Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 156 votes
visibility
637845
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
57.2 Chap 57.2 5149 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 5600 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.2 Chap 56.2 6698 01/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.1 Chương 56.1 6247 20/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.2 Chap 55.2 7614 11/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.1 Chap 55.1 7819 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 6200 08/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 7583 27/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 8785 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8546 07/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 8299 21/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 9314 25/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 9356 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 9021 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 9506 07/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 9442 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9651 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 9270 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 10610 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 9554 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 10800 29/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 9356 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 9080 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 9572 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 9582 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 10035 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 9655 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 8414 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 10348 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9865 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 10210 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 11965 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 11224 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 11219 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 11119 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11750 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 11803 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 11775 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 12562 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 11794 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 11645 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11499 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 12259 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 11341 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11804 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 12136 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 11988 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 11853 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 12308 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11775 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 12003 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 12819 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 12219 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 12500 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 12060 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12353 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 12371 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12454 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 13464 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 14147 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16455 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite