Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 55 votes
visibility
378979
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

Chap Title Total Views Date Added Action
66 Chương 66 2735 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1111 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3480 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1813 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5023 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 1925 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1859 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5022 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5159 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5591 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3043 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5093 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2848 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6309 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4097 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5202 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5082 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 52.1 3404 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3118 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5155 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4564 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5647 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5126 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4349 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5266 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5203 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5184 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5248 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5936 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5968 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5748 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5204 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5464 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6112 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6158 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5989 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5874 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5946 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5987 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5898 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5890 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5886 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5861 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5806 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5754 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5891 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5891 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5832 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5944 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5929 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6008 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6059 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6043 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6007 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6056 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6100 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6196 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6294 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6406 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6340 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6482 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6384 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6352 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6576 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6775 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6867 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7087 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7192 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7386 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9745 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite