Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 9 / 10
person 37 votes
visibility
559576
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5358 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5056 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5089 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 4247 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4781 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5126 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5455 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3303 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5339 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4176 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3607 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3714 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2830 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2400 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 469 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 467 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4964 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4556 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3918 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 3936 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4150 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3060 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4342 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4555 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3812 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4759 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 4705 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 3972 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 3900 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 3424 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 3474 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3674 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 3214 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 3428 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3447 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3273 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3329 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3278 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3188 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3117 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3036 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2852 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3216 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2948 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 3072 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3066 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2929 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3145 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3104 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3075 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2893 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2727 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2788 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3087 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2840 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2843 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2887 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2945 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2910 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3033 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2937 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2434 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2570 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2583 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2628 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2518 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2526 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2312 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2701 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2469 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2656 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2537 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2506 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2413 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2409 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2618 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2688 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2614 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2462 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2388 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2338 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2217 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2134 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2446 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2440 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2420 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2781 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2940 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3024 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3186 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3243 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3124 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3188 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3071 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3294 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3282 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3333 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3194 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3264 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3503 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3219 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3515 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3363 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3433 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3584 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3513 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3363 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3384 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3308 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3291 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3093 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3197 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3632 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3198 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3710 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3899 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3765 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3758 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3709 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3622 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3836 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3713 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3783 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3772 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3726 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4063 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3645 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3971 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3750 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3473 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3666 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3951 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3768 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3588 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3695 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3904 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3714 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3828 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3672 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3729 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3642 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3722 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4125 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4465 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4373 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4365 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4249 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4436 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4908 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4549 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4486 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4808 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4834 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5027 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5025 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4998 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5008 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5448 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite