The New Gate

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing

The New Gate

favorite 9 / 10
person 144 votes
visibility
949888
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

“The new gate” là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
102 Chapter 102 5409 27/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4897 27/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5872 24/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5074 24/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6012 18/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5227 18/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5145 18/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5088 18/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6423 21/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6098 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 6235 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 6172 01/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 7053 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 6276 27/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6699 26/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6303 16/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 7622 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 7558 08/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 7186 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 7388 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 7805 09/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 7431 28/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7521 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 7094 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7359 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 7354 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 7660 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 8350 06/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 8304 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 6620 13/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 8079 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 9664 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 8294 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 8717 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 8788 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7904 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 8265 24/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 8358 27/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 8318 04/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 8845 27/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 8338 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 9012 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 9012 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 9231 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 9059 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 8897 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 (fix images) 12706 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 9994 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 9968 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 9464 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 10540 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 9783 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 10312 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 9652 03/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 10494 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 10224 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 15603 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 10599 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.5 Chapter 44.5 10241 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 8183 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 9325 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chap 42 9119 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 10490 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 10605 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 10253 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 9793 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 9366 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 9931 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10633 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 he New Gate Chap 034The New Gate Chap 034 10268 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 10056 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 9593 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 9744 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 10071 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 9793 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 10267 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 10005 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 10105 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 10494 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 9886 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 11640 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 10080 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 10394 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 10696 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 10449 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 10822 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 10885 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 11439 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 10822 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 11420 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 10633 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 11465 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 10825 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 11043 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 11054 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10641 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 11034 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 11116 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11385 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11693 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12770 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 13984 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 18022 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ザ・ニュー・ゲート ; Nauji Vartai ; البوابة الجديدة
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author kazanami shinogi
Artist miwa yoshiyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite