Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
346734
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 5112 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1753 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1953 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 2118 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3153 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2900 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3496 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2954 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2744 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3300 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2141 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3109 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3485 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2921 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3241 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3926 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2928 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3332 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2326 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2643 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2107 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3598 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1484 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1442 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1797 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1747 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1709 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2095 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1970 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1949 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1875 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1497 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1401 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1808 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1525 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1595 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1711 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1400 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1594 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1478 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1486 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1549 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1689 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1745 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1742 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1625 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1722 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1465 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1586 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1764 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1569 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1435 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1807 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2160 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2868 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2375 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2320 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3776 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2174 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1806 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1619 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1541 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1916 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1973 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2677 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1802 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1848 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1831 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1906 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1724 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1583 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1777 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1705 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1046 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1499 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1492 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1532 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2013 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2038 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1263 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1041 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1196 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1266 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1212 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1306 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1285 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1299 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1218 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1686 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2120 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1341 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1460 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1263 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1537 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1845 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1773 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1788 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1487 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1993 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1580 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1866 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1484 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1337 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1723 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1382 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1407 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1384 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1753 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1597 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1437 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1345 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 521 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1472 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1567 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1426 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1490 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1703 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1820 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1404 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1530 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1670 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1855 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2051 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1679 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1837 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2332 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2138 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1661 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1857 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1896 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1804 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1548 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1553 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1726 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1999 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2111 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1743 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1673 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1779 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2123 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2180 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1721 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1740 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1687 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1812 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1783 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1544 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1540 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1646 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2280 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1622 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1465 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1504 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1327 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1490 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1474 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1318 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2002 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1886 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1639 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1789 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1855 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1643 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2961 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2007 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2063 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2432 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2242 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3273 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5228 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite