Yumekuri

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing

Yumekuri

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
95753
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ... biết nói gì nhỉ ? Yukami Makoto thích du lịch tới suối nước nóng. Vào lần tới suối nước nóng thứ 100 của mình, cậu ấy đã gặp một cô gái ngoại quốc trong hồ tắm. sững sờ trước vẻ đẹp, cậu đã yêu cô ngay lập tức. Nhưng còn nhiều cô gái hơn nữa. Và tại sao Makoto bị bắt phải làm việc ở quán trọ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 chap 40 (fix chaps) 3757 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.4 chap 39.4 347 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.3 Chapter 39.3 1197 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chapter 39.2 599 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.1 Chapter 39.1 453 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chapter 38.2 1683 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chapter 38.1 536 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1977 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 848 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1205 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1295 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1298 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1200 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1353 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1245 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1213 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2193 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1380 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2261 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1780 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1725 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2159 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1325 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1413 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1180 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chapter 19.5 1378 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1253 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1523 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1721 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1376 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1543 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1471 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1550 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chapter 12.2 1380 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 330 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 1506 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 1810 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2384 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2373 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2 2220 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1 2183 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2829 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2918 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3990 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3972 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4668 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 4929 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5279 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5545 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yume-Kuri; 유메쿠리
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite