Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 9 / 10
person 15 votes
visibility
808060
local_library
208 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
204 Chap 204 2209 03/07/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 2981 25/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 3312 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 2280 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 2005 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 2359 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1844 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 3247 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1523 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 1533 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4778 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3922 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5211 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 4251 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 4448 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4964 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3904 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 820 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2409 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2947 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2991 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2447 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5202 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3258 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5107 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3415 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 694 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4782 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5104 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 1021 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 3696 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4596 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5043 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3413 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3202 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4686 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4869 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4321 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4033 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3651 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4444 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4224 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4272 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5014 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5048 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4214 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 4141 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3790 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3950 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3611 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3628 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3265 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3495 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3285 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3336 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3681 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3385 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3341 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3728 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 3187 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 3180 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3674 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 3160 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2651 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2912 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2640 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2913 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3410 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2505 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 3341 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3731 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4566 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 647 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 523 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 490 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 457 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 415 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 564 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 516 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 465 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 426 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 459 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 593 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 448 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1088 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 988 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 954 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1063 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 841 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 877 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 963 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 977 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4806 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4288 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5032 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5197 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3608 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4245 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4131 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4194 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 4049 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4315 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4333 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4270 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4294 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4429 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4634 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4365 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4237 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4286 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4659 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4281 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4723 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4261 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4453 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4432 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4410 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 4071 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 4197 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 4059 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4369 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4336 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 517 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4085 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3847 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4579 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5011 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4290 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4223 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4189 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4301 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4216 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4357 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4147 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4140 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4419 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3831 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3915 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4474 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4352 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3914 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4223 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4293 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4502 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4384 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4651 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4499 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4407 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4665 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4787 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5030 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4644 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4966 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4694 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4924 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5087 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4730 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3595 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5089 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5026 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4701 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4641 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4714 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3603 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 353 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5071 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5048 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5109 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5154 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5180 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5136 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5150 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5152 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5314 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5221 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5271 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5142 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5169 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5176 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5223 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5276 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5238 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5184 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5257 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5242 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5335 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5233 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5331 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5458 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5460 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5738 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5473 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5429 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5444 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5532 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5574 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5514 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5742 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5509 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5546 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5636 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5704 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5800 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6219 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7186 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite