Ayakashiko

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing

Ayakashiko

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
183878
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Miyatsuka Mahoro, 1 cô bé 16 tuổi đang là quản lí của 1 khu nhà tên là Ayakashi – sou nằm ở trung tâm Asakusa. Ngoài Mahoro còn có bé ma Zashikiwarashi ham ăn, bé hồ ly tinh Kitsune chuyên chọc phá và bé tuyết Yukionna thích ngủ trong tủ lạnh. Mặc dù nghèo, 4 người bọn họ đều dành thời gian mỗi ngày vui đùa và gây rắc rối cho nhau. Chào mừng tới thế giới của Ayakashi!​

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
64.2 CHAP 64.2[HẾT] 1243 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 CHAP 64.1 897 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 683 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 CHAP 62.5 617 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 737 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 690 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 738 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 903 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 770 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 CHAP 57 944 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1079 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 CHAP 55 1074 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 850 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 1378 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 987 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 972 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 949 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 986 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1063 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1082 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 1191 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 1009 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1194 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1187 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1096 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1266 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1206 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1209 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 1534 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 1419 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1362 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1578 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1459 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1713 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chao 32 2680 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 3463 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 2853 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3199 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 4220 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4380 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4195 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 4148 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 5010 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 3888 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 4176 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4225 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 4502 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 4784 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 4163 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 4826 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4938 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5052 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 5047 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 5141 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 5035 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 4869 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 5138 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5025 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5132 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5100 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5090 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 5114 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5167 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5194 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5341 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 5718 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite