Ah! My Goddess

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Ah! My Goddess

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
15700
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Khi đang ngồi tự kỉ trong ký túc xá, main hiện đang học đại học là Keiichi Morisato ngồi bấm máy gọi đồ ăn thì bấm nhầm cmn sang số tổng đài thần thánh. Và rồi sau đó thì soái tỷ - nữ thần belldandy hiện ra từ chiếc gương phía sau Keiichi. Rồi cậu ta ước với cô ấy là hãy ở bên cạnh cậu ta suốt đời. Sau đó là bị đuổi khỏi kí túc xá và hành trình từ đó mà bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chapter 30 601 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 333 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 211 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 188 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 232 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 267 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 188 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 494 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 560 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 607 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 533 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 256 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 592 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 583 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 607 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 670 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 564 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 584 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 598 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 659 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 683 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 593 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 603 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 622 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 392 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 560 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 852 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 758 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1310 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ah! My Goddess,
Translator Name Vechai
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite