Otaku Sanctuary

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing

CÔ BÉ NINA (SHIROGANE NO NINA)

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
60388
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Shutaro,một anh chàng độc thân vừa mới thất nghiệp, bỏ Tokyo về quê. Khi anh ta mở cửa nhà, anh thấy một cô bé tóc bạc đang tốc váy đứng trước quạt. Đó là Nina, cháu gái của anh. Với Nina, Shutaro không chỉ có một mùa hè vui vẻ mà còn hơn thế nữa

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chương 80 98 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 145 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 127 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 95 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 131 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 98 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 137 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 180 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 152 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 139 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 132 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 140 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 277 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 173 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 169 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 160 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 79 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 228 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 304 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 289 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 CHAP 60 93 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 136 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 25 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 207 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 160 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 191 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 224 22/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 CHAP 53 244 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 146 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 CHAP 51 204 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 CHAP 50 160 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 CHAP 49 498 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 CHAP 48 634 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 1096 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 851 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 CHAP 45 934 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 CHAP 44 985 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 999 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAP 42 1808 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 CHAP 41 1012 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 CHAP 40 964 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 CHAP 39 832 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 CHAP 38 617 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 634 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 561 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 CHAP 35 832 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 756 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 858 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 CHAP 31 838 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 802 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29 1045 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28 1108 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27 983 14/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 CHAP 26 952 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 1061 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 979 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 1197 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 1393 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 1286 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 1023 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 1170 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 1158 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 957 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1278 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1006 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 846 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 943 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1023 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1031 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 940 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 855 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 901 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1111 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1078 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1030 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1278 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1426 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 1374 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1699 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1444 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1894 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2756 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
白银的妮娜 (Chinese); 銀のニーナ (Japanese); Silver Nina (English)
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author itokatsu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite