Futsuu no Koiko-chan

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing

Futsuu no Koiko-chan

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
55734
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Đây là câu chuyện kể về một cô gái cứ tự bảo mình bình thường. Nói chung là cứ đọc đi =)))


Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 405 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 119 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 94 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 62 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 95 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 51 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 250 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 138 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 107 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 119 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 548 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 303 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 318 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 954 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 611 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1001 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 708 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 715 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1510 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1793 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chap 13 2481 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2244 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2421 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 2424 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 3178 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 3326 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 3725 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 4299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 4184 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 4374 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 5035 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5720 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite