Cold Moon Chronicles

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
월한강천록; Worhangangcheollok ,Biên niên sử lãnh nguyệt
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author hwaesek
Status Ongoing

Cold Moon Chronicles

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
53195
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Sowol, đệ tử Võ Đang phái, giấu trong mình những kỹ năng võ thuật vô song nhưng lại sống như một kẻ lười nhác, trong 1 lần dấn thân vào một cuộc hành trình đến Alliance Murim với đệ tử mới nhập môn của sowol, Soha,rất đập chai và nhân từ. Người huynh đệ đầu tiên, Jiseo, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao cho

Nhưng họ lại bị Noak truy đuổi , người nghi ngờ Sowol là gián điệp hai mang của Demonic Cult. Trong khi cả ba giả mạo trái phiếu để thông qua thử thách của họ, bỗng một thảm họa rớt xuống thành murim hòa bình ...

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chapter 42 1648 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1109 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1431 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1294 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1059 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1445 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1061 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 719 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 544 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 649 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 586 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 952 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1467 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 935 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1725 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2267 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 943 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1037 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1028 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 675 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 611 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 957 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 725 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1538 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 791 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 699 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 778 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1432 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1269 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1245 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1097 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1476 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1375 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1684 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1247 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1774 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1329 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1365 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1459 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1593 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1780 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4397 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
월한강천록; Worhangangcheollok ,Biên niên sử lãnh nguyệt
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author hwaesek
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite