Gift ±

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Gift ±

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
81262
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp chuyên đi giết mấy tên tội phạm rồi dùng nội tạng bọn chúng để cứu người khác

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chapter 87 391 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 190 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 75 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 235 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 231 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 336 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 374 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 451 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 516 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 267 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 291 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 336 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 464 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1828 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1876 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1761 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1275 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1088 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 710 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 42 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 761 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 848 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 855 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 583 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 599 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 573 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 601 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 748 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 883 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 804 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 899 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 700 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 746 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 688 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 770 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 644 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 618 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 674 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 777 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 692 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 843 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 753 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 680 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 799 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 789 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 670 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 617 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 792 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 765 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 668 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 808 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1014 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 889 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 810 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 800 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 820 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 917 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 808 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 884 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 978 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 893 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 796 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 915 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 965 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 932 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 895 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1029 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1039 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1134 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1159 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 895 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 997 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1036 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1176 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1217 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1097 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1131 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1055 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1374 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1421 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1343 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1216 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1243 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1461 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1582 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1964 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2065 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1961 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 269 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3698 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite