Otaku Sanctuary

Let's Lagoon

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing

Let's Lagoon

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
236741
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện nói về 1 cậu tên là Yamada-kun bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vu , và ko có tàu thuyền qua lại . Cậu ấy cũng không nhớ được vì sao cậu ta lại bị trôi dạt đến hòn đảo này . Sau khi tìm kiếm được cái túi xách thể thao của mình, cùng với 1 ít thức ăn chỉ đủ dùng trong 1 tuần , cậu ta đã nhớ mang máng là được đi du lịch cùng với trường học ,. Cậu ta cô đơn , và nghĩ rằng chỉ có một mình trên đảo , cho đến khi cậu ta vô tình thấy một cô gái đang ăn thực phẩm của mình tên là Imaise Chika.......

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 1180 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 816 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 766 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 926 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1203 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1671 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1714 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4573 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4110 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5043 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2820 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2901 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2938 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2841 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2846 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2765 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2880 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2676 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2775 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2808 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3092 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3110 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3005 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3144 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3174 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3242 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2878 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2890 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2793 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3240 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2897 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3188 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3123 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3393 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3406 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 3420 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3358 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3633 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3484 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3658 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3559 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3806 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3664 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3979 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3837 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4052 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4210 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4271 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4856 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4594 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4738 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4811 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4971 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5025 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5038 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5019 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4968 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5081 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5080 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5110 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5156 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5171 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5181 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5305 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5354 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5525 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite