Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 9 / 10
person 137 votes
visibility
535378
local_library
67 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
60.5 Chương 60.5 2701 28/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4462 14/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1518 14/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 3353 21/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3464 10/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5205 04/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5321 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5118 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5276 02/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 5099 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 Chương 52.5 5810 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5682 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5595 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5455 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5803 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5471 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 6005 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6102 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6628 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7477 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6076 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 6692 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6272 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6505 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6675 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6819 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6450 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7180 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7234 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6855 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7125 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7242 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7536 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 8010 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6997 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 8754 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 9648 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 9249 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8767 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9051 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 9735 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 8335 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9830 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9584 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 12580 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9156 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8948 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8620 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8791 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 10680 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9893 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9484 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9856 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9726 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9826 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9796 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9815 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 10900 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11212 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 10765 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10796 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 11419 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11082 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12296 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12168 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12412 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16991 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite