Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 4 / 10
person 29 votes
visibility
473125
local_library
158 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5040 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4370 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 4799 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3548 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3784 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4861 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5217 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5241 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3588 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3030 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3193 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2348 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1922 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4485 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4155 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3474 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 3453 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 3571 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 2587 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3834 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4112 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3362 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4281 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 4278 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 3541 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 3446 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 3026 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 3038 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3229 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2781 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2965 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3007 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2846 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2805 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2786 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2845 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2746 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2679 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2571 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2462 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2739 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2535 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2597 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2583 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2483 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2736 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2691 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2614 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2484 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2306 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2413 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2695 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2422 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2414 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2474 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2526 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2459 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2575 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2501 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2025 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2153 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2156 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2232 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2123 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2084 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1891 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2254 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2060 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2228 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2113 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2107 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1993 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2193 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2277 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2187 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2065 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1947 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1938 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1812 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1735 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2031 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2587 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2029 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1980 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2322 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2485 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2543 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2559 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2775 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2676 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2705 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2631 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2748 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2777 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2780 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2724 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2732 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2950 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2707 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2994 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2870 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2951 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3084 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3013 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2892 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2861 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2822 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2811 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2651 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2664 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3112 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2705 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3233 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3239 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3249 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3238 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3174 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3110 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3302 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3189 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3273 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3269 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3222 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3344 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3145 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3361 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3235 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2939 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3248 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3213 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2950 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3096 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2883 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3161 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3235 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2997 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3064 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2980 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3074 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3314 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3687 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3615 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3666 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3601 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3460 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3685 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4073 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3805 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3759 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3990 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4000 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4105 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3853 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3870 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3844 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5018 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite