Ayakashiko

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing

Ayakashiko

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
172813
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Miyatsuka Mahoro, 1 cô bé 16 tuổi đang là quản lí của 1 khu nhà tên là Ayakashi – sou nằm ở trung tâm Asakusa. Ngoài Mahoro còn có bé ma Zashikiwarashi ham ăn, bé hồ ly tinh Kitsune chuyên chọc phá và bé tuyết Yukionna thích ngủ trong tủ lạnh. Mặc dù nghèo, 4 người bọn họ đều dành thời gian mỗi ngày vui đùa và gây rắc rối cho nhau. Chào mừng tới thế giới của Ayakashi!​

Chap Title Total Views Date Added Action
64.2 CHAP 64.2[HẾT] 593 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 CHAP 64.1 635 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 471 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 CHAP 62.5 492 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 619 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 519 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 564 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 747 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 669 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 CHAP 57 856 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 938 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 CHAP 55 934 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 732 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 827 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 837 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 789 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 577 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 786 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 874 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 908 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 1021 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 811 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1050 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1053 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 928 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1134 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1073 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1081 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 1398 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 1272 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1241 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1441 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1314 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1568 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chao 32 2366 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 2965 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 2724 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2899 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3940 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4032 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3900 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3988 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4941 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 3787 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 4043 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4051 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 4150 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 4624 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 3786 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 4724 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4751 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4820 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 5009 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 5129 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 5021 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 4686 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 5128 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5009 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5116 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5086 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5070 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 5102 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5155 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5170 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5309 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 5580 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite