Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
71415
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2778 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 634 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 488 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 539 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 445 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 881 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 585 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 456 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 424 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 370 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 641 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1120 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 689 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 955 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2264 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 383 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 537 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1719 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 602 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 478 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 584 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 497 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 415 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 491 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 452 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 377 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 550 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 512 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 405 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 418 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 859 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 449 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 473 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 433 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 472 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 428 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 359 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 493 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 504 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 434 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 413 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 390 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 516 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 542 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 528 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 570 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 678 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 459 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 598 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 498 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 489 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 553 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 473 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 492 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 601 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 570 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 560 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 503 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 514 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 539 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 546 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 474 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 693 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 615 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 596 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 628 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 619 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 626 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 711 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 649 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 878 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 720 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 857 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 565 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 670 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 731 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 742 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 767 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 782 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 798 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 830 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 886 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1063 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1283 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1855 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3954 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5742 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite