The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 144 votes
visibility
831131
local_library
93 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
92 Chap 92 5233 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5324 01/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5921 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5680 27/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6045 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5807 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 7114 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 7014 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 6590 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 6620 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 7319 09/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 6795 28/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 6969 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 6440 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6849 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6852 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 7180 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 7602 06/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 7680 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 6036 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 7491 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 8910 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 7680 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 8051 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 8300 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7352 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 7783 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 7742 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 7850 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 8327 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 7836 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 8202 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 8376 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 8649 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 8523 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 8347 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 12162 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 9434 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 9322 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 8896 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9840 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 9093 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 9682 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 9034 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 9810 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 9430 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 14905 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9755 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 9583 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7439 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 8645 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 8375 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 9736 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 9865 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9627 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 9085 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 8796 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 9275 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 9819 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 9654 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9436 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8983 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 9144 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 9421 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 9193 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 9637 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 9289 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 9455 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 9800 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 9298 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 10934 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 9466 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 9724 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 9914 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 9707 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 10070 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 10181 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 10391 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 10110 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 10422 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9947 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10641 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9961 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 10249 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9902 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9999 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 10364 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10446 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 10731 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10851 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 11930 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 13110 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16674 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite