Kakegurui

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing

Kakegurui

favorite 8 / 10
person 5 votes
visibility
326750
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Vì một chap của nó rất dài nên em chia ra thành nhiều chap nhỏ cho các bạn dễ đọc bọn em dễ trans.
HOT HOT HOT! Hyakkaou Academy, một học viện danh giá. Ở trong học viện này, học sinh được chia thành các tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đứng trên tất cả những người khác đó là Hội học sinh - Những người cai trị trên các học sinh sinh viên bằng những TRÒ CHƠI CỜ BẠC của họ. Đó sẽ là thiên đường nếu bạn giành chiến thắng còn nếu bạn bị mất tất cả: ĐỊA NGỤC. Sử dụng thành thạo các mưu kế khi chơi đó là niềm ao ước của các học sinh, tuy vậy những kẻ đứng hàng thấp nhất, hay còn gọi là PET, sẽ phải chịu đựng những sự điên rồ mà lũ học sinh quái thai này mang lại. Nhưng có một cô gái mới chuyển tới học viện này, tên cô ấy là JYABAMI YUMEKO! ( Nói thật là con bé này vừa điên vừa bệnh hoạn =)))) Ai muốn coi tiếp mời bấm theo dõi )

Truyện Được thực Hiện Bởi MangaVN.net và 2 human : phibotulinum; KhangSK =]]

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
105 Chương 105 1716 07/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chương 104.5 2930 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 755 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2456 09/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 4031 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 4548 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5388 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2635 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5261 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3557 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2381 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5504 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 4243 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2685 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3682 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2009 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3107 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5401 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2619 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chương 89.5 2529 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3081 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5- Bonus 3242 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2271 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2073 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5513 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5068 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3513 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 2726 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2529 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2730 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3595 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 2971 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4421 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2428 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3288 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5367 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.2 Chapter 31.2 fix chaps 5533 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chapter 31.1 4460 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 5031 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 5109 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 5377 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 4248 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chương 28.2 4527 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chương 28.1 5030 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5610 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chap 26.2 1337 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chapter 26.1 5244 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5209 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5590 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5537 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5652 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 KAKEGURUI Chap 21 5759 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5165 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 KAKEGURUI Chap 20 5543 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 KAKEGURUI Chap 19 5631 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 KAKEGURUI Chap 18 5427 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 KAKEGURUI Chap 17 5600 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 KAKEGURUI Chap 16 5674 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 KAKEGURUI Chap 15 5471 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 KAKEGURUI Chap 14 5561 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 KAKEGURUI Chap 13 5502 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 KAKEGURUI Chap 12 5473 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 KAKEGURUI Chap 11 5559 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 KAKEGURUI Chap 10 6023 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 KAKEGURUI Chap 9.5 5426 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 KAKEGURUI Chap 9 5691 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 KAKEGURUI Chap 8 5856 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 KAKEGURUI Chap 7 5541 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 KAKEGURUI Chap 6 5516 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 KAKEGURUI Chap 5 5876 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 KAKEGURUI Chap 4 5987 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 KAKEGURUI Chap 3 5829 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 KAKEGURUI Chap 2 5971 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 KAKEGURUI Chap 1 6922 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kakegurui
Translator Name KVF Translate Team   -   Support/Inactive Team: MB88Team
Category Manga
Author kawamoto homura
Artist naomura tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite