Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
296878
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 5503 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5867 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5792 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6196 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 6664 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5725 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7292 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8444 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 8047 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7433 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7695 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 8057 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6825 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 8104 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7566 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 11024 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7348 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7132 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6944 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7031 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8762 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7607 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7458 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7582 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7522 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7534 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7468 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7601 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 8538 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8894 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8387 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8276 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8751 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8616 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8968 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9012 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9286 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11927 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite