Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
431217
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 5733 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5342 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5063 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5089 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 4893 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5353 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5349 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5177 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5358 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5437 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5971 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5068 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5303 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5204 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6691 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5137 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5412 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5756 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5070 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5493 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5311 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6135 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5510 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5272 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5770 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5497 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5482 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5522 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6236 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6212 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6358 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5600 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6100 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6506 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6632 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6485 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6158 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6654 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6365 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6376 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6192 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6234 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6077 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6038 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6246 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6099 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6271 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6184 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6404 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6165 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6374 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6297 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6365 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6347 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6362 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6402 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6760 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6656 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6750 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6692 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6952 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6782 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6718 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6998 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7281 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7329 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7713 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7650 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7920 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10879 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite