Trường Sinh Giới

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing

Trường Sinh Giới

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
193519
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Truyện nói về nhân vật chính Tiêu Thần. Võ công tuyệt thế lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới Cỗ Lão tên là “Trường Sinh Giới”. Tại đây, y sẽ bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình trong vùng đất vô tận thế tuyệt này. Sống hoặc Chết , giết hoặc bị giết! Đó chính là chân lý xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chương 95 976 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 458 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 640 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 465 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1567 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1507 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1482 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1410 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1832 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1699 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2121 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2633 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2994 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2223 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3076 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2876 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2872 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2625 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2104 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2156 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2130 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2023 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2270 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1941 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2435 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2872 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2431 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2337 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2438 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2365 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2529 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3087 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2580 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2732 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2824 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3124 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2478 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3193 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 2352 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2972 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3223 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3363 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3881 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3868 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3827 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4106 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4235 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4380 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4628 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4399 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4880 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4903 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5028 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4807 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4629 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4874 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5014 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4987 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5042 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5097 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5108 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5153 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5258 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite