CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
69128
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Shutaro,một anh chàng độc thân vừa mới thất nghiệp, bỏ Tokyo về quê. Khi anh ta mở cửa nhà, anh thấy một cô bé tóc bạc đang tốc váy đứng trước quạt. Đó là Nina, cháu gái của anh. Với Nina, Shutaro không chỉ có một mùa hè vui vẻ mà còn hơn thế nữa

Chap Title Total Views Date Added Action
86 Chương 86 107 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 162 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 164 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 211 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 160 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 247 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 259 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 236 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 204 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 174 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 197 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 169 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 200 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 244 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 196 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 208 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 245 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 238 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 359 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 253 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 258 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 238 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 189 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 316 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 384 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 419 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 179 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 244 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 171 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 360 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 228 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 260 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 300 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 339 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 248 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 CHAP 51 319 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 CHAP 50 298 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 573 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 CHAP 48 693 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 1247 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 920 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 1065 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 CHAP 44 1093 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 1082 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAP 42 2001 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 CHAP 41 1115 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 CHAP 40 1054 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 CHAP 39 913 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 693 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 694 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 630 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 CHAP 35 899 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 841 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 681 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 934 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 933 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 978 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29 1113 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28 1186 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27 1037 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 CHAP 26 1034 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 1141 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 1037 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 1310 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 1605 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 1396 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 1129 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 1267 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 1344 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 1069 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1484 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1095 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 924 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1016 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1088 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1078 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1030 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 904 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 949 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1165 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1115 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1093 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1332 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1495 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1427 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1782 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1537 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1975 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2949 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite