Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 8 / 10
person 126 votes
visibility
471545
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
52.5 Chương 52.5 5342 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5336 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5357 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5235 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5549 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5281 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5783 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5840 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6414 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7191 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5842 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 6494 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6110 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6133 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6433 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6575 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6304 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6978 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7028 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6673 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6951 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7032 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7352 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 7816 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6805 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 8488 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 9418 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 9049 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8471 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8757 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 9375 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7975 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9380 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9094 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 12252 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8722 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8588 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8224 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8379 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 10114 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9407 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9002 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9372 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9248 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9320 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9262 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9317 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 10434 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10728 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 10127 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10234 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10731 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 10404 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11254 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11262 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11658 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15645 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite