rem (re zero)

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
345264
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 4453 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5485 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2373 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5017 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2271 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6237 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3524 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5134 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5014 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 52.1 2914 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2601 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5093 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3847 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5577 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5058 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3798 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5194 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5131 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5120 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5180 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5868 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5882 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5664 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5134 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5356 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6040 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6076 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5911 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5794 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5870 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5913 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5820 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5816 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5812 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5787 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5712 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5670 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5813 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5811 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5744 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5850 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5837 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5908 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5955 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5949 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5895 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5954 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5992 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6086 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6174 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6270 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6204 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6338 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6246 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6206 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6418 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6611 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6691 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6903 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6988 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7158 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9117 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite