Đại Khâu Giáp Sư

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đại Khâu Giáp Sư

favorite 5 / 10
person 4 votes
visibility
167819
local_library
196 Chaps

Genres

Summary

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

Chap Title Total Views Date Added Action
135 chapter 135 443 03/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 517 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 398 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 371 08/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 408 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 587 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 427 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 454 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 517 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 302 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 526 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 473 13/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 463 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 555 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 380 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 667 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 680 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 313 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 554 14/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 609 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 727 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 619 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 422 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 330 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 312 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 296 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 229 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 228 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 223 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 192 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 408 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 353 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 494 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 350 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 482 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chapter 99 351 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 484 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 417 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 424 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 379 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 469 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 451 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 362 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 424 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 596 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 628 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 653 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 583 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 353 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 279 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 555 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 451 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 442 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 521 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 521 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 471 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 494 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 490 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 331 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 575 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 643 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 640 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 718 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 465 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 589 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 702 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 663 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 575 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 548 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 507 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 790 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 531 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 776 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 685 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 687 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 720 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 894 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 743 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 764 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 604 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 743 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 694 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 764 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 776 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 798 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 589 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 634 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 575 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 537 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 542 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 585 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1131 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2907 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 412 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 598 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 351 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 289 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 303 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 297 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 328 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 353 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 327 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 312 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 308 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 302 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 286 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 296 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 294 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 292 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 258 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 272 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 299 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 269 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 255 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 257 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 313 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 263 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 269 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 288 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 296 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chapter 26.2 255 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 292 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 279 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 268 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 193 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 224 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 223 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 297 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 316 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 362 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 385 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 373 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 331 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chap 20.1 917 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 838 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1018 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chap 19.2 943 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 323 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1558 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1536 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 271 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chap 18.1 2069 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1475 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1514 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 279 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 1773 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 1334 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chap 16.2 1777 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chap 16.1 1654 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1412 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1350 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 1743 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 1694 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chap 14.2 1541 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chap 14.1 2083 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13.2 2013 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chap 13.1 2146 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 2435 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chap 12.1 2407 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2609 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chap 11.2 2399 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2903 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2797 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 315 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 306 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2256 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 2450 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 326 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 303 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2296 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 2577 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 350 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 333 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2499 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 2847 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 469 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 399 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2895 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 2953 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 393 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 426 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2824 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 2984 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 423 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 403 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3220 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 398 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 384 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3250 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 429 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 489 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3b 3897 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 703 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 879 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5046 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5569 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite