Gift ±

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing

Gift ±

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
78438
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 nữ sinh cấp 3 xinh đẹp chuyên đi giết mấy tên tội phạm rồi dùng nội tạng bọn chúng để cứu người khác

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chapter 87 252 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 117 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 58 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 218 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 211 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 319 11/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 322 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 398 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 486 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 242 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 274 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 317 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 427 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1804 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1792 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1742 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1185 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1071 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 681 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 12 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 730 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 816 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 844 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 570 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 568 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 557 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 582 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 735 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 846 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 775 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 870 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 681 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 729 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 674 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 754 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 632 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 590 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 646 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 763 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 658 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 800 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 703 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 653 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 772 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 776 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 655 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 599 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 773 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 732 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 655 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 763 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 967 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 858 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 780 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 775 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 803 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 902 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 761 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 871 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 922 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 875 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 780 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 903 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 948 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 920 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 884 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1011 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1014 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1096 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1125 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 876 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 964 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1006 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1124 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1183 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1078 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1119 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1042 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1348 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1396 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1306 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1178 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1212 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1423 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1504 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1928 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2035 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1918 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 207 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3567 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gift ±
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manhua
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite