Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
531520
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chapter 86 5644 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5172 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5027 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5255 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5060 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 5050 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5122 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5013 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4256 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chương 77.5 5153 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5094 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5441 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 5009 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4538 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4961 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5024 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4591 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5244 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5196 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 5414 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5250 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4746 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5038 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4527 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 4819 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 4758 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5199 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5076 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4325 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 5091 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4400 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5019 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 5066 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4135 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5026 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5059 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4296 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5160 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3887 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 5427 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5040 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5072 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 4384 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4542 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4133 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5142 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3921 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3282 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5027 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 5057 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3768 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4787 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5013 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3711 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 5232 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5194 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5097 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 3948 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4079 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 5059 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4436 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 5028 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5214 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3566 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4698 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5098 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4863 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4356 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3902 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 5201 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5046 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4195 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5148 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5041 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4492 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3659 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5282 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5085 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5121 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4285 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 5034 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5234 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 5363 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5048 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5109 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5107 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 5192 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5089 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5030 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5554 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5411 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5428 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 4602 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4068 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5458 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5568 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5415 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5411 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 5233 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5269 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5502 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 5251 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5405 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 5254 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5870 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5666 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5930 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6247 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite