Satellizer el Bridget

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 81 votes
visibility
247754
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 (Fix chaps) 7389 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7428 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 7393 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7813 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7812 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 8391 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8005 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8350 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8034 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7953 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7587 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8399 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7521 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7796 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 8014 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8280 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 8093 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8202 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8259 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 8423 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8591 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8415 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8436 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8484 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8543 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8615 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8788 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9150 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9265 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10325 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite