Killing City

Other Name
죽이는 도시
Translator Name [Kr]uzu - Manga Vietsub
Category Manhwa
Author cheon jang
Status Ongoing

Killing City

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
2791
local_library
2 Chaps

Genres

Summary

Trong thành phố nơi bắt đầu những tham vọng, một trò chơi giết người với giải thưởng 100 triệu đã được bắt đầu.

Lần đầu mình dịch có chổ nào không hiểu thì thông cảm nha ^^ Ủng hộ mình nha! <3

View More

Info

Other Name
죽이는 도시
Translator Name [Kr]uzu - Manga Vietsub
Category Manhwa
Author cheon jang
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite