Belfast (Azur lane)

King of Idols

Other Name
K.O.I
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author wakaki tamiki
Status Ongoing

King of Idols

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
110963
local_library
61 Chaps

Genres

Summary

Truyện nói về một cô gái muốn trở thành idol, nhưng mà có cái gì đấy cứ sai sai

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chapter 61 1089 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1231 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 691 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 424 29/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 395 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 538 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 491 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 683 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 575 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 762 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 546 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 648 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 569 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 578 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 911 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 946 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 864 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 525 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 700 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 807 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 937 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 671 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 613 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 469 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 742 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 382 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 745 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 772 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 632 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 667 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 642 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 514 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 503 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 676 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 744 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 755 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 603 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 929 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 762 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1069 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2281 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2456 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2311 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3503 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2555 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2798 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2703 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4655 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2837 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3121 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3238 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3961 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4794 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5016 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5125 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Bài hát bằng cả trái tim của hai người cuối cùng 5148 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Trang bị IOS!! cuộc chiến gian khổ của các cô gái xinh đẹp 5148 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cuộc sống trường nữ sinh, vui vẻ hay đáng sợ ? 5159 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Cùng tìm thấy một ngôi sao 5263 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Nhập học!! Trường Idol chỉ toàn là nữ 5348 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi sẽ trở thành vua của các Idol 5743 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
K.O.I
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author wakaki tamiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite