Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 141 votes
visibility
565368
local_library
54 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
54.1 Chap 54.1 6343 27/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 7949 17/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 7846 07/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 7463 21/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 8546 25/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 8676 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8425 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 8948 07/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8808 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9115 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 8732 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 10096 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 9000 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 10214 29/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 8796 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 8550 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 9066 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 9004 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 9489 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 8867 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 7964 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 9546 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9359 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 9828 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 11459 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 10922 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 10857 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 10851 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11456 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 11463 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 11433 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 12076 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 11506 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 11371 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11145 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 11887 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 11009 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11562 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 11402 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 11594 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 11549 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11578 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11529 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 11671 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 12039 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11853 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 12214 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 11738 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12097 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 12047 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12158 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 13142 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 13527 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15603 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite