Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
774815
local_library
206 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chap 202 2603 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 1789 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1518 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 1913 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1447 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 2805 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1124 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 1114 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4406 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3403 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5165 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3910 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 4134 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4608 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3572 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 501 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2092 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2630 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2707 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2183 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5162 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2976 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5067 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3196 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 442 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4608 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5072 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 790 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 3480 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4412 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5015 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3182 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3016 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4481 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4698 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4125 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3868 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3440 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4253 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3979 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4051 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4892 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5018 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 3993 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3912 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3564 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3704 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3416 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3422 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3091 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3301 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3057 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3149 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3486 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3247 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3215 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3581 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 3074 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 3052 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3115 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3560 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 2984 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2552 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2766 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2520 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2762 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3244 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2382 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 3172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3527 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4299 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 487 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 367 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 421 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 346 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 331 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 393 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 331 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 322 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 317 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 336 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 416 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 270 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 956 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 871 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 820 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 915 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 710 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 755 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 848 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 849 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4671 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5014 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5177 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3463 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4021 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3952 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4031 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3915 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4023 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4127 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4122 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4125 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4112 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4224 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4395 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4182 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4082 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4110 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4504 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4161 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4597 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4141 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4330 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4324 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4310 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3966 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 4118 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3953 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4272 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4189 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 254 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4008 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3772 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4481 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4933 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4239 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4146 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4232 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4267 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4043 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4085 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4089 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4372 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3793 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3852 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4383 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4295 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3837 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4124 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4211 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4395 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4278 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4619 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4409 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4348 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4574 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4764 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5018 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4559 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4903 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4614 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4776 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5073 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4609 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3489 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5075 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5018 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4643 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4564 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4653 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3526 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 234 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5059 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5036 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5093 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5140 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5164 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5136 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5146 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5308 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5259 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5130 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5163 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5166 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5213 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5266 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5230 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5168 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5241 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5236 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5309 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5217 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5317 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5432 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5448 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5724 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5455 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5413 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5424 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5510 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5548 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5496 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5720 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5469 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5514 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5596 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5656 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5722 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6003 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6738 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite