LV 999 no Murabito

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

LV 999 no Murabito

favorite 9 / 10
person 137 votes
visibility
361770
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Một thế giới mà cấp độ quyết định tất cả, nghề nghiệp của mỗi người thì cũng đều được quyết định ngay từ khi sinh ra. Đấu sĩ, Chiến binh, Triệu hồi sư, Ẩn sĩ, Thợ săn, bla bla ... Những chức nghiệp này mạnh thì chả có gì đáng nói cả, thế còn một chức nghiệp mà ai cũng xem thường ... "Thường dân" thì sao? Các bạn đã bao giờ nghe đến anh nông dân tay không tát lệch mồm quái vật bao giờ chưa? Chưa thì giờ xem nè Tóm lại thanh niên class "Thường dân" lv999 bá đạo đi lòng vòng bem quái, hết!


Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chap 51 5459 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6168 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6140 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3711 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3380 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4811 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5076 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5805 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6020 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5270 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5177 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6009 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5910 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6067 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6158 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 (fix chaps) 6592 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6236 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5386 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6732 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6430 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6286 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 6734 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6587 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7230 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7345 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7080 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6823 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7214 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7845 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6746 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6836 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7390 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8001 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6987 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7039 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 8446 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8673 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7396 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8052 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 8092 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8850 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 8884 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8772 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8694 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8985 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9768 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9374 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9232 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9528 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9705 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10639 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite