Let's Lagoon

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing

Let's Lagoon

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
237911
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện nói về 1 cậu tên là Yamada-kun bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vu , và ko có tàu thuyền qua lại . Cậu ấy cũng không nhớ được vì sao cậu ta lại bị trôi dạt đến hòn đảo này . Sau khi tìm kiếm được cái túi xách thể thao của mình, cùng với 1 ít thức ăn chỉ đủ dùng trong 1 tuần , cậu ta đã nhớ mang máng là được đi du lịch cùng với trường học ,. Cậu ta cô đơn , và nghĩ rằng chỉ có một mình trên đảo , cho đến khi cậu ta vô tình thấy một cô gái đang ăn thực phẩm của mình tên là Imaise Chika.......

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 1196 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 846 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 781 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 937 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1233 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1686 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1727 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4606 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4123 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5043 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2849 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2928 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2955 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2852 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2880 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2765 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2912 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2689 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2795 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2842 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3119 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3140 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3023 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3144 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3199 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3270 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2892 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2908 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2804 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3286 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2909 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3221 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3139 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3393 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3423 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 3447 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3383 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3679 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3509 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3678 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3573 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3821 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3698 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3979 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3870 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4052 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4210 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4283 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4894 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4614 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4796 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4843 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4989 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5025 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5040 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5019 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4999 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5083 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5080 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5116 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5160 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5175 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5185 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5307 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5360 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5529 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite