Goblin Slayer

Ayakashiko

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing

Ayakashiko

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
171850
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Miyatsuka Mahoro, 1 cô bé 16 tuổi đang là quản lí của 1 khu nhà tên là Ayakashi – sou nằm ở trung tâm Asakusa. Ngoài Mahoro còn có bé ma Zashikiwarashi ham ăn, bé hồ ly tinh Kitsune chuyên chọc phá và bé tuyết Yukionna thích ngủ trong tủ lạnh. Mặc dù nghèo, 4 người bọn họ đều dành thời gian mỗi ngày vui đùa và gây rắc rối cho nhau. Chào mừng tới thế giới của Ayakashi!​

Chap Title Total Views Date Added Action
64.2 CHAP 64.2[HẾT] 538 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.1 CHAP 64.1 620 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 460 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 CHAP 62.5 474 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 603 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 519 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 564 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 747 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 654 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 CHAP 57 841 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 925 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 CHAP 55 906 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 732 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 827 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 837 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 789 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 577 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 786 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 874 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 908 04/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 1021 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 811 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1033 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1038 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 928 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1134 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1058 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1066 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 1398 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 1254 20/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1223 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1430 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1273 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 1551 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chao 32 2330 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 2931 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 2704 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2871 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3914 19/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 3993 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3867 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3956 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4877 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 3761 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 4023 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4038 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 4118 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 4611 07/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 3757 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 4692 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4719 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4785 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 5005 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 5127 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 5017 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 4658 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 5126 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5005 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5114 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5084 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5070 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 5100 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5149 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5168 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5305 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 5576 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
あやかしこ
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hijiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite