Futsuu no Koiko-chan

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing

Futsuu no Koiko-chan

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
55022
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Đây là câu chuyện kể về một cô gái cứ tự bảo mình bình thường. Nói chung là cứ đọc đi =)))

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chương 33 342 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 106 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 45 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 49 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 71 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 39 18/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 250 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 125 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 81 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 72 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 548 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 283 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 318 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 925 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 592 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 970 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 696 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 697 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1497 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1779 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chap 13 2254 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2244 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2421 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 2424 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 3165 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 3326 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 3725 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 4281 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 4168 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 4374 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 5035 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5710 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite