Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
435406
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 5821 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5718 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5121 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5113 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5014 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5375 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5373 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5205 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5480 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5483 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6001 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5106 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5333 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5270 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6739 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5207 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5780 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5792 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5104 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5521 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5451 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6203 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5544 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5300 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5798 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5533 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5608 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5552 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6268 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6246 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6418 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5726 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6136 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6538 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6668 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6517 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6190 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6726 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6473 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6414 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6228 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6260 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6105 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6064 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6272 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6127 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6305 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6214 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6434 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6197 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6410 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6337 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6409 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6393 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6410 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6452 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6804 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6702 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6796 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6738 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7002 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6832 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6770 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7052 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7343 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7385 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7771 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7710 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7990 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11029 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite