Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 8 / 10
person 3 votes
visibility
83679
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 2612 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 175 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 951 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 325 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 302 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1503 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 330 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1751 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 637 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1004 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1104 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1009 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1021 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1167 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1079 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1049 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2050 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1224 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2083 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1638 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1560 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1990 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1138 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1232 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 972 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1092 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1099 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1347 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1424 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1179 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1402 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1316 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1369 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1125 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 1208 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1307 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 1554 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2029 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1948 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 1867 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 1815 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2482 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2518 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3483 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3371 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4100 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 4248 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5129 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5361 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite