Gift ±

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Gift ±

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
85287
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp chuyên đi giết mấy tên tội phạm rồi dùng nội tạng bọn chúng để cứu người khác

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chapter 87 500 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 240 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 160 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 235 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 248 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 407 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 425 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 507 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 544 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 315 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 352 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 385 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 523 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1877 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1928 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1778 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1305 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1088 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 802 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 57 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 804 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 918 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 868 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 648 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 661 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 637 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 649 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 788 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 941 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 819 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 926 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 717 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 782 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 768 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 790 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 658 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 636 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 722 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 879 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 721 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 888 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 798 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 700 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 871 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 840 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 670 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 693 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 848 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 819 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 743 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 860 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1053 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 940 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 853 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 834 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 851 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 976 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 846 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 884 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 997 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 957 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 796 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 959 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 965 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 964 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 895 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1055 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1076 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1160 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1159 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 950 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1023 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1097 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1248 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1263 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1147 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1214 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1091 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1441 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1460 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1411 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1260 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1270 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1509 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1651 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2026 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2122 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1999 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 339 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3808 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite