LV 999 no Murabito

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

LV 999 no Murabito

favorite 9 / 10
person 133 votes
visibility
324473
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Một thế giới mà cấp độ quyết định tất cả, nghề nghiệp của mỗi người thì cũng đều được quyết định ngay từ khi sinh ra. Đấu sĩ, Chiến binh, Triệu hồi sư, Ẩn sĩ, Thợ săn, bla bla ... Những chức nghiệp này mạnh thì chả có gì đáng nói cả, thế còn một chức nghiệp mà ai cũng xem thường ... "Thường dân" thì sao? Các bạn đã bao giờ nghe đến anh nông dân tay không tát lệch mồm quái vật bao giờ chưa? Chưa thì giờ xem nè Tóm lại thanh niên class "Thường dân" lv999 bá đạo đi lòng vòng bem quái, hết!

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 5294 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2807 10/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5529 03/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5776 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4875 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4677 24/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5789 05/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5714 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5889 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5974 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 (fix chaps) 6410 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6068 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5230 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6568 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6280 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6130 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 6546 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6423 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7064 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7185 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6914 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6653 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7036 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7679 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6530 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6648 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7172 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7799 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6751 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6765 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 8190 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8427 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7144 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7808 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 chap 12 7840 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8594 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 8606 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8488 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8442 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8673 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9420 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9066 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8904 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9162 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9361 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10173 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
LV 999 no Murabito
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite