Trường Sinh Giới

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing

Trường Sinh Giới

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
194439
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Truyện nói về nhân vật chính Tiêu Thần. Võ công tuyệt thế lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới Cỗ Lão tên là “Trường Sinh Giới”. Tại đây, y sẽ bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình trong vùng đất vô tận thế tuyệt này. Sống hoặc Chết , giết hoặc bị giết! Đó chính là chân lý xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chương 95 1004 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 490 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 693 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chap 60 465 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1584 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1520 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1502 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1429 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1844 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1713 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2133 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2647 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3010 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2235 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3093 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2888 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2890 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2645 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2117 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2171 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2143 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2038 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2289 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1956 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2454 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2888 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2461 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2365 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2458 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2380 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2541 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3101 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2592 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2747 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2843 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3139 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2489 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3212 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 2368 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2986 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3237 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3382 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3881 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3881 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3842 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4121 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4247 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4393 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4643 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4416 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4893 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4917 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5030 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4818 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4642 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4891 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5016 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4998 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5044 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5099 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5110 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5155 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5260 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường Sinh Giới
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author thần đông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite