Let's Lagoon

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing

Let's Lagoon

favorite 9 / 10
person 6 votes
visibility
242585
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện nói về 1 cậu tên là Yamada-kun bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vu , và ko có tàu thuyền qua lại . Cậu ấy cũng không nhớ được vì sao cậu ta lại bị trôi dạt đến hòn đảo này . Sau khi tìm kiếm được cái túi xách thể thao của mình, cùng với 1 ít thức ăn chỉ đủ dùng trong 1 tuần , cậu ta đã nhớ mang máng là được đi du lịch cùng với trường học ,. Cậu ta cô đơn , và nghĩ rằng chỉ có một mình trên đảo , cho đến khi cậu ta vô tình thấy một cô gái đang ăn thực phẩm của mình tên là Imaise Chika.......

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 1428 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 944 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 867 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1326 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1426 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 1765 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1794 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4856 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4445 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5051 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2918 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2970 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2994 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2903 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2942 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2812 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2981 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2771 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2839 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2885 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3164 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3175 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3579 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3193 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3235 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3319 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2946 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2951 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2836 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3445 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2979 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3288 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3190 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3445 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3462 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chapter 30.5 3512 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3431 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3727 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3579 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3722 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3623 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3882 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3741 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4065 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3924 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4130 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4281 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4318 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4938 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4653 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4807 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4870 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5015 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5031 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5044 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5025 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5022 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5089 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5084 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5120 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5168 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5187 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5191 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5315 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5382 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5585 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Let's Lagoon
Translator Name Vechai
Category Manga
Author okazaki takeshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite