Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
417021
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 5575 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5172 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3794 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5019 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3192 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5221 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5167 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4408 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5200 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5375 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5913 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4188 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5211 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3733 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6475 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5071 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5348 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5660 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4784 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5341 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5239 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5911 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5342 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5054 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5486 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5401 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5354 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5434 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6134 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6116 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6222 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5470 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5992 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6372 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6542 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6161 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6082 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6290 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6205 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6160 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6092 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6152 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5991 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5952 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6162 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6021 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6197 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6108 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6312 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6077 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6286 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6199 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6277 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6243 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6270 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6318 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6632 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6554 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6640 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6570 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6838 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6686 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6616 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6904 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7181 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7175 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7627 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7524 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7852 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10751 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite