Original

Kumika no Mikaku

Other Name
Kumika no Mikaku
Translator Name DestinyMH
Category Manga
Author ononaka akihiro
Status Ongoing

Kumika no Mikaku

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
67552
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

Người ngoài hành tinh - Alien - trở nên càng phổ biến trên Trái Đất. Kumika, một Alien có thể tự dưỡng chỉ qua việc hô hấp, vì vậy mà cô nhất quyết không cần ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đưa đẩy, cô vô tình phải ăn đồ ăn trái đất và lần đầu được trải nghiệm đồ ăn ngon. Nỗi thích thú của Kumika khi tìm được một hương vị mới mẻ từ việc nếm thức ăn và dường như đã đánh thức trong cô một loại cảm xúc mới

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 1833 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 768 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1125 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 1057 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 768 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 829 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 chap 32.5 1156 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 725 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 767 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1165 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1081 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1683 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 920 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1231 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1414 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2272 13/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1478 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 753 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 896 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 924 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1569 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1607 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 983 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1157 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1425 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 1434 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 chap 15 1413 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 chap 14.5 1476 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1903 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chap 13 1868 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1384 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1503 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 1441 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1119 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 367 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 2082 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 chap 7 1455 03/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 chap 6 2063 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1640 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 chap 4 2388 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 chap 3: 2378 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chap 2 3029 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 2667 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 1250 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5106 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kumika no Mikaku
Translator Name DestinyMH
Category Manga
Author ononaka akihiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite