Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
156567
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Chap Title Total Views Date Added Action
69.5 Chương 69.5 1423 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1001 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 710 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 672 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 655 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 610 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 647 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 643 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 573 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 709 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 1295 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 893 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 846 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 648 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 659 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 670 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 622 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 594 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 606 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 609 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 897 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 858 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1353 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 852 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 835 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 790 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 706 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 808 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 719 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 729 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 1460 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 993 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 831 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 831 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 799 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 844 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 816 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 867 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 825 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 824 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 1452 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 997 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 855 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 810 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 792 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 849 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 810 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 808 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 791 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 787 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1834 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1264 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1014 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 999 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1045 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 942 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 981 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 906 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 904 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 869 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 886 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 1367 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2003 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 1765 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 1271 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2200 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2052 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 3042 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2911 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2198 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4916 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5039 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4688 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 932 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1037 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5080 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5070 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5027 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5027 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 4201 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4206 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4585 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 4296 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4608 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 4450 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5156 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5224 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5420 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5479 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite