hatsune miku

Futsuu no Koiko-chan

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing

Futsuu no Koiko-chan

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
51419
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Đây là câu chuyện kể về một cô gái cứ tự bảo mình bình thường. Nói chung là cứ đọc đi =)))

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chương 27 155 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 79 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 53 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 42 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 465 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 178 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 227 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 821 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 522 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 907 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 604 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 630 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1419 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1700 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 chap 13 2101 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2125 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2306 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2246 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 2267 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 3016 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 3143 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 3524 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 4142 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 3956 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 4138 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 4993 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5660 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ふつうの恋子ちゃん
Translator Name Unicorns no Sekai
Category Manga
Author nanaji nagamu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite