Đại Khâu Giáp Sư

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đại Khâu Giáp Sư

favorite 5 / 10
person 4 votes
visibility
162226
local_library
192 Chaps

Genres

Summary

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chapter 131 295 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 503 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 389 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 403 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 497 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 283 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 510 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 459 13/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 430 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 504 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 350 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 634 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 666 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 297 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 541 14/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 595 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 714 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 608 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 403 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 319 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 299 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 276 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 217 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 213 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 207 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 177 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 384 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 338 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 456 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 321 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 414 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chapter 99 351 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 484 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 417 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 406 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 379 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 469 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 451 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 362 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 413 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 570 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 616 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 602 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 567 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 339 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 260 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 538 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 419 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 431 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 503 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 508 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 456 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 475 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 477 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 331 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 562 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 623 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 589 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 694 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 452 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 555 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 686 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 634 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 543 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 511 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 471 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 759 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 500 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 760 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 654 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 672 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 703 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 877 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 728 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 746 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 589 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 727 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 682 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 749 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 759 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 781 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 574 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 619 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 561 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 524 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 529 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 567 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1104 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2877 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 396 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 583 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 323 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 272 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 290 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 285 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 310 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 335 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 307 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 298 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 294 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 265 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 273 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 276 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 279 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 281 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 243 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 236 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 267 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 254 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 238 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 228 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 299 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 247 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 253 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 249 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 282 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chapter 26.2 239 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 272 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 263 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 249 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 193 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 206 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 223 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 267 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 304 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 344 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 366 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 340 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 316 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chap 20.1 897 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 823 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1003 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chap 19.2 931 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 293 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1544 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1455 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 259 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chap 18.1 2056 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1464 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1490 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 264 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 1759 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 1320 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chap 16.2 1759 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chap 16.1 1639 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1399 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1336 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 1726 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 1676 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chap 14.2 1526 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chap 14.1 2066 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13.2 1993 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chap 13.1 2129 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 2423 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chap 12.1 2387 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2595 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chap 11.2 2379 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2889 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2779 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 297 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 286 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2236 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 2435 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 310 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 272 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2278 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 2558 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 330 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 315 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2481 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 2828 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 456 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 369 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2877 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 2940 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 373 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 406 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2806 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 2970 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 412 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 384 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3200 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 398 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 373 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3230 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 413 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 456 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3b 3883 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 671 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 833 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5026 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5533 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite