Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
65643
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2693 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 579 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 439 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 455 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 366 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 844 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 534 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 542 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 397 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 413 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 311 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 563 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1067 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 893 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2211 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 444 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 317 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 488 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 444 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1619 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 454 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 558 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 435 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 356 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 434 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 398 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 359 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 461 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 355 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 357 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 788 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 390 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 387 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 364 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 420 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 351 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 328 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 433 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 462 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 368 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 393 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 361 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 448 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 512 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 416 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 469 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 515 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 616 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 413 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 534 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 412 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 432 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 515 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 439 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 405 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 584 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 380 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 509 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 487 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 535 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 449 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 471 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 475 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 425 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 480 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 624 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 511 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 541 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 547 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 542 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 577 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 625 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 573 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 794 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 677 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 773 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 545 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 567 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 660 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 675 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 700 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 750 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 701 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 759 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 810 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 978 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1265 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1709 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3768 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5712 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite