Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
567882
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chapter 86 5952 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5336 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5179 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5455 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5290 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 5320 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5260 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5131 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5134 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chương 77.5 5297 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5182 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5525 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 5111 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5024 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5107 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5140 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5081 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5348 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5320 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 5678 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5370 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5188 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5148 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5143 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 5182 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5090 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5287 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5210 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5040 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5199 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5108 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5191 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 5150 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4811 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5166 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5161 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4914 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5256 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4449 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 5517 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5142 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5150 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5018 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5035 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5092 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5350 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5048 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5089 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5323 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 5245 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5031 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5231 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5235 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4408 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 5446 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5408 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5255 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 4755 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4703 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 5235 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5027 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 5116 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5356 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 4132 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5168 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5168 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5094 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5123 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5058 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 5297 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5212 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5148 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5362 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5227 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5082 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4735 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5488 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5241 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5271 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5272 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 5106 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5334 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 5525 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5190 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5185 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5245 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 5570 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5343 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5248 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5646 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5567 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5574 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 5162 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4798 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5676 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5706 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5609 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5577 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 5315 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5435 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5570 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 5399 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5695 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 5352 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5964 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5968 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6138 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6759 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite