Ah! My Goddess

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Ah! My Goddess

favorite 6 / 10
person 1 votes
visibility
13616
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Khi đang ngồi tự kỉ trong ký túc xá, main hiện đang học đại học là Keiichi Morisato ngồi bấm máy gọi đồ ăn thì bấm nhầm cmn sang số tổng đài thần thánh. Và rồi sau đó thì soái tỷ - nữ thần belldandy hiện ra từ chiếc gương phía sau Keiichi. Rồi cậu ta ước với cô ấy là hãy ở bên cạnh cậu ta suốt đời. Sau đó là bị đuổi khỏi kí túc xá và hành trình từ đó mà bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chapter 30 518 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 321 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 196 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 158 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 202 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 233 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 157 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 480 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 510 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 531 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 488 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 191 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 496 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 487 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 499 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 603 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 488 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 550 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 509 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 576 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 599 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 516 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 509 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 495 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 295 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 498 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 762 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 668 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1081 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite