Đại Khâu Giáp Sư

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Đại Khâu Giáp Sư

favorite 5 / 10
person 4 votes
visibility
193729
local_library
210 Chaps

Genres

Summary

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
150 Chương 150 440 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 141 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 145 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 454 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 465 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 222 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 475 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 313 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 525 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 563 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 300 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 542 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 453 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 704 15/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chapter 136 670 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chapter 135 854 03/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chapter 134 734 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 593 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chapter 132 800 08/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 614 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 819 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 700 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 646 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 719 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 396 21/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 782 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 623 13/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 607 09/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 706 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 560 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 885 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 837 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 484 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 675 14/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 789 10/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 856 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 765 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 596 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 445 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 484 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 449 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 345 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 326 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 322 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 248 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 515 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 486 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 589 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 421 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 540 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 chapter 99 432 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 chapter 98 591 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 579 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 chapter 96 531 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 469 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 550 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 544 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 489 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 519 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 907 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 703 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 731 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 676 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 459 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 360 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 641 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 561 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 584 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 611 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 607 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 526 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 585 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 610 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 437 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 669 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 725 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 715 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 774 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 519 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 632 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 733 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 752 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 641 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 621 29/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 595 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 845 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 621 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 826 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 742 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 749 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 818 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 957 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 815 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 843 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 680 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 837 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 796 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 903 07/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 891 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 875 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 686 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1436 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 647 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 648 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 617 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 608 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1197 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3196 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 471 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 625 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 899 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 368 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 377 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.2 Chapter 37.2 312 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.1 Chapter 37.1 416 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 400 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 372 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chapter 35.2 371 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chapter 35.1 392 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chapter 34.2 362 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 371 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.2 Chapter 33.2 365 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.1 Chapter 33.1 353 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.2 Chapter 32.2 357 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 323 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 332 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 352 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chapter 30.2 342 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chapter 30.1 310 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 317 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 430 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 330 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 326 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 321 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 337 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chapter 26.2 301 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 538 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.2 Chapter 25.2 328 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chapter 25.1 304 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chapter 24.2 254 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 275 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chapter 23.2 255 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 346 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chapter 22.2 375 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chapter 22.1 480 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.2 Chapter 21.2 485 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1755 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 398 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chap 20.1 985 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 925 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1093 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chap 19.2 1004 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 359 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1634 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 1674 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 374 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chap 18.1 2111 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1517 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1580 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 322 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chap 17.1 1868 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 1420 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chap 16.2 1850 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chap 16.1 1713 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1475 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chapter 15.5 1429 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 1791 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 1775 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chap 14.2 1618 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chap 14.1 2113 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13.2 2075 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chap 13.1 2208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 2505 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chap 12.1 2521 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2689 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chap 11.2 2493 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 3143 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2938 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 374 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 369 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2347 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 2509 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 408 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 360 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2401 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 2688 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 444 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 427 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2621 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 3021 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 561 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 467 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3055 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 3064 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chapter 6.2 499 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 517 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4008 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 3124 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 526 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 547 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3384 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 507 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 523 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3510 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 633 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 716 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3b 4143 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1109 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1212 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5895 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đại Khâu Giáp Sư
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite