Fate/Grand Order

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
64074
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Shutaro,một anh chàng độc thân vừa mới thất nghiệp, bỏ Tokyo về quê. Khi anh ta mở cửa nhà, anh thấy một cô bé tóc bạc đang tốc váy đứng trước quạt. Đó là Nina, cháu gái của anh. Với Nina, Shutaro không chỉ có một mùa hè vui vẻ mà còn hơn thế nữa

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 125 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 127 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 182 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 128 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 188 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 183 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 165 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 139 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 111 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 151 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 134 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 150 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 207 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 182 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 169 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 174 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 164 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 307 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 204 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 216 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 191 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 127 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 263 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 345 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 355 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 150 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 215 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 101 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 240 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 189 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 224 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 256 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 278 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 178 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 CHAP 51 250 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 CHAP 50 200 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 521 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 CHAP 48 667 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 1122 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 893 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 966 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 CHAP 44 1040 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 1047 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAP 42 1837 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 CHAP 41 1047 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 CHAP 40 1010 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 CHAP 39 867 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 665 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 659 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 591 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 CHAP 35 863 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 812 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 653 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 891 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 828 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29 1079 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28 1152 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27 1012 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 CHAP 26 1003 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 1114 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 1013 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 1247 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 1519 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 1315 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 1057 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 1200 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 1262 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 995 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1330 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1039 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 864 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 956 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1059 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1031 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 977 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 855 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 901 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1111 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1078 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1061 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1298 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1438 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1374 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1710 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1444 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1920 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2831 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite