Ereshkigal (fate grand order)

The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 99 votes
visibility
437750
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
58 Chap 58 6281 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5957 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 10044 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7246 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7440 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7166 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8116 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7117 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 7806 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7014 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7690 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7216 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 12911 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7879 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 7575 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5639 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6775 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 6293 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7698 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 7881 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7401 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6987 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6694 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6955 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7019 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 7232 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7186 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6849 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6912 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7105 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6887 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7187 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6905 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 6925 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7074 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 6940 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7002 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6934 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7122 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7204 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7071 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7258 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7287 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7359 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7340 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7230 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7297 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7269 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7131 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7297 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7118 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7193 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7406 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7454 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7775 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7805 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8284 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9320 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10592 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite