Original

LV 999 no Murabito

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

LV 999 no Murabito

favorite 9 / 10
person 122 votes
visibility
282758
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Một thế giới mà cấp độ quyết định tất cả, nghề nghiệp của mỗi người thì cũng đều được quyết định ngay từ khi sinh ra. Đấu sĩ, Chiến binh, Triệu hồi sư, Ẩn sĩ, Thợ săn, bla bla ... Những chức nghiệp này mạnh thì chả có gì đáng nói cả, thế còn một chức nghiệp mà ai cũng xem thường ... "Thường dân" thì sao? Các bạn đã bao giờ nghe đến anh nông dân tay không tát lệch mồm quái vật bao giờ chưa? Chưa thì giờ xem nè Tóm lại thanh niên class "Thường dân" lv999 bá đạo đi lòng vòng bem quái, hết!

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chương 39 5428 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5679 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5776 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 (fix chaps) 6256 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5940 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5122 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6464 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6178 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6032 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 6426 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6331 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6978 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7095 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6820 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6557 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6918 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7509 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6412 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6516 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7034 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7659 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6607 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6605 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 7998 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8231 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6956 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7616 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 7646 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8404 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 8378 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8286 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8224 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8403 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9150 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8800 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8634 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8864 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9049 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9777 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite