Otaku Sanctuary

Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
288952
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 4466 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1333 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1687 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 1725 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2680 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2664 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3100 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2694 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2525 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3065 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1899 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2857 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3256 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2599 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2865 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3343 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2664 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3030 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2083 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2409 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1899 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3102 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1250 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1174 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1581 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1332 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1465 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1850 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1711 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1723 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1646 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1285 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1159 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1531 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1257 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1288 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1428 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1125 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1304 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1210 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1226 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1325 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1422 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1482 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1463 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1348 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1438 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1202 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1323 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1237 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1317 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1185 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1580 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1918 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2655 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1960 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2079 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1713 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1692 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1487 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1376 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1322 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1258 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1642 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1723 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1683 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1580 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1519 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1563 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1637 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1423 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1262 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1446 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1463 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 786 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1233 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1182 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1230 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1210 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1409 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1721 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1784 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1012 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 807 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 940 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1027 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 968 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1031 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1042 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1072 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 987 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1434 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1143 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1256 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1181 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1029 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1294 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1593 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1348 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1553 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1865 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1288 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1514 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1343 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1424 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1272 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1148 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1454 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1127 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1149 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1506 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1367 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1159 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 282 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1223 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1334 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1179 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1227 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1553 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1150 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1256 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1365 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1580 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1783 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1600 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1393 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1555 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1693 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1837 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1366 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1599 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1647 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1534 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1211 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1417 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1209 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1738 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1798 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1452 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1546 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1865 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1879 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1340 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1498 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1452 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1356 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1490 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1538 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1312 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1338 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1310 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1394 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1720 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1352 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1234 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1279 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1333 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1237 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1298 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1284 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1266 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1077 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1690 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1516 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1331 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1530 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1569 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1396 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1391 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1736 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1805 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2099 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1942 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2830 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5140 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite