Kakegurui

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing

Kakegurui

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
317594
local_library
73 Chaps

Genres

Summary

Vì một chap của nó rất dài nên em chia ra thành nhiều chap nhỏ cho các bạn dễ đọc bọn em dễ trans.
HOT HOT HOT! Hyakkaou Academy, một học viện danh giá. Ở trong học viện này, học sinh được chia thành các tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đứng trên tất cả những người khác đó là Hội học sinh - Những người cai trị trên các học sinh sinh viên bằng những TRÒ CHƠI CỜ BẠC của họ. Đó sẽ là thiên đường nếu bạn giành chiến thắng còn nếu bạn bị mất tất cả: ĐỊA NGỤC. Sử dụng thành thạo các mưu kế khi chơi đó là niềm ao ước của các học sinh, tuy vậy những kẻ đứng hàng thấp nhất, hay còn gọi là PET, sẽ phải chịu đựng những sự điên rồ mà lũ học sinh quái thai này mang lại. Nhưng có một cô gái mới chuyển tới học viện này, tên cô ấy là JYABAMI YUMEKO! ( Nói thật là con bé này vừa điên vừa bệnh hoạn =)))) Ai muốn coi tiếp mời bấm theo dõi )

Truyện Được thực Hiện Bởi MangaVN.net và 2 human : phibotulinum; KhangSK =]]

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
104.5 Chương 104.5 2511 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 527 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2244 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 3841 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 4358 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5364 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2422 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5237 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3381 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2170 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5476 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3626 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2501 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3536 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1811 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2864 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5381 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2460 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chương 89.5 2167 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2964 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5- Bonus 3135 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2152 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1943 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5499 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5052 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3374 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 2590 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2378 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2612 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3422 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 2659 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4218 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2291 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3189 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5315 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 fix chaps 5433 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 4355 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 5017 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 5089 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 5363 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 4099 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 4342 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 4992 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5582 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 1279 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 5234 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5197 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5576 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5521 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5636 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 KAKEGURUI Chap 21 5735 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5125 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 KAKEGURUI Chap 20 5513 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 KAKEGURUI Chap 19 5609 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 KAKEGURUI Chap 18 5403 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 KAKEGURUI Chap 17 5574 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 KAKEGURUI Chap 16 5652 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 KAKEGURUI Chap 15 5447 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 KAKEGURUI Chap 14 5533 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 KAKEGURUI Chap 13 5476 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 KAKEGURUI Chap 12 5449 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 KAKEGURUI Chap 11 5535 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 KAKEGURUI Chap 10 5997 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 KAKEGURUI Chap 9.5 5398 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 KAKEGURUI Chap 9 5657 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 KAKEGURUI Chap 8 5830 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 KAKEGURUI Chap 7 5513 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 KAKEGURUI Chap 6 5488 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 KAKEGURUI Chap 5 5836 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 KAKEGURUI Chap 4 5947 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 KAKEGURUI Chap 3 5793 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 KAKEGURUI Chap 2 5845 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 KAKEGURUI Chap 1 6854 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite