Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
429942
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 5614 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 5012 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 2412 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 2503 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3616 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3230 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4022 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3295 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 3136 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3698 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2540 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3478 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3793 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 3257 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3527 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4205 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3235 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 3587 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2617 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2953 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2401 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3943 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1824 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1750 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2070 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 2040 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 2030 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2410 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 2259 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 2272 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2202 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1782 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1689 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2102 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1862 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1940 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2002 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1701 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1902 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1754 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1821 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1838 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1997 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2048 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2025 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1947 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1991 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1778 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1863 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2071 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1818 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1699 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2077 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2444 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3188 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2710 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2694 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5020 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 2467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3903 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2108 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1896 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1808 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2224 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2323 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2988 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2120 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2154 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2142 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2222 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2076 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1961 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2088 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2066 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1448 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1837 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1817 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1866 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1902 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2054 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2476 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2414 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1594 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1793 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1670 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1984 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2702 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1759 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2581 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1960 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2926 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2411 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1781 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2003 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1776 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2659 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2913 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2062 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2913 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2595 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2389 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3181 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2558 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2145 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1846 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2977 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2506 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2328 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1839 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3134 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 2156 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2470 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2005 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2355 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1571 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1925 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1834 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1717 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1970 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2719 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2055 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2029 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1967 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2147 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2617 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3700 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2503 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2079 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3071 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2856 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2329 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3002 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2860 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2231 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2004 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2038 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1832 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2043 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2474 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2048 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1913 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2089 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2405 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2444 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2013 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2075 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2003 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1956 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2089 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2060 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1852 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1818 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1843 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1903 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1879 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1704 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1746 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1805 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1747 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1606 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1769 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1825 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1697 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1578 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2234 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2175 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1850 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2062 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2114 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1942 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3271 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2316 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2346 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2679 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2517 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3577 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite