Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

favorite 9 / 10
person 99 votes
visibility
324009
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Một đất nước dối trá và giàu có, đã triệu hồi 3 anh hùng lấy cớ là bảo vệ đất nước, nhưng thực chất là đi xăm lăng nước khác, cơ mà khoan đã, triệu hồi 3 người sao lại ra 4? chàng anh hùng thứ 4 này có kỹ năng gì đặc biệt mà lại được triệu hồi nhỉ? anh ta còn sống hay đã chết mà được triệu hồi sang thế giới khác? các bạn đón xem bộ chuyển sinh mới nhất nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chap 40 5450 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5162 29/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5976 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5880 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6607 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5891 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5348 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6262 02/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6491 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6714 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 (Fix chaps) 8299 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8082 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 chương 28 7977 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8373 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8366 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 8951 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8529 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8876 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8564 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 8459 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 8135 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8887 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 8021 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8278 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 8482 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8746 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 8567 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8654 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8759 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 chap 11 8899 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9077 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8923 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8962 08/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9016 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9095 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9151 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9340 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9730 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9883 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11147 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite