Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
308029
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 4785 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1424 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1783 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 1911 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2868 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2768 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3204 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2798 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2614 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3150 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1979 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2941 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3345 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2753 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3044 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3601 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2770 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3121 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2192 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2502 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1985 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3315 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1330 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1298 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1664 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1502 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1952 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1816 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1807 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1741 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1370 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1250 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1627 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1340 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1384 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1511 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1218 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1405 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1306 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1319 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1412 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1516 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1578 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1566 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1419 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1551 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1281 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1410 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1369 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1385 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1265 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1660 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2021 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2745 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2150 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2183 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1897 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1572 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1389 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1349 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1744 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1810 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2461 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1668 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1610 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1648 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1510 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1356 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1541 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1555 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 882 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1347 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1307 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1326 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1300 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1492 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1823 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1870 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1093 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 892 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1009 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1120 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1065 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1127 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1146 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1162 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1054 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1514 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1813 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1225 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1277 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1124 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1382 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1688 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1532 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1637 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1957 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1381 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1421 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1633 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1343 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1228 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1247 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1225 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1249 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1603 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1460 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1233 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1241 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 354 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1306 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1422 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1266 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1312 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1548 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1649 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1248 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1353 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1471 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1684 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1896 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1804 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1491 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1667 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1806 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1950 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1675 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1735 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1632 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1367 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1534 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1313 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1839 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1915 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1586 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1555 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1654 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1993 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1999 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1446 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1611 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1555 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1475 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1617 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1623 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1410 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1423 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1394 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1475 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1917 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1320 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1360 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1416 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1315 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1189 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1370 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1377 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1345 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1138 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1753 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1590 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1394 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1595 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1625 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1465 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1809 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1877 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2167 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2006 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2906 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5160 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite