Ah! My Goddess

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Ah! My Goddess

favorite 6 / 10
person 1 votes
visibility
13152
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Khi đang ngồi tự kỉ trong ký túc xá, main hiện đang học đại học là Keiichi Morisato ngồi bấm máy gọi đồ ăn thì bấm nhầm cmn sang số tổng đài thần thánh. Và rồi sau đó thì soái tỷ - nữ thần belldandy hiện ra từ chiếc gương phía sau Keiichi. Rồi cậu ta ước với cô ấy là hãy ở bên cạnh cậu ta suốt đời. Sau đó là bị đuổi khỏi kí túc xá và hành trình từ đó mà bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chapter 30 504 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 307 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 177 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 145 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 182 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 216 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 143 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 468 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 499 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 512 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 468 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 172 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 478 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 475 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 488 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 585 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 488 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 533 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 491 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 562 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 579 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 498 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 496 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 476 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 281 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 479 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 750 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 655 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1045 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite