Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki

favorite 9 / 10
person 57 votes
visibility
415938
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Một nhân viên bình thường (38 tuổi, độc thân) thích game và đang VRMMO (game nhập vai thực tế ảo nhiều người chơi) tên “One more free life online”. Trong thế giờ thứ 2 này, cậu ta chọn những skill cho nhân vật khá là vô dụng như bắn tên, đá, phong thuật, chế thuốc, ẩn thân, ưng nhãn… tuy nhiên khi hợp chúng lại với nhau mọi thứ đã bắt đầu thay đổi

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
66.2 Chap 66.2 5551 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5156 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3713 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4993 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3143 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5213 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5157 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4315 10/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5192 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5369 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5907 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4143 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5205 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3681 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chương 54 6469 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5065 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 chap 52.5 5344 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chương 52.2 5656 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4751 03/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5337 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5233 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5907 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5336 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5048 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5480 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5395 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5348 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5428 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6128 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6110 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6216 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5464 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5986 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6364 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6534 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6153 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6072 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6280 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6195 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6148 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6080 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6140 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5979 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5942 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6152 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 6011 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6185 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6096 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6300 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6067 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 6274 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6187 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 6263 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 6229 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 6256 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 6304 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 6618 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 6538 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6626 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 6558 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 6818 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6672 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 6602 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 6888 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7163 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7159 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7597 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7506 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7832 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10711 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite