The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 144 votes
visibility
772557
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chap 86 6528 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 6588 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 6028 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6334 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 7105 09/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 6497 28/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 6741 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 6148 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6561 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6676 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 7036 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 7444 06/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 7184 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 5884 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 7323 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 8746 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 7494 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7877 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 8106 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7190 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 7629 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 7570 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 7692 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 8123 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 7652 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 7944 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 8198 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 8361 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 8351 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 8185 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 12000 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 9232 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 9102 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 8722 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9662 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 8851 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 9494 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 8768 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 9560 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 9230 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 14713 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9561 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 9405 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7263 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 8361 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 8179 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 9536 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 9669 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9407 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8867 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 8502 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8833 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 9289 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 9392 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9160 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8739 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8906 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 9107 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8879 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 9355 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 8975 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 9107 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 9420 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 8980 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 10632 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 9210 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 9424 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 9562 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 9407 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 9714 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 9775 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 9985 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 9790 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 10114 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9635 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10033 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9517 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9921 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9458 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9687 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 10024 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10066 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 10415 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10507 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11544 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12654 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16062 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite