Goblin Slayer

Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 4 / 10
person 29 votes
visibility
467794
local_library
158 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5032 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4341 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 4774 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3498 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3749 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4835 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5213 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5231 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3551 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3015 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3165 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2318 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1867 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4448 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4124 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3448 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 3422 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 3539 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 2545 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3805 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4083 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3322 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4255 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 4252 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 3508 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 3415 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 2999 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 3008 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3205 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2748 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2931 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2979 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2824 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2788 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2735 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2813 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2702 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2654 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2540 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2434 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2689 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2501 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2566 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2552 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2447 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2702 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2664 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2569 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2455 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2275 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2375 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2668 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2391 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2386 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2442 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2501 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2429 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2541 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2471 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2011 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2135 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2126 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2182 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2090 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2046 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1868 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2243 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2028 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2208 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2059 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1965 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1977 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2159 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2244 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2138 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2051 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1912 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1902 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1766 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1703 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1976 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2556 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1998 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1951 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2264 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2453 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2502 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2526 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2728 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2632 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2658 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2602 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2734 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2726 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2757 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2685 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2712 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2927 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2660 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2981 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2814 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2937 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3057 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2971 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2854 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2829 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2789 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2767 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2615 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2628 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3079 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2672 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3196 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3193 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3237 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3215 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3145 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3075 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3250 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3162 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3234 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3196 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3282 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3109 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3308 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3201 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2903 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3217 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3172 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2895 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3060 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2865 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3131 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3169 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2963 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3028 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2924 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3027 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3268 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3654 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3566 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3629 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3574 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3448 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3669 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4046 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3728 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3952 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3970 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4076 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3797 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3844 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3805 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5010 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite