The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 128 votes
visibility
526505
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
67 Chương 67 5624 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6219 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6278 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 6468 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6491 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6404 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6678 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6550 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6833 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 7079 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6553 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 10546 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7712 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7862 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7580 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8524 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7517 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8236 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7462 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8124 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7646 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 13353 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8309 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 7951 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6011 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7171 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 6699 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 8090 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 8307 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7867 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7445 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 7152 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7437 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7569 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 7730 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7696 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7311 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7376 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7603 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7345 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7721 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7379 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7423 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7580 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7426 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7546 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7452 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7652 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7754 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7631 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7856 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7877 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7935 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7914 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7796 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7847 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7839 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7721 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7931 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7692 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7781 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8028 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8076 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8455 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8491 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8986 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10166 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11742 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite