CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
82669
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Shutaro,một anh chàng độc thân vừa mới thất nghiệp, bỏ Tokyo về quê. Khi anh ta mở cửa nhà, anh thấy một cô bé tóc bạc đang tốc váy đứng trước quạt. Đó là Nina, cháu gái của anh. Với Nina, Shutaro không chỉ có một mùa hè vui vẻ mà còn hơn thế nữa

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chương 88 315 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 182 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 180 12/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 212 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 300 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 315 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 251 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 308 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 296 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 301 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 269 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 276 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 300 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 268 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 321 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 256 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 241 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 256 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 278 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 280 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 471 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 319 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 392 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 345 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 287 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 397 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 474 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 495 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 278 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 357 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 308 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 463 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 324 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 376 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 411 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 493 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 345 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 CHAP 51 435 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 CHAP 50 363 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 665 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 CHAP 48 845 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 1483 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 1014 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 1214 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 CHAP 44 1793 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 1178 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAP 42 2096 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 CHAP 41 1199 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 CHAP 40 1136 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 CHAP 39 1029 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 801 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 788 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 750 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 CHAP 35 1237 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 991 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 799 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 1001 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 993 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 1132 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29 1206 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28 1227 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27 1136 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 CHAP 26 1152 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 2472 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 1097 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 1368 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 1656 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 1475 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 1224 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 1331 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 1391 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 1125 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1922 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1199 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 991 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1140 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3648 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1168 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1145 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1003 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1059 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1228 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1183 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1144 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1397 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1566 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1479 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1884 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1593 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 2050 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 3128 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite