Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 9 / 10
person 37 votes
visibility
573888
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5374 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5070 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5097 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 4320 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4860 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5134 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5467 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3546 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5349 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4251 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3675 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3768 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2905 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2503 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 542 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 538 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5012 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4617 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3998 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 3995 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4205 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3117 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4421 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4636 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3879 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4824 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 4783 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 4038 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 3974 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 3474 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 3574 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3727 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 3270 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 3487 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3525 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3329 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3404 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3244 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3334 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3265 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3188 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3103 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2932 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3279 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3025 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 3149 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3191 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 3023 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3215 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3169 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3139 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2973 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2791 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2878 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3146 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2904 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2912 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2942 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3008 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2997 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3166 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 3000 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2526 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2634 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2656 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2685 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2588 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2601 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2395 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2530 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2714 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2603 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2582 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2478 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2468 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2693 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2744 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2707 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2525 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2445 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2418 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2274 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2201 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2510 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3097 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2537 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2495 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2861 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3017 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3096 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3260 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3314 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3203 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3257 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3157 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3403 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3357 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3434 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3295 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3370 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3759 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3638 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3498 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3556 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3686 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3631 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3473 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3515 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3445 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3435 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3214 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3304 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3748 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3306 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3840 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3999 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3870 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3881 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3841 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3721 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3939 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3853 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3880 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3896 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3830 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4182 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3791 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4107 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3870 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3581 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3773 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4059 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3926 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3715 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3811 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4048 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3831 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3962 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3822 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3849 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3798 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3857 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4246 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4588 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4502 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4558 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4503 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4381 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4551 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5014 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4692 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4631 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4952 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4978 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5051 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5047 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5027 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5030 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5494 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite