Trường Sinh Giới

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing

Trường Sinh Giới

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
192690
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Truyện nói về nhân vật chính Tiêu Thần. Võ công tuyệt thế lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới Cỗ Lão tên là “Trường Sinh Giới”. Tại đây, y sẽ bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình trong vùng đất vô tận thế tuyệt này. Sống hoặc Chết , giết hoặc bị giết! Đó chính là chân lý xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chương 95 945 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 447 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 621 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 448 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1549 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1490 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1467 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1395 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1818 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1687 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2104 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2620 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2980 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2223 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3059 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2857 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2856 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2609 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2088 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2145 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2117 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2023 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2254 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1928 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2421 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2872 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2415 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2321 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2418 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2352 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2515 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3068 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2566 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2718 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2805 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3112 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2465 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3175 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 2339 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2958 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3209 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3345 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3868 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3856 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3811 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4090 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4220 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4367 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4617 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4382 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4864 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4887 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5026 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4787 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4618 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4858 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5012 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4975 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5040 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5095 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5106 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5151 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5256 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite