Otaku Sanctuary

Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
715674
local_library
194 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
194 Chapter 194 3499 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 2709 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5091 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3413 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3537 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4136 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3143 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1725 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2210 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2301 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1761 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5080 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2480 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5009 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 2883 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 3917 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5028 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 476 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 2715 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3958 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 4712 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 2818 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2645 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4083 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4386 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 3818 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3518 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3158 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 3952 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3638 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3759 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4569 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4757 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 3671 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3643 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3301 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3447 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3193 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3205 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2825 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3102 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 2858 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2962 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3255 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3026 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3028 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3371 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2878 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2848 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 2927 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3170 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 2781 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2390 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2558 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2322 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2570 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3026 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2114 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2801 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3174 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4000 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 300 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 202 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 232 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 150 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 176 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 176 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 171 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 185 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 153 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 168 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 183 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 86 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 631 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 572 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 576 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 637 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 508 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 500 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 587 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 576 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4469 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 3935 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 4861 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5149 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3241 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3795 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3721 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3764 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3602 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3732 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3826 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3814 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3859 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3844 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3945 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4094 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3984 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3824 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 3853 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4066 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3941 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4322 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3926 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4152 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4121 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4148 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3741 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3815 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3788 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3965 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3817 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3564 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4278 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4703 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3977 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3965 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3916 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4081 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3923 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4004 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3841 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3849 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3850 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4144 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3644 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3652 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4149 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4069 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3653 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3924 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3964 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4092 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3986 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4362 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4178 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3891 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4333 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4545 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4705 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4273 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4647 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4383 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4589 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5045 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4436 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3331 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5019 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4662 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4425 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4373 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4474 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3333 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5025 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4963 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5055 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5110 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5134 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5084 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5082 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5118 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5254 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5155 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5217 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5088 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5119 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5124 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5173 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5226 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5186 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5132 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5199 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5190 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5263 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5171 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5267 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5368 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5366 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5666 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5397 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5357 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5356 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5418 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5450 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5414 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5460 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5393 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5424 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5498 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5544 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5602 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5813 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6252 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite