Thật khó để yêu một Otaku

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Thật khó để yêu một Otaku

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
469959
local_library
108 Chaps

Genres

Summary

Narumi, một cô nàng Fujoshi mê truyện tranh chính hiệu. Hirotaka, một anh chàng Otaku nghiện game cũng chính hiệu nốt. Cả 2 là bạn trung học và hiện đang làm cùng 1 nơi mà không hề hay biết. Họ có nhiều điểm chung, nhất là đang cố che giấu sở thích bị cho là kì quặc này của mình tại công sở. Cuộc gặp mặt tình cờ trong công ty khiến họ trở nên thân thiết hơn và gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chapter 86 5366 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5092 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4779 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5077 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 4639 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3738 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4134 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3665 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3666 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.5 Chương 77.5 5031 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4523 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5237 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.5 Chương 75.5 4372 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3603 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4443 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4200 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3913 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3946 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3919 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 5258 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4373 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4073 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4654 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3912 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chương 65.5 3513 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3505 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3860 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4657 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3651 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 4331 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3797 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4441 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5 4466 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3870 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4497 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3598 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3585 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3538 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3327 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chương 53.5 4503 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3896 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4858 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 3400 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3956 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3490 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4674 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3134 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2959 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3636 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chương 45.5 4177 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3398 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3191 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3702 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3300 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.5 Chương 41.5 3771 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5122 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5005 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 3254 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3737 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 (fix chaps) 3832 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3589 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chương 37.5 3281 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5108 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3030 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3263 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5008 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4267 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4019 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3520 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 4287 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4931 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3914 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 4833 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4987 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4179 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3318 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5132 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4994 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4449 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3522 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 3790 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5022 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 (fix chaps) 4040 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 3944 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4267 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5065 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chương 17.5 5110 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5039 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4875 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5520 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5331 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5246 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 4129 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3187 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5424 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5382 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5303 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5333 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chap 7.1 5185 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5237 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5384 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chap 5.1 5223 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5369 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chap 4.5 5216 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5824 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5612 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5870 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6157 24/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Wotaku ni koi wa muzukashi
Translator Name Bakami Group
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite