Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
111470
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 (fix chaps) 4549 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 1823 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 2246 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 747 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 543 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1796 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 694 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2151 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1564 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1384 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1464 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1584 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1295 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1529 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1401 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1353 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2298 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1465 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2351 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1881 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1863 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2652 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1421 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1546 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1299 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1663 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1420 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1660 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2018 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1510 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1759 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1612 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1793 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1577 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 525 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1667 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2006 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2567 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2970 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 4122 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 3094 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3137 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3205 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4400 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4608 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5013 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 5045 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5369 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5831 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite