The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 108 votes
visibility
484386
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chương 63 5957 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6074 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6362 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 6238 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 6559 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 6823 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6299 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 10318 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7482 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7652 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7360 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8304 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7295 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8004 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7246 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7916 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7420 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 13109 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8083 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 7727 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5797 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6947 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 6491 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7874 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 8059 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7583 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7195 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6902 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7173 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7257 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 7460 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7416 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7063 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7128 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7337 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7097 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7397 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7127 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7149 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7328 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7164 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7256 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7180 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7370 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7488 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7353 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7544 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7579 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7655 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7626 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7518 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7577 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7569 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7431 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 7639 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7420 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7505 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7722 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7788 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8135 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8183 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8650 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9792 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11234 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite