Original

Taisho Wotome Otogibanashi Taisho Wotome Otogibanashi

Other Name
Taisho Wotome Otogibanashi Taisho Wotome Otogibanashi
Translator Name mangasharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Taisho Wotome Otogibanashi Taisho Wotome Otogibanashi

favorite 7 / 10
person 24 votes
visibility
145654
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Tamahiko là con trai của 1 gia tộc giàu có nhưng bị tai nạn nên liệt mất một tay. Cha của anh đã mua 1 cô vợ về để giúp đỡ anh. Và rồi...

Chap Title Total Views Date Added Action
38 chap 38 1790 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 1059 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 1360 08/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1063 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1341 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2046 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 822 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 914 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1904 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2060 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2224 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3332 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3123 15/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5050 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4658 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5070 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5064 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5075 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4422 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3828 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3676 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3533 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3628 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4421 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5289 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5337 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5254 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5155 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5485 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5122 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5080 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5117 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5227 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5225 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5286 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5291 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5460 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5863 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Taisho Wotome Otogibanashi Taisho Wotome Otogibanashi
Translator Name mangasharing
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite