rem (re zero)

The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 106 votes
visibility
465119
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chap 61 6050 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6046 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6395 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6689 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6173 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 10206 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7376 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7556 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7270 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8212 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7217 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 7918 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7144 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7828 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7338 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 13023 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7995 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 7659 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5727 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6869 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 6411 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7794 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 7981 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7503 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7101 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6804 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7075 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7151 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 7354 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7312 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6961 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7028 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7227 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6995 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7297 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7021 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7045 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7190 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7058 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7146 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7068 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7256 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7364 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7219 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7410 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7451 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7521 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7502 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7400 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7455 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7445 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7305 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7485 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7298 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7381 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7596 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7666 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8001 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8055 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8508 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9574 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11014 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite