Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
581756
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chapter 86 6284 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5426 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5431 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5521 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5398 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 5446 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5418 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5195 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5328 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chương 77.5 5367 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5246 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5589 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 5173 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5094 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5163 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5206 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5143 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5446 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5380 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 5748 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5440 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5250 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5212 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5205 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 5242 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5154 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5349 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5278 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5104 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5261 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5224 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5535 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 5220 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5048 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5232 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5431 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5103 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5382 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4906 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 5575 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5274 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5218 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5098 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5103 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5172 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5416 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5112 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5149 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5379 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 5301 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5099 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5333 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5293 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4867 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 5504 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5472 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5473 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 5044 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5125 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 5297 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5087 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 5182 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5428 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5036 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5296 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5232 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5370 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5195 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5186 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 5511 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5460 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5302 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5494 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5315 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5214 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5035 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5564 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5351 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5339 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5334 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 5176 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5510 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 5595 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5248 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5279 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5335 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 5630 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5719 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5432 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5754 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5643 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5648 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 5256 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5143 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5750 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5768 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5675 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5857 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 5377 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5493 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5646 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 5509 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5763 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 5438 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6032 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6046 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6276 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6945 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite