Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
115808
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 (fix chaps) 4939 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 1854 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 2431 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 850 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 688 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1848 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 753 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2254 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1609 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1436 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1522 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1650 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1381 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1620 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1518 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1434 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2374 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1524 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2428 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1934 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1923 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2732 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1453 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1611 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1427 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1742 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1469 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1735 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2076 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1624 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1847 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1742 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1884 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1684 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 604 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1804 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2072 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2715 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3053 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 4222 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 3199 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3244 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3292 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4494 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4771 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5029 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 5057 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5393 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5863 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite