Belfast (Azur lane)

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
354703
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chap 60 4114 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5105 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5529 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2664 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5051 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2503 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6273 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3821 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5168 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5048 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 52.1 3165 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2869 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5125 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4193 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5613 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5088 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4058 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5228 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5161 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5150 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5212 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5898 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5922 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5706 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5170 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5418 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6074 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6118 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5949 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5836 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5908 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5949 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5858 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5852 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5848 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5823 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5766 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5710 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5853 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5855 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5786 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5894 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5879 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5956 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5999 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5993 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5951 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6004 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6046 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6140 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6224 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6330 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6264 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6402 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6304 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6270 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6486 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6681 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6773 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6987 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7084 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7266 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9333 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite