Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
109909
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 (fix chaps) 4453 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 1798 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 2209 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 733 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 531 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1779 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 683 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2134 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1548 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1373 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1444 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1569 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1281 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1499 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1371 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1334 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2284 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1452 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2338 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1870 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1850 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2634 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1406 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1492 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1255 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1630 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1367 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1638 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1963 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1482 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1731 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1576 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1726 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1540 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 487 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1637 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 1950 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2538 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2814 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 4084 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 3041 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3080 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3147 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4360 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4582 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5005 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 5035 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5361 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5815 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite