Samon-kun wa Summoner

Other Name
Samon-kun wa Summoner
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Samon-kun wa Summoner

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
29202
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

học sinh mới chuyển trường tự xưng là một triệu hồi sư. Tất cả mọi người tưởng cậu ta bị chứng bệnh ảo tưởng (chuunibyou) nên đã xa lánh cậu ta. Nữ sinh được mệnh danh là thiên thần của lớp đã bất chấp tất cả để thân hơn với cậu ta. Và rồi cậu ta đã nói rằng cậu ta chúa ghét những người giả tạo như cô ấy và triệu hội những con quỉ ám cô ấy để cô ấy buộc phải bộc lộ ra bản chất thật của mình. Nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra cô ấy là người tốt thực sự và cậu ta đã quyết định sẽ ám cô áy tới khi nào cô ấy chịu thua và trở nên xấu xa

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 503 28/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 540 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 175 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 211 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 197 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 175 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 182 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 154 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 186 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 183 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 165 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 168 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 140 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 147 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 195 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 198 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 268 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 214 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 174 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 233 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 211 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 217 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 267 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 197 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 219 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1275 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1100 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 632 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 591 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 870 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 919 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 537 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1638 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1033 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2959 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1871 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1971 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2977 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5310 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Samon-kun wa Summoner
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite