Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
347047
local_library
45 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chương 43 3964 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5019 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5373 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5443 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5548 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5692 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6098 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5895 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6169 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6038 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6508 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 6884 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5945 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7488 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8642 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 8223 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7617 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7917 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 8389 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7139 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 8404 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7882 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 11340 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7656 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7446 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7236 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7349 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 9074 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7937 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7806 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7952 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7904 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7924 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7842 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7993 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 8908 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9282 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8775 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8652 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9169 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9034 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9420 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9470 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9786 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12815 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite