Bocchiman

Other Name
Bocchiman
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author sakakibara sousou
Status Ongoing

Bocchiman

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
40356
local_library
9 Chaps

Genres

Summary

Nam chính làm anh hùng trong một thế giới chẳng còn một ai :v (chẳng biết tính cứu ai nữa khi con người tạch hết còn mình nam chính)

Info

Other Name
Bocchiman
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author sakakibara sousou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite