Belfast (Azur lane)

Gokukoku no Brynhildr

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Gokukoku no Brynhildr

favorite 10 / 10
person 12 votes
visibility
277079
local_library
182 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chap 181 fix chaps 4365 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chap 180 1291 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chap 179 1636 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chap 178 1682 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2593 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2592 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3023 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2625 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 2462 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 2989 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1832 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2772 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 3162 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2509 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2772 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3240 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 2553 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 2952 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2033 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2311 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 1828 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3034 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1177 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1109 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1519 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1272 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1398 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1789 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1645 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1657 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1587 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1226 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1091 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1427 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1169 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1198 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1352 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1061 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1211 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1135 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1141 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1255 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1358 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1397 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1370 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1275 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1367 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1125 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1250 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1154 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1233 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1094 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1503 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1842 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2599 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1888 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2019 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1642 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1625 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1426 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1312 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1258 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1200 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1584 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1659 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1609 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1522 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1461 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1505 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1584 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1351 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1185 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1377 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1404 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 714 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1152 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1106 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1168 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1319 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1654 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1720 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 952 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 758 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 878 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 962 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 906 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 973 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 984 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1011 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 916 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1375 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1637 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1087 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1197 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1109 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 965 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1233 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1537 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1294 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1495 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1800 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1222 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1276 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1356 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1199 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1083 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1387 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1064 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1081 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1086 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 1456 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1305 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1094 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1079 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 167 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1169 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1271 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1114 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1156 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1374 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1491 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1092 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1190 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1295 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1715 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1534 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1331 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1498 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1634 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1773 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1282 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1538 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1439 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1361 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1151 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1401 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1677 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1737 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1401 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1387 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1480 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1806 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1817 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1272 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1436 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1388 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1296 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1442 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1464 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1257 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1286 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1255 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1331 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1674 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1306 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1196 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1237 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1289 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1192 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1052 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1242 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1234 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1212 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1034 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1646 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1471 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1280 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1485 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1524 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1357 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1353 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1693 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1763 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2049 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1893 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2803 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5136 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kiwaguro no Brynhildr; 极黑的布伦希尔特; 極黒のブリュンヒルデ
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite