Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
132547
local_library
79 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Chap Title Total Views Date Added Action
61.5 Chương 61.5 886 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 502 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 464 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 373 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 382 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 386 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 355 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 343 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 355 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 327 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 665 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 610 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1098 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 594 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 634 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 540 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 484 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 533 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 466 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 492 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 1236 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 753 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 570 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 586 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 567 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 592 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 577 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 654 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 634 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 612 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 1223 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 770 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 628 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 600 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 612 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 625 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 576 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 607 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 566 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 621 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1577 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1011 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 773 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 775 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 816 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 766 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 773 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 725 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 678 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 683 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 682 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 1182 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1774 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 1490 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 1095 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2025 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1904 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 2852 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2751 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2063 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4701 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5013 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4479 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 767 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 834 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5034 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4940 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5001 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4990 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 4043 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4026 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4379 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 4088 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4392 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 4226 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5128 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5194 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5388 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5431 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite