Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
293007
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 4517 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1346 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1705 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 1760 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2705 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2680 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3120 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2710 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2536 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3084 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1912 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2871 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3270 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2614 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2901 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3421 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2694 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3045 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2100 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2424 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1910 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3131 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1262 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1194 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1592 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1359 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1482 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1870 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1731 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1738 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1666 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1302 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1179 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1545 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1268 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1307 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1441 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1143 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1329 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1229 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1241 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1338 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1439 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1494 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1483 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1360 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1473 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1213 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1336 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1248 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1329 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1197 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1603 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1938 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2668 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1993 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2099 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1722 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1503 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1411 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1335 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1276 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1660 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1737 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1890 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1591 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1652 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1442 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1274 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1481 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1478 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 798 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1247 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1202 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1250 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1225 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1420 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1739 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1029 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 827 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 951 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1045 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 984 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1045 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1062 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1083 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1000 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1445 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1732 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1158 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1274 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1195 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1049 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1307 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1609 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1374 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1572 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1877 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1300 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1526 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1358 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1454 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1283 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1168 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1471 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1154 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1165 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1171 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1525 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1387 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1173 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1168 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 282 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1234 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1351 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1190 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1246 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1168 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1274 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1382 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1600 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1633 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1409 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1572 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1709 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1857 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1379 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1614 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1662 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1553 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1244 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1452 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1234 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1763 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1832 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1500 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1486 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1581 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1893 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1917 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1366 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1529 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1382 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1513 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1568 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1350 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1367 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1337 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1429 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1766 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1381 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1265 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1311 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1365 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1267 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1142 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1325 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1322 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1300 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1721 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1548 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1363 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1561 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1594 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1436 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1420 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1763 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1836 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2132 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1967 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2856 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5146 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite