Original

Vector Ball

Other Name
Vector Ball
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Vector Ball

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
24542
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Sau hàng loạt những chuyện bí ẩn xảy ra trong trường học, học sinh Kometaki Okaka quyết định tự mình điều tra. Và thứ cậu ấy phát hiện ra là một bí mật khủng khiếp....

Chap Title Total Views Date Added Action
28 Chapter 28 784 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 630 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 465 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 471 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 325 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 345 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 339 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 797 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 789 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 577 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 627 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 437 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 690 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 561 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 478 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 598 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 630 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 699 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 681 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 803 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 719 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 665 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 756 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 677 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 1017 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1103 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 849 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2B 1035 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1457 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1C 1335 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1B 1310 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 1893 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Vector Ball
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite