Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
762777
local_library
206 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chap 202 1548 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 989 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1338 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 1707 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1250 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 2623 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 920 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 980 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4266 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3285 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5145 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3790 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 4016 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4490 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3473 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 399 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2008 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2526 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2598 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2088 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5130 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2846 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5055 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3152 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 369 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4336 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5066 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 744 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 3022 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4231 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5007 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3116 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2954 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4404 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4642 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4079 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3826 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3378 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4194 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3894 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3969 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4794 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4993 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 3925 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3849 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3497 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3647 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3330 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3360 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3002 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3245 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3016 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3107 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3438 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3175 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3550 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 3031 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2991 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3085 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3375 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 2929 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2492 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2709 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2481 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2719 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3178 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2333 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 3090 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3454 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4215 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 412 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 316 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 353 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 270 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 304 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 332 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 278 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 283 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 268 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 312 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 355 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 223 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 865 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 807 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 767 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 825 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 668 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 681 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 788 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 770 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4634 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4123 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5010 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5173 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3406 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4006 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3921 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3988 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3834 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3932 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4040 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4049 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4057 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4050 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4140 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4325 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4151 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4023 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4065 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4380 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4131 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4536 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4105 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4294 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4275 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4279 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3949 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3991 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3953 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4272 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4189 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 198 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3977 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3757 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4469 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4933 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4220 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4134 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4232 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4099 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4255 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4031 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4059 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4057 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4316 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3793 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3852 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4383 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4281 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3821 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4124 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4199 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4338 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4592 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4385 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4180 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4545 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4764 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4957 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4547 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4903 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4614 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4776 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5073 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4609 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3489 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5053 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4967 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4643 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4553 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4638 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3509 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 201 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5057 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5036 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5087 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5140 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5164 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5114 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5118 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5146 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5302 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5205 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5255 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5128 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5161 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5166 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5213 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5266 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5230 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5168 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5239 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5234 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5309 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5217 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5315 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5420 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5420 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5722 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5451 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5413 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5418 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5498 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5526 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5496 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5532 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5469 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5512 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5592 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5648 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5710 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5973 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6630 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite