Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 161 votes
visibility
665587
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
58.2 Chap 58.2 5722 25/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.1 Chap 58.1 5866 19/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 7045 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 6070 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 7380 01/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 56.1 6575 20/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chap 55.2 8040 11/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 8131 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 6458 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 7903 27/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 9075 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8998 07/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 8655 21/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 9520 25/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 9570 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 9303 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 9744 07/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 9708 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9963 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 9462 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 10976 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 9764 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 11136 29/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 9544 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 9246 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 9928 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 9766 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 10231 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 9859 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 8676 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 10562 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 10099 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 10598 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 12353 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 11698 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 11359 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 11349 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11902 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 11933 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 11965 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 12680 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 11900 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 11923 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11625 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 12387 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 11453 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11910 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 12316 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 12162 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 11963 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 12414 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11889 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 12111 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 13103 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 12329 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 12684 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 12218 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12507 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 12655 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12576 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 13604 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 14285 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16761 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite