Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
758771
local_library
206 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chap 202 1395 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 957 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1305 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 1671 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1215 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 2611 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 905 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 937 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4230 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3251 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5143 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3774 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3960 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4457 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3459 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 367 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1978 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2512 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2587 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2038 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5120 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2832 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5053 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3137 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 332 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4241 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5062 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 733 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 3003 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4214 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5005 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3098 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2934 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4356 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4617 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4059 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3808 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3360 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4177 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3879 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3958 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4783 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4981 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 3906 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3834 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3481 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3632 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3319 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3343 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2986 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3230 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3001 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3092 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3419 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3188 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3157 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3539 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 3011 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2973 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3071 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3288 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 2904 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2492 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2696 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2463 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2687 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3164 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2317 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2996 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3412 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4187 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 386 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 290 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 321 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 238 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 269 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 304 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 267 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 260 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 228 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 255 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 339 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 198 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 831 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 796 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 740 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 799 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 650 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 669 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 751 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 735 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4623 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4093 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5008 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5171 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3387 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3956 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3891 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3956 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3802 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3898 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4008 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4012 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4033 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4033 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4121 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4314 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4137 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4012 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4048 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4298 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4111 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4518 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4092 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4281 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4261 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4264 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3930 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3974 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3935 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4260 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4171 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 185 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3958 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3741 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4453 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4920 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4121 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4104 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4221 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4084 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4235 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4015 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4059 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4042 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4298 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3778 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3824 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4349 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4270 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3809 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4110 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4186 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4307 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4196 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4576 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4365 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4081 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4532 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4748 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4943 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4535 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4871 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4602 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4758 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5069 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4591 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3474 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5043 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4857 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4632 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4539 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4626 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3491 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 182 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5055 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5034 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5085 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5138 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5162 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5112 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5104 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5144 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5300 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5203 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5253 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5126 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5159 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5164 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5211 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5264 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5226 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5166 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5237 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5232 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5307 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5215 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5313 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5418 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5418 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5720 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5447 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5411 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5416 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5496 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5516 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5492 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5530 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5467 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5510 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5590 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5644 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5706 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5967 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6620 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite