Ayakashiko

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing

Ayakashiko

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
180738
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Miyatsuka Mahoro, 1 cô bé 16 tuổi đang là quản lí của 1 khu nhà tên là Ayakashi – sou nằm ở trung tâm Asakusa. Ngoài Mahoro còn có bé ma Zashikiwarashi ham ăn, bé hồ ly tinh Kitsune chuyên chọc phá và bé tuyết Yukionna thích ngủ trong tủ lạnh. Mặc dù nghèo, 4 người bọn họ đều dành thời gian mỗi ngày vui đùa và gây rắc rối cho nhau. Chào mừng tới thế giới của Ayakashi!​

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
64.2 CHAP 64.2[HẾT] 1085 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 CHAP 64.1 766 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 565 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 CHAP 62.5 580 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 713 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 659 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 672 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 813 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 757 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 CHAP 57 929 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1008 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 CHAP 55 1027 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 809 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 1325 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 915 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 907 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 899 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 901 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 973 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1026 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 1149 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 977 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1129 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1162 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1033 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1221 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1177 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1155 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 1480 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 1374 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1350 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1546 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1409 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1654 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chao 32 2647 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 3402 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 2795 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3142 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 4181 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4367 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 4132 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 4045 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4988 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 3835 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 4099 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4143 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 4459 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 4728 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 4078 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 4772 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4820 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5042 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 5037 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 5135 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 5027 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 4810 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 5134 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5019 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5124 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5090 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5078 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 5110 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5161 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5184 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5331 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 5678 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite