Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
404564
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 5268 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 4155 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 2276 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 2358 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3510 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3112 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3879 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3169 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3001 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3537 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2390 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3342 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3680 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 3135 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3429 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4119 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3139 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3512 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2526 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2858 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2304 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3799 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1689 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1630 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1973 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1936 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1889 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2284 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 2170 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 2155 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2081 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1719 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1621 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2023 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1754 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1820 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1890 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1590 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1802 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1677 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1707 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1736 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1902 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1956 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1945 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1858 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1905 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1668 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1784 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1984 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1746 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1602 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1985 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2331 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3061 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2583 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2542 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 4578 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2343 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3804 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1978 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1810 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1701 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2198 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2874 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1994 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2034 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2026 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2113 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1940 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1813 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1955 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1932 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1291 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1697 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1716 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1746 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1899 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2271 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2230 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1476 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1225 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1690 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1531 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1889 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2580 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1628 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2456 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1621 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2802 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2326 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1694 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1911 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1670 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2008 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2532 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2828 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1938 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2793 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2488 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2297 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3103 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1796 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2032 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1774 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2847 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2408 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2112 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1744 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3030 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 2041 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2368 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1884 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2053 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1475 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1797 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1667 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1578 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1833 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2600 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2127 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1926 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1894 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1825 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2006 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3556 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2363 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1950 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2939 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2719 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2181 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2848 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2738 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2093 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1866 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1917 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1663 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1879 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2246 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1884 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1816 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1924 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2260 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2309 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1867 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1958 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1858 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1808 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1930 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1895 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1707 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1672 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1667 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1745 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1707 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1566 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1590 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1655 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1586 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1470 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1614 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1649 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1567 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1430 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2091 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2012 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1745 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1914 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1976 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1792 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3125 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2144 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2173 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2550 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2378 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3406 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite