Gift ±

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Gift ±

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
76914
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp chuyên đi giết mấy tên tội phạm rồi dùng nội tạng bọn chúng để cứu người khác

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chapter 87 171 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 98 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 58 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 203 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 211 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 304 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 302 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 380 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 470 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 227 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 257 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 304 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 394 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1788 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1781 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1724 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1153 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1043 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 665 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 0 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 716 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 800 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 828 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 550 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 552 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 545 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 570 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 721 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 830 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 758 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 850 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 665 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 718 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 660 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 743 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 613 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 574 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 627 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 751 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 647 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 780 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 686 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 635 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 757 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 761 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 655 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 584 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 759 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 721 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 644 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 723 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 934 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 844 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 761 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 762 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 791 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 890 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 747 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 851 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 910 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 862 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 767 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 892 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 933 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 901 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 866 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 996 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 995 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1076 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1105 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 856 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 947 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 991 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1113 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1164 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1059 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1101 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1031 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1330 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1384 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1288 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1166 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1192 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1412 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1488 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1910 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2024 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1894 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 207 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3518 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite