Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 9 / 10
person 37 votes
visibility
811369
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5918 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5636 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5363 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5161 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5311 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6340 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5703 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5093 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5611 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5412 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5046 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5099 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4774 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4425 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 2728 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 2500 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5198 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 5298 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 5133 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5299 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5290 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4667 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 5290 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5176 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5045 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5261 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5200 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5139 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5266 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5016 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5124 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5051 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4630 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4806 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5027 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 4667 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 4731 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 4799 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 4871 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5094 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 4741 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 4282 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 4928 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5079 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5105 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5023 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5205 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5033 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4365 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4889 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4297 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 4987 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4608 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4455 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5330 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4426 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5020 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4672 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4216 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4566 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5092 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4438 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4337 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4630 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4499 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4140 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3964 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4501 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5062 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5059 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 4414 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4303 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4220 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4410 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4132 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5139 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3918 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4357 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3827 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3805 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5046 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5101 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4127 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4820 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5127 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4977 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5257 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5008 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5192 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5143 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5369 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5086 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5179 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5199 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5247 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5108 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5226 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5242 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5382 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5185 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5071 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5181 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5078 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5410 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5101 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5208 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5257 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5028 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5372 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5046 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5236 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5041 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5262 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5254 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5497 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5192 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5391 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5425 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5160 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5319 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5249 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5492 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5245 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5207 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5287 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5393 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5271 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5279 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5296 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5184 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5378 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5235 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5475 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5285 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5466 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5309 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5162 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5193 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5315 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5443 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5301 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5385 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5267 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5697 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5490 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5402 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5400 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5324 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5556 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5376 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5535 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5563 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5763 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5642 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6324 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite