Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
94040
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 (fix chaps) 3520 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 299 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 1150 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 550 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 440 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1652 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 505 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1952 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 848 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1188 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1295 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1174 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1183 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1322 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1226 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1213 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2180 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1362 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2246 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1768 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1705 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2141 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1313 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1396 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1141 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1256 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1253 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1510 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1593 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1361 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1543 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1471 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1550 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1380 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 311 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1506 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 1810 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2373 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2324 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 2192 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 2153 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2796 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2901 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3860 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3826 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4650 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 4866 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5261 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5525 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite