The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 137 votes
visibility
595533
local_library
73 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 5821 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 7522 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 6574 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6829 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7156 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6366 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 6741 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6802 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 6966 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 7041 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 6900 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 7140 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 7158 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 7389 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 7523 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 6981 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 10930 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 8308 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8316 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7946 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 8884 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 8045 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8654 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7860 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8594 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 8168 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 13735 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 8691 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 8377 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6375 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7541 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 7101 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 8524 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 8767 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 8539 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7855 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 7610 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7867 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8005 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 8164 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8136 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7755 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7870 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8045 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7843 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 8155 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7819 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 7883 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8026 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 7872 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 8106 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7928 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 8276 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 8332 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 8131 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 8446 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 8419 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 8521 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8552 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8344 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8377 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8371 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8263 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8583 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8220 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8321 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8624 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8634 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9047 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9139 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9694 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10908 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13128 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite