Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 91 votes
visibility
293795
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chap 36 5855 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5593 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5060 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5996 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6249 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6490 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 8085 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7892 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 7791 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8189 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8184 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 8769 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8351 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8688 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8368 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 8277 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7951 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8713 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7841 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8104 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 8310 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8576 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 8399 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8488 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8583 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 8731 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8903 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8737 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8770 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8812 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8889 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8955 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9142 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9530 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9657 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10867 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite