CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
78809
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Shutaro,một anh chàng độc thân vừa mới thất nghiệp, bỏ Tokyo về quê. Khi anh ta mở cửa nhà, anh thấy một cô bé tóc bạc đang tốc váy đứng trước quạt. Đó là Nina, cháu gái của anh. Với Nina, Shutaro không chỉ có một mùa hè vui vẻ mà còn hơn thế nữa

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chương 88 295 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 166 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 147 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 181 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 253 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 256 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 193 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 263 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 259 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 301 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 218 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 208 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 245 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 224 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 253 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 256 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 226 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 244 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 259 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 267 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 406 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 269 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 336 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 285 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 227 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 336 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 417 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 466 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 247 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 308 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 246 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 396 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 283 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 340 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 380 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 440 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 307 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 CHAP 51 364 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 CHAP 50 325 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 604 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 CHAP 48 768 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 1419 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 954 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 1180 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 CHAP 44 1751 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 1143 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAP 42 2052 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 CHAP 41 1168 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 CHAP 40 1124 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 CHAP 39 965 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 754 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 744 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 708 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 CHAP 35 1193 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 925 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 755 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 963 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 933 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 1056 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29 1151 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28 1216 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27 1069 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 CHAP 26 1108 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 2425 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 1065 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 1368 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 1636 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 1432 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 1191 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 1313 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 1364 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 1114 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1838 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1159 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 972 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1096 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3599 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1138 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1075 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 929 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 995 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1196 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1155 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1111 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1397 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1495 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1442 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1819 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1575 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 2032 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 3083 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite