Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 8 / 10
person 126 votes
visibility
467849
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
52.5 Chương 52.5 5256 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5170 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5309 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5179 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5509 28/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5229 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chương 48.5 5735 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5780 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6384 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7153 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5800 19/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 6462 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6076 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6041 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6405 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6483 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6220 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6954 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6988 16/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6623 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6839 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6928 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7316 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 7700 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6697 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 8362 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 9376 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 9021 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8439 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8719 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 9347 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7945 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9352 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9056 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 12214 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8688 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8542 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8186 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8341 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 10072 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9351 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8956 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9316 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9124 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9266 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9140 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9249 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 10330 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10670 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 10069 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10110 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10659 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 10344 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11190 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11144 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11516 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15519 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite