Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 4 / 10
person 29 votes
visibility
479629
local_library
158 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5098 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4435 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 4838 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3579 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4014 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5024 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5223 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5271 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3633 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3089 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3241 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2373 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1951 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4516 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4183 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3500 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 3486 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 3723 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 2621 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3871 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4148 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3393 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4307 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 4305 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 3567 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 3499 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 3054 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 3070 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3266 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 2813 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 3002 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3037 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2893 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2900 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2812 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2886 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2794 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2734 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 2637 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2498 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2764 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2584 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2635 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2639 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2536 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2778 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2722 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2663 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2526 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2338 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2465 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2733 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2476 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2458 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2503 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2571 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2492 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2608 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2536 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2064 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2196 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2203 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2258 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2162 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2118 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1926 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2285 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2095 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2273 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2140 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2140 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2021 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2229 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2309 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2218 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2100 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1994 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1977 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1848 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1760 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2079 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2623 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2054 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2022 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2353 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2521 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2589 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2585 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2801 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2712 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2735 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2660 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2784 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2827 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2810 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2757 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2765 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2985 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2755 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3024 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2903 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2979 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3119 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3043 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2921 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2916 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2866 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2841 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2682 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2710 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3159 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2730 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3267 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3277 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3285 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3271 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3206 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3166 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3349 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3218 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3305 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3305 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3247 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3408 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3181 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3396 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3266 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2965 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3081 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3398 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3248 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3064 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3128 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2925 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3202 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3265 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3028 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3099 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3049 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3110 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3350 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3733 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3643 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3692 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3646 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3494 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3711 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4107 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3836 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3790 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4031 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4033 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4136 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3882 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3908 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3906 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5042 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite