Dolly Kill Kill

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing

Dolly Kill Kill

favorite 9 / 10
person 37 votes
visibility
827100
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Những ngày yên ả của toàn nhân loại đột nhiên cùng một lúc biến thành một địa ngục ghê tởm không tả xiết. Cuộc xâm lược bất ngờ của những con ong bắp cày cùng với "búp bê" khổng lồ cầm vũ khí cũng khổng lồ tiêu diệt tất cả mọi người trong tầm mắt của chúng. Ở giữa sự hỗn loạn, tại một trường trung học, học sinh năm thứ nhất, Iruma Ikaruga, chiến đấu để cứu người bạn tốt nhất và chị senpai yêu quý của cậu với một tinh thần bất khuất. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi họ là tuyệt vọng cùng cực. Và như thế, những trận chiến sống còn bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chap 161 5946 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5696 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5377 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5199 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5329 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6366 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5727 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5183 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5645 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5456 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5164 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5123 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5111 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4766 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 2847 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 2930 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5276 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 5318 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 5149 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5317 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5328 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5144 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 5310 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5216 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5059 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5533 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5350 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5347 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5286 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5042 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5194 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5069 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4777 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4918 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5167 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 4807 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5016 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5199 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 4909 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5013 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5112 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 4948 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 4419 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5037 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5049 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5161 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5123 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5069 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5227 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5061 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4656 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5010 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4434 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5018 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4722 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5037 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5083 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4576 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5030 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4776 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4304 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5010 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5120 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4516 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4407 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4810 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4570 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4229 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4175 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4584 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5070 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5067 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 4478 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4388 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5021 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4470 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4348 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5169 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5183 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4961 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3909 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3905 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5056 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5367 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4314 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4872 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5497 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5019 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5267 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5116 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5226 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5167 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5415 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5100 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5203 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5281 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5259 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5120 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5330 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5276 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5404 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5203 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5085 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5191 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5092 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5436 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5221 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5236 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5269 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5040 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5398 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5076 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5250 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5055 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5392 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5268 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5927 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5276 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5435 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5515 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5172 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5333 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5261 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5502 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5255 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5285 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5315 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5427 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5307 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5385 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5316 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5290 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5388 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5257 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5607 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5375 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5538 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5321 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5300 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5362 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5205 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5477 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5473 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5315 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5399 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5283 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5713 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5506 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5418 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5418 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5648 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5366 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5572 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5418 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5625 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5577 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5783 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5686 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6350 30/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドリィ❤キルキル; Búp bê giết người
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author kurando yukiaki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite