Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
391940
local_library
71 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 4766 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4533 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1882 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 3958 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2195 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5067 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 2181 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2102 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5056 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5187 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5625 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3321 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5129 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3076 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6337 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4300 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5226 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5108 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chương 52.1 3625 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3376 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5191 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4881 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5679 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5156 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4563 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5292 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5231 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5212 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5278 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5988 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6004 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5784 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5238 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5512 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6158 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6206 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6055 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5916 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5984 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6023 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5936 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5936 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5924 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5895 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5844 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5784 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5921 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5921 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5870 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5980 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5965 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6044 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6095 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6085 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6045 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6096 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6142 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6238 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6334 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6450 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6382 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6522 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6422 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6408 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6632 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 6829 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6927 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7177 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7266 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7472 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9997 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite