Witch Hunter

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Witch Hunter

favorite 8 / 10
person 14 votes
visibility
784970
local_library
206 Chaps

Genres

Summary

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy? Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy - WH) ! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
202 Chap 202 2788 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 1892 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 1623 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 2007 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 1576 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 2926 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 1248 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 (fix chaps) 1226 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 4477 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 3514 12/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 5177 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 4012 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 4210 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 4730 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 3682 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 598 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 2198 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 2751 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 chap 184 2823 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2251 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5176 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 3078 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5077 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 3237 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.5 Chapter 178.5 516 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178.2 Chapter 178.2 4670 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5082 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.5 Chương 177.5 867 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177.2 Chapter 177.2 3545 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4465 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5021 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3263 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3069 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4561 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4756 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4188 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3893 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3525 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4338 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4103 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4127 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4915 01/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5028 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4071 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 4000 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3658 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 3803 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3511 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3494 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3156 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 3375 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3152 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 3237 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3588 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 3344 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 3273 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 3631 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 3116 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 3090 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3176 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 3609 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 3067 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2624 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 2861 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2584 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2816 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 3319 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2428 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 3224 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 3597 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 4382 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 544 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 411 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 421 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 360 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 347 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 451 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 375 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 376 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 357 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 381 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chương 125 470 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 1284 320 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 996 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 925 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 900 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 995 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 791 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 812 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 904 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chương 116 926 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4743 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4224 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5024 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5189 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3524 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4091 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 4030 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4097 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3983 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4088 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4189 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 4205 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4192 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4198 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4340 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 4531 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 4252 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4154 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4194 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4578 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4207 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4647 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 4190 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4359 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4355 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4347 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 4047 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 4138 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 4002 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4305 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 4235 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 297 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 4071 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3816 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4535 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 4986 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4275 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4204 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4159 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4255 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4165 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4319 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4084 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4139 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4106 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4384 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3804 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3890 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4428 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4328 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3880 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4177 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4260 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4455 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4325 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 4633 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4452 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4380 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4623 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4764 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5022 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4601 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4917 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 4659 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4821 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5081 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4663 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3541 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5083 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5024 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4670 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4590 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4680 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3571 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 286 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5065 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5044 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5103 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5144 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5174 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5128 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5146 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5146 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5310 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5217 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5263 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5138 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5165 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5172 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5219 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5274 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5234 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5176 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5251 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5238 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5319 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5223 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5323 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5434 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5454 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5732 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5465 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5419 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5434 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5516 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5552 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5502 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5724 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5475 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5518 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5606 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5666 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5726 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6009 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6748 26/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Witch Hunter
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite