Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 137 votes
visibility
454375
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 6304 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6711 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7118 07/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7098 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7495 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 7304 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 8664 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7814 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 8876 29/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 7536 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 7048 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7650 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7664 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8109 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 7319 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6672 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7758 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 8025 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 8198 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 9921 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 9552 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 9445 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9597 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9862 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10183 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 9865 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 10588 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 10028 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 9825 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 9655 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 10631 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 9669 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9880 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 9798 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 10080 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 10223 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 10074 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10299 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 10391 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 10731 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10483 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 10700 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10530 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 10713 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 10619 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10906 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11384 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11743 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13637 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite