Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
390429
local_library
71 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 4332 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4442 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1845 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3927 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2173 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5061 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 2149 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2075 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5052 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5185 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5623 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3275 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5127 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3063 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6335 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4265 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5224 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5106 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 52.1 3571 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3312 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5183 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4832 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5669 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5148 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4501 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5286 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5227 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5206 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5272 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5960 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5992 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5778 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5230 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5492 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6138 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6190 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6037 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5906 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5976 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6017 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5930 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5922 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5918 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5887 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5836 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5780 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5915 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5917 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5862 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5972 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5957 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6036 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6087 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6075 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6037 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6088 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6134 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6232 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6328 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6444 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6376 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6516 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6418 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6402 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6626 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6821 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6919 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7153 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7254 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7458 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9947 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite