sẽ thay đổi số phận của cậu mãi mãi…

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 5296 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3840 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 3394 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4169 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4038 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4490 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 4649 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5050 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5063 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5023 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5059 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 4427 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4744 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4537 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2535 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2410 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2669 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2447 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 492 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2274 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2478 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2438 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2177 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2206 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2263 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2168 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2382 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2058 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2245 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2226 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2289 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2535 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2511 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2367 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2690 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1241 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3530 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3080 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3649 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3845 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3694 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3504 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3556 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3337 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3566 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3761 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3405 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3254 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3558 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3667 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3962 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3535 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3798 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3853 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3811 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4025 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4145 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3490 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4057 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3971 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3814 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3896 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 754 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4276 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3837 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4480 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5008 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4686 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4897 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4950 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5071 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5294 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5090 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5152 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5157 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5235 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5179 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5285 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5228 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5304 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5305 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5280 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5234 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5283 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5334 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5475 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5513 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5657 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Embryo
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author daisuke moriyama
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite