Excuse Me, But The World Will Be Gone For A While

Other Name
실례지만 잠시 지구 좀 멸망시키겠습니다; Xin thứ lỗi, nhưng thế giới sẽ bị hủy diệt trong một lúc.
Translator Name Challenger Team
Category Manhwa
Author noah
Status Ongoing

Excuse Me, But The World Will Be Gone For A While

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
3418
local_library
2 Chaps

Genres

Summary

Nếu trái đất bị hủy diệt, bạn nghĩ ai trong chúng ta đã làm điều đó? Câu truyện nói về cặp đôi nam nữ vừa tròn 18, không may phải tham gia vào một trò chơi sống. Ngày đó, cả thế giới đã nhìn chúng tôi và nói vs chúng tôi hãy chết đi.

View More

Info

Other Name
실례지만 잠시 지구 좀 멸망시키겠습니다; Xin thứ lỗi, nhưng thế giới sẽ bị hủy diệt trong một lúc.
Translator Name Challenger Team
Category Manhwa
Author noah
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite