Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
369362
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 5130 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1809 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1968 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 2138 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3166 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2916 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3662 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2971 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2758 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3314 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2171 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3123 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3503 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2946 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3255 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3943 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2942 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3345 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2337 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2663 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2121 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3611 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1495 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1454 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1813 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1762 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1724 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2111 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1984 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1961 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1888 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1524 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1419 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1822 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1542 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1623 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1726 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1430 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1610 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1490 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1497 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1567 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1701 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1762 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1762 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1643 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1735 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1477 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1598 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1781 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1585 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1453 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1818 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2180 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2900 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2395 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2339 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3776 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2188 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3644 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1822 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1638 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1558 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1942 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2005 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2713 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1830 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1883 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1859 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1939 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1760 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1609 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1744 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1081 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1528 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1530 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1530 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1561 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1729 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2064 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2074 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1294 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1072 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1529 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1300 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1484 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2422 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1476 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2221 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1245 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2459 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2167 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1546 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1771 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1511 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1886 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2381 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2680 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1805 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2110 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2324 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2132 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2952 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1591 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1893 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1519 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2707 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2159 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1400 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1640 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2583 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1903 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2116 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1771 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1907 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1329 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1550 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1579 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1444 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1714 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2455 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1972 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1805 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1749 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1688 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1868 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2380 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3422 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2238 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1850 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2349 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2155 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2093 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2721 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2633 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1817 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1567 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1722 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1571 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1772 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2218 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2141 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1743 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1673 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1779 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2123 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2180 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1721 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1740 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1687 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1812 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1783 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1544 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1540 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1646 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2280 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1622 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1465 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1504 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1327 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1490 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1474 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1318 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2002 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1886 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1639 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1789 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1855 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1643 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2972 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2007 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2063 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2432 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2242 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3273 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5232 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite