Kakegurui

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing

Kakegurui

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
298596
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Vì một chap của nó rất dài nên em chia ra thành nhiều chap nhỏ cho các bạn dễ đọc bọn em dễ trans.
HOT HOT HOT! Hyakkaou Academy, một học viện danh giá. Ở trong học viện này, học sinh được chia thành các tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đứng trên tất cả những người khác đó là Hội học sinh - Những người cai trị trên các học sinh sinh viên bằng những TRÒ CHƠI CỜ BẠC của họ. Đó sẽ là thiên đường nếu bạn giành chiến thắng còn nếu bạn bị mất tất cả: ĐỊA NGỤC. Sử dụng thành thạo các mưu kế khi chơi đó là niềm ao ước của các học sinh, tuy vậy những kẻ đứng hàng thấp nhất, hay còn gọi là PET, sẽ phải chịu đựng những sự điên rồ mà lũ học sinh quái thai này mang lại. Nhưng có một cô gái mới chuyển tới học viện này, tên cô ấy là JYABAMI YUMEKO! ( Nói thật là con bé này vừa điên vừa bệnh hoạn =)))) Ai muốn coi tiếp mời bấm theo dõi )

Truyện Được thực Hiện Bởi MangaVN.net và 2 human : phibotulinum; KhangSK =]]

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
102.5 Chương 102.5 3068 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3995 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5074 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2036 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5215 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3212 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1913 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5452 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3431 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2271 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3334 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1636 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2650 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5279 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2291 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chương 89.5 1881 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2215 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5- Bonus 2770 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1898 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1743 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5473 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3378 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3113 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 2395 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2159 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2460 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3184 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 2275 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2114 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2121 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3017 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5279 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 fix chaps 5397 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 4206 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 5005 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 5075 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 5345 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 3831 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 4181 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 4579 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5556 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 1204 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 5190 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5181 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5532 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5503 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5612 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 KAKEGURUI Chap 21 5615 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5101 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 KAKEGURUI Chap 20 5473 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 KAKEGURUI Chap 19 5567 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 KAKEGURUI Chap 18 5365 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 KAKEGURUI Chap 17 5522 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 KAKEGURUI Chap 16 5616 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 KAKEGURUI Chap 15 5413 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 KAKEGURUI Chap 14 5483 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 KAKEGURUI Chap 13 5438 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 KAKEGURUI Chap 12 5409 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 KAKEGURUI Chap 11 5495 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 KAKEGURUI Chap 10 5937 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 KAKEGURUI Chap 9.5 5358 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 KAKEGURUI Chap 9 5445 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 KAKEGURUI Chap 8 5780 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 KAKEGURUI Chap 7 5469 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 KAKEGURUI Chap 6 5444 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 KAKEGURUI Chap 5 5790 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 KAKEGURUI Chap 4 5893 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 KAKEGURUI Chap 3 5713 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 KAKEGURUI Chap 2 5797 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 KAKEGURUI Chap 1 6744 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite