Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
57525
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2570 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 517 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 439 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 455 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 352 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 367 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 505 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 524 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 380 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 399 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 446 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 311 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 526 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1024 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 862 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2166 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 425 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 268 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 472 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 387 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 823 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 472 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 396 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 506 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 404 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 315 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 336 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 355 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 323 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 457 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 394 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 328 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 333 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 295 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 362 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 337 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 339 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 409 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 322 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 276 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 403 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 368 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 393 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 296 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 415 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 512 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 381 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 432 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 442 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 575 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 362 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 482 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 361 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 377 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 372 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 354 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 335 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 454 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 430 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 480 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 460 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 462 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 411 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 460 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 419 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 597 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 497 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 486 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 487 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 503 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 547 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 513 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 728 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 610 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 492 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 526 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 604 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 596 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 648 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 639 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 690 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 832 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 969 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1330 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2415 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5240 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite