Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
755711
local_library
206 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chap 202 1189 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 935 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1286 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 1656 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1196 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 2611 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 905 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 937 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4216 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3234 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5141 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 3757 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 3908 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4416 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3447 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 367 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1964 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2501 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2574 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2022 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5116 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 2792 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5049 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3122 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 321 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4207 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5060 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 703 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 2944 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4196 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5003 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3081 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 2918 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4337 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4605 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4039 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3790 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3347 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4157 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3867 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3942 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4767 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4967 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 3894 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3823 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3462 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3613 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3301 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3326 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2969 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3219 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 2986 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3075 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3400 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3176 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3139 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3522 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 2992 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 2956 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3057 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3256 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 2884 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2477 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2677 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2452 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2670 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3150 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2297 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2984 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3395 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 374 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 276 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 307 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 222 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 255 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 286 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 248 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 242 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 204 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 237 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 280 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 166 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 813 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 781 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 723 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 788 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 639 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 653 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 731 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 724 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4610 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4076 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5006 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5169 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3373 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3944 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3872 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3943 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3782 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3879 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3992 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3983 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4015 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4019 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4104 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4303 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4126 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3982 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4019 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4262 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4091 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4501 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4077 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4269 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4248 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4253 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3916 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3959 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3920 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4249 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4152 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 185 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3947 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3724 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4438 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4902 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4193 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4107 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4068 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4208 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4072 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4218 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3998 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4046 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4029 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4279 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3767 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3807 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4335 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4240 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3793 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4099 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4173 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4290 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4177 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4558 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4348 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4052 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4517 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4733 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4928 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4520 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4855 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4588 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4743 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5067 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4580 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3458 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5039 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4820 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4615 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4519 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4611 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3480 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 168 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5051 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5032 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5083 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5136 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5160 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5110 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5102 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5142 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5298 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5201 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5251 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5124 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5157 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5162 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5209 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5262 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5224 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5164 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5235 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5230 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5305 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5213 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5311 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5416 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5416 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5718 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5445 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5409 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5412 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5492 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5512 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5490 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5528 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5465 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5508 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5588 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5640 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5700 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5961 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6596 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite