Samon-kun wa Summoner

Other Name
Samon-kun wa Summoner
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Samon-kun wa Summoner

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
30641
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

học sinh mới chuyển trường tự xưng là một triệu hồi sư. Tất cả mọi người tưởng cậu ta bị chứng bệnh ảo tưởng (chuunibyou) nên đã xa lánh cậu ta. Nữ sinh được mệnh danh là thiên thần của lớp đã bất chấp tất cả để thân hơn với cậu ta. Và rồi cậu ta đã nói rằng cậu ta chúa ghét những người giả tạo như cô ấy và triệu hội những con quỉ ám cô ấy để cô ấy buộc phải bộc lộ ra bản chất thật của mình. Nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra cô ấy là người tốt thực sự và cậu ta đã quyết định sẽ ám cô áy tới khi nào cô ấy chịu thua và trở nên xấu xa

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 534 28/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 566 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 221 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 222 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 215 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 206 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 201 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 154 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 254 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 252 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 223 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 204 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 187 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 158 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 214 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 212 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 294 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 255 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 203 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 300 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 225 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 249 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 284 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 215 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 291 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1328 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1174 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 669 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 636 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 900 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 944 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 577 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1728 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1059 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2987 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1903 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2016 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3017 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5364 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Samon-kun wa Summoner
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite