Belfast (Azur lane)

Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
48893
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2369 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 409 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 362 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 383 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 329 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 340 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 477 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 483 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 329 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 366 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 414 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 286 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 500 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 991 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 586 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 828 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2108 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 317 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 187 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 358 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 245 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 411 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 333 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 417 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 327 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 278 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 298 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 307 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 256 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 435 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 393 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 344 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 276 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 284 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 244 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 311 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 283 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 292 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 354 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 277 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 229 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 351 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 401 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 318 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 348 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 228 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 350 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 461 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 330 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 385 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 398 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 545 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 332 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 453 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 331 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 378 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 434 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 292 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 341 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 326 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 473 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 304 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 420 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 367 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 431 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 376 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 404 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 398 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 361 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 384 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 341 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 378 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 385 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 381 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 373 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 384 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 433 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 412 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 625 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 482 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 588 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 383 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 412 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 450 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 465 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 495 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 462 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 489 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 484 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 521 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 648 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 793 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1017 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2009 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5062 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite