Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
55107
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2543 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 498 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 427 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 436 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 341 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 352 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 493 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 506 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 360 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 384 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 428 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 297 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 512 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1008 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 628 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 848 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 237 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 434 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 350 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 786 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 455 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 385 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 492 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 385 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 297 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 324 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 335 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 308 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 469 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 422 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 375 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 314 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 319 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 284 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 349 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 323 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 319 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 392 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 309 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 263 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 391 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 439 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 355 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 380 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 276 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 400 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 370 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 414 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 429 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 559 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 350 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 469 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 345 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 389 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 326 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 354 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 338 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 502 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 320 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 437 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 397 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 427 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 442 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 448 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 397 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 443 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 385 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 573 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 458 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 458 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 440 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 458 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 504 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 468 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 687 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 563 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 655 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 452 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 480 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 556 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 552 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 603 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 585 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 590 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 642 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 649 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 784 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 929 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1268 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2370 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5214 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite