Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
413855
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 5491 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5138 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3611 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4877 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3041 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5201 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5145 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4172 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5176 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5359 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5897 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4040 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5193 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3498 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6459 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5055 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5330 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5644 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4655 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5325 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5219 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5893 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5324 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5036 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5470 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5385 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5336 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5416 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6116 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6098 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6184 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5450 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5970 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6350 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6520 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6137 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6056 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6264 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6175 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6130 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6064 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6126 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5967 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5926 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6136 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5993 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6171 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6078 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6286 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6049 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6260 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6171 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6243 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6213 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6240 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6284 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6594 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6512 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6602 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6534 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6792 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6646 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6576 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6860 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7133 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7121 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7559 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7474 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7784 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10625 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite