Đại Khâu Giáp Sư

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Đại Khâu Giáp Sư

favorite 5 / 10
person 4 votes
visibility
186902
local_library
210 Chaps

Genres

Summary

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
150 Chương 150 410 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 141 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 145 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 454 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 465 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 222 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 475 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 313 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 525 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 563 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 300 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 542 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 453 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 670 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chapter 136 634 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chapter 135 854 03/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 714 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 575 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 800 08/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 580 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 788 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 667 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 578 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 651 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 396 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 752 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 570 13/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 546 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 677 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 508 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 847 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 804 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 472 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 660 14/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 739 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 811 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 719 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 543 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 431 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 409 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 413 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 304 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 308 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 298 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 235 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 483 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 412 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 544 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 392 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 529 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chapter 99 398 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 530 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 496 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 483 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 439 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 513 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 511 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 437 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 501 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 892 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 685 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 718 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 629 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 382 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 332 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 617 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 547 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 551 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 578 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 591 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 526 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 560 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 560 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 411 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 650 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 711 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 704 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 763 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 506 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 614 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 717 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 723 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 593 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 572 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 568 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 825 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 572 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 809 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 704 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 719 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 767 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 927 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 779 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 817 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 639 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 799 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 757 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 864 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 810 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 850 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 655 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1398 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 615 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 572 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 579 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 597 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1166 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3117 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 427 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 614 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 863 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 329 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 327 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 312 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 380 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 385 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 359 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 340 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 334 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 330 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 339 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 330 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 335 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 326 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 291 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 316 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 315 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 301 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 296 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 288 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 361 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 290 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 292 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 321 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 325 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chapter 26.2 282 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 524 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 311 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 304 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 237 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 259 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 255 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 328 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 342 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 434 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 442 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1705 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 380 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chap 20.1 967 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 891 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1050 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chap 19.2 973 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 359 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1572 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1630 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 338 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chap 18.1 2098 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1488 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1546 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 308 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 1814 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 1388 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chap 16.2 1805 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chap 16.1 1689 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1432 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1387 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 1758 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 1726 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chap 14.2 1588 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chap 14.1 2102 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13.2 2045 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chap 13.1 2164 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 2457 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chap 12.1 2454 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2628 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chap 11.2 2457 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 3081 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2876 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 337 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 336 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2292 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 2478 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 373 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 347 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2338 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 2632 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 406 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 374 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2565 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 2937 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 550 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 437 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2973 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 3027 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 472 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 487 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3938 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 3060 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 490 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 501 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3304 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 492 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 482 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3445 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 606 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 681 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3b 4114 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1074 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1197 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5891 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite