The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 143 votes
visibility
697689
local_library
81 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chương 80 6027 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5706 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6109 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 6328 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 6704 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 7158 06/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 6886 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 5620 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 7027 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 8390 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 7214 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7609 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7862 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6954 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 7379 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 7336 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 7454 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 7805 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 7400 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 7692 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 7848 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 8075 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 8063 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 7599 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 11630 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 8832 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8830 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 8444 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 9374 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 8553 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 9196 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 8396 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 9134 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 8832 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 14393 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9279 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 9129 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6953 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 8079 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 7649 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 9088 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 9317 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9111 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8555 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 8194 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8501 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8617 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 8932 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8770 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8373 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8454 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8659 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8431 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 8775 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 8559 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 8581 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8958 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 8580 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 8836 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 8716 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 8964 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 9086 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 8859 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 9196 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 9223 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 9383 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 9340 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 9334 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9135 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9271 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9051 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9429 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9016 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9115 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9516 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9460 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9923 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10001 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10738 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12000 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14694 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite