Let's Lagoon

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing

Let's Lagoon

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
245306
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện nói về 1 cậu tên là Yamada-kun bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vu , và ko có tàu thuyền qua lại . Cậu ấy cũng không nhớ được vì sao cậu ta lại bị trôi dạt đến hòn đảo này . Sau khi tìm kiếm được cái túi xách thể thao của mình, cùng với 1 ít thức ăn chỉ đủ dùng trong 1 tuần , cậu ta đã nhớ mang máng là được đi du lịch cùng với trường học ,. Cậu ta cô đơn , và nghĩ rằng chỉ có một mình trên đảo , cho đến khi cậu ta vô tình thấy một cô gái đang ăn thực phẩm của mình tên là Imaise Chika.......

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 1518 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 995 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 932 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1427 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1502 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1796 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1850 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4913 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4489 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5057 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3003 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3013 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3023 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2923 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2953 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2857 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3015 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2838 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2868 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2945 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3232 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3209 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3658 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3245 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3284 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3345 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2960 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3010 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2872 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3478 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3007 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3333 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3229 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3536 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3484 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 3539 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3496 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3770 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3627 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3789 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3668 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3943 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3771 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4108 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4002 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4214 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4351 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4349 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5009 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4732 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4868 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4885 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5017 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5039 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5050 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5033 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5034 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5105 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5092 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5126 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5172 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5193 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5197 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5323 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5390 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5615 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite