Goblin Slayer

Murabito desu ga Nani ka?

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing

Murabito desu ga Nani ka?

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
288751
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Vâng! thưa các bạn Lại là truck-sama, Truck idol của chúng ta.... đã hóa kiếp cho main chính nhà ta để được chuyển sinh vào một thế giới khác mà ở đó có rồng và yêu tinh, thế nhưng anh ta lại là một "dân làng". Với vốn kiến thức đã có từ thế giới cũ, anh ta sẽ đem lại những gì cho thế giới mới đây? cùng đón xem main chính cùng với Job của anh ta là " dân làng " nào.

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chap 35 5633 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5694 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6124 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 6618 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5673 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7252 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8408 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 chap 29 8019 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7399 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7655 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 7993 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6765 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 8048 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7510 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 10968 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7294 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7076 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6892 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6977 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8708 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7553 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7392 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7518 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7448 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7464 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7398 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7525 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 8462 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8824 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8317 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8202 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8679 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8544 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8888 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8904 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9164 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11763 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
村人ですが何か?
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shiraishi arata
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite