Cold Moon Chronicles

Other Name
월한강천록; Worhangangcheollok ,Biên niên sử lãnh nguyệt
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author hwaesek
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Cold Moon Chronicles

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
57510
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Sowol, đệ tử Võ Đang phái, giấu trong mình những kỹ năng võ thuật vô song nhưng lại sống như một kẻ lười nhác, trong 1 lần dấn thân vào một cuộc hành trình đến Alliance Murim với đệ tử mới nhập môn của sowol, Soha,rất đập chai và nhân từ. Người huynh đệ đầu tiên, Jiseo, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao cho

Nhưng họ lại bị Noak truy đuổi , người nghi ngờ Sowol là gián điệp hai mang của Demonic Cult. Trong khi cả ba giả mạo trái phiếu để thông qua thử thách của họ, bỗng một thảm họa rớt xuống thành murim hòa bình ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chapter 42 1856 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1339 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1719 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1334 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1421 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1556 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1369 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 770 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 616 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 677 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 632 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1023 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1614 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1005 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1913 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2314 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1006 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1105 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1104 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 783 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 666 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 994 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 763 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1603 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 834 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 744 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 822 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1473 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1336 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1296 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1182 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1508 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1460 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1948 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1311 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1831 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1414 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1417 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1521 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1646 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1821 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4764 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
월한강천록; Worhangangcheollok ,Biên niên sử lãnh nguyệt
Translator Name Bigtruyen
Category Manhua
Author hwaesek
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite